Intercom

De Intercom bouwsteen wordt gebruikt om de Loxone-intercom te integreren en te programmeren.

Hiermee is communicatie met videobeeld via de visualisatie of de App mogelijk.

Inhoudsopgave


Ingangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving
Ib Triggeringang voor deurbel Activeert de deurbel.
Mute Schakelt de deurbel uit wanneer AAN Het belsignaal via de Audio Player en uitgang Qb wordt gedeactiveerd. In plaats daarvan wordt uitgang Qmute geactiveerd bij een belsignaal.
TTS Text to speech Tekstingang voor het afspelen van een spraakbericht via de intercomluidsprekers
R Reset Deactiveert de bouwsteen
Uitgangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving
Qb Deurbel Uitgang voor het aansturen van een deurbel
Qmute Deurbel gedempt Uitgang voor aansturing van een alternatief wanneer de deurbel is gedempt
Q1 Gebruiker gedefinieerde functie 1 Kan worden geactiveerd via de gebruikersinterface
Q2 Gebruiker gedefinieerde functie 2 Kan worden geactiveerd via de gebruikersinterface
Q3 Gebruiker gedefinieerde functie 3 Kan worden geactiveerd via de gebruikersinterface
IC Intercom Connector Om deze bouwsteen toe te wijzen aan een Intercom, sluit u de API Connector van de Loxone Intercom aan op deze uitgang.
Parameter

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik Standaard waarde
Bmax Belduur Bepaalt hoe lang het camerabeeld in de App wordt weergegeven voor het aannemen van de video-oproep.
Ook de uitgangen Qb en Qmute blijven maximaal zo lang actief.
Als de oproep wordt aangenomen of afgewezen, worden de uitgangen gedeactiveerd.
Gedurende deze tijd wordt het deurbelsignaal slechts eenmaal door de toegewezen audiozones afgespeeld, zelfs als bezoekers meerdere keren aanbellen.
s 0...∞ 60
Lbr Knop verlichting helderheid Stelt de helderheid van de belknop verlichting in % 0...100 20
Lon Handmatige knopverlichting Ingang activeert de belknopverlichting. - - 0
Tp AAN duur van de uitgangspuls Duur van de puls aan de uitgangen Q1-Q3. s 0...∞ 3
Eigenschappen

Korte beschrijving Beschrijving Standaard waarde
Q1: Gebruikersinterface Actie 1 Beschrijving functie 1
Bv.: deuropener
-
Q2: Gebruikersinterface Actie 2 Beschrijving functie 2
Bv. buitenlicht
-
Q3: Gebruikersinterface Actie 3 Beschrijving functie 3
Bv. binnenlicht
-
Met bericht antwoorden Maakt de invoer van teksten mogelijk, die na oproepen in de visualisatie als gesproken bericht in de intercom worden afgespeeld. -
Audio Player Beluitgang Koppel de Intercom aan uw audio Players om een ringtone af te spelen wanneer op de bel wordt gedrukt. -
Voorbeeldprogrammering

Eerst wordt een Loxone Intercom aangeleerd.

De bouwsteen wordt dan automatisch aangemaakt zodra de Loxone Intercom van de randapparatuur naar de programmeerpagina wordt gesleept:

De deurbelknop-ingang van de intercom is verbonden met de Ib-ingang van de bouwsteen.

Op uitgang Qb kan eventueel een aparte deurbel worden aangesloten. De uitgangen Q1 - Q3 worden gebruikt om door de gebruiker gedefinieerde functies te besturen, bijvoorbeeld deuropener en verlichting. Deze kunnen in de eigenschappen van het functieblok worden benoemd en zijn dan in de visualisatie beschikbaar voor het schakelen van de betreffende uitgang.

Door te dubbelklikken op het apparaat kunnen Audio Player bouwstenen worden geselecteerd. Deze spelen dan het belsignaal wanneer op de bel wordt gedrukt.


Gebruikersinterface en bediening

Zodra de configuratie in de Miniserver is opgeslagen en deze opnieuw is gestart, zijn de intercomfuncties beschikbaar in de gebruikersinterface en de App.$BR$$ Het videobeeld kan worden bekeken, oproepen kunnen worden aangenomen en geprogrammeerde functies, bijv. een deuropener, kunnen worden geactiveerd:

Wanneer de belknop op de intercom wordt ingedrukt, verschijnt op mobiele apparaten een melding met een afbeelding van de bezoeker. Vanuit de melding kunt u de oproep aannemen of de App openen.

Deze meldingen kunnen op sommige iOS apparaten beperkt zijn als de "Privé relais" dienst actief is.
Als dit het geval is, zal de melding geen afbeelding tonen. In plaats daarvan wordt de Loxone App geopend om toegang te krijgen tot de functies van de melding en om de afbeelding weer te geven.