Intercom

De Intercom bouwsteen wordt gebruikt om de Loxone-intercom te integreren en te programmeren.

Hiermee is communicatie met videobeeld via de visualisatie of de App mogelijk.

Inhoudsopgave


Ingangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik
Bell Activate bell Activeert uitgang (bel) en toegewezen audiospelers.
Activeert uitgang (Mute) indien ingang (Mute) op 1 staat.
Deze ingang is niet zichtbaar wanneer de intercom afkomstig is van een ander Trust-lid.
0/1
Mute Mute bell Deactiveert de uitgang (Bell) en toegewezen audiospelers wanneer 1. 0/1
TTS Text to speech Tekstingang voor het afspelen van een spraakbericht via de Intercom luidsprekers.
Deze ingang is niet zichtbaar wanneer de intercom afkomstig is van een ander Trust-lid.
-
Off Off Puls: Uitgangen worden gereset / uitgeschakeld.
Aan: Bouwsteen is vergrendeld.
Dominerende ingang.
De naam van de aangesloten sensor wordt gebruikt in de gebruikersinterface.
0/1
Uitgangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik
Bell Bell Uitgang voor het aansturen van een deurbel. 0/1
Mute Bell muted Uitgang voor het aansturen van een alternatief wanneer de bel is gedempt. 0/1
O1 Custom output 1 De uitgang wordt benoemd in de instellingen en geactiveerd vanuit de gebruikersinterface. 0/1
O2 Custom output 2 De uitgang wordt benoemd in de instellingen en geactiveerd vanuit de gebruikersinterface. 0/1
O3 Custom output 3 De uitgang wordt benoemd in de instellingen en geactiveerd vanuit de gebruikersinterface. 0/1
AC API Connector Intelligente API gebaseerde connector.
API Commands
-
Parameter

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik Standaardwaarde
maxB Maximum bell duration De uitgangen (Bell) en (Mute) blijven gedurende de ingestelde tijd actief.
Het signaal van de deurbel wordt door de toegewezen audiospelers slechts eenmaal afgespeeld, ook al bellen de bezoekers meerdere keren.
De intercom popup in de gebruikersinterface wordt gedurende de ingestelde tijd getoond. Het beantwoorden of afwijzen van de oproep deactiveert onmiddellijk de uitgangen (Bell) en (Mute).
s 0...∞ 60
Bbr Button brightness Stelt de helderheid van de verlichting van de intercomtoets in.
Deze ingang is niet zichtbaar wanneer de intercom afkomstig is van een ander Trust-lid.
% 0...100 20
Bbl Activate bell button light Activeert de verlichting van de intercomtoets bij 1.
Deze ingang is niet zichtbaar wanneer de intercom afkomstig is van een ander Trust-lid.
- 0/1 0
Qon ON duration of custom outputs (O1-3) Inschakelduur van aangepaste uitgangen (O1-3) s 0...∞ 3
Eigenschappen

Korte beschrijving Beschrijving Standaardwaarde
O1: Gebruikersinterface Actie 1 Beschrijving functie 1
Bv.: deuropener
-
O2: Gebruikersinterface Actie 2 Beschrijving functie 2
Bv. buitenlicht
-
O3: Gebruikersinterface Actie 3 Beschrijving functie 3
Bv. binnenlicht
-
Met bericht antwoorden Maakt de invoer van teksten mogelijk, die na oproepen in de visualisatie als gesproken bericht in de intercom worden afgespeeld. -
Audio Player Beluitgang Koppel de Intercom aan uw audio Players om een ringtone af te spelen wanneer op de bel wordt gedrukt. -
Voorbeeldprogrammering

Eerst wordt een Loxone Intercom aangeleerd.

De bouwsteen wordt dan automatisch aangemaakt zodra de Loxone Intercom van de randapparatuur naar de programmeerpagina wordt gesleept:

De deurbelknop-ingang van de intercom is verbonden met de ingang (Bell) van het blok.

Een aparte deurbel kan worden aangesloten op uitgang (Bell). Uitgangen (O1-3) worden gebruikt om door de gebruiker gedefinieerde functies aan te sturen, zoals deurstoten en verlichting. Deze kunnen worden benoemd in de eigenschappen van het functieblok en zijn dan beschikbaar in de gebruikersinterface om de corresponderende uitgang te bedienen.

Door te dubbelklikken op het apparaat kunnen Audio Player bouwstenen worden geselecteerd. Deze spelen dan het belsignaal wanneer op de bel wordt gedrukt.


Gebruikersinterface en bediening

Zodra de configuratie in de Miniserver is opgeslagen en deze opnieuw is gestart, zijn de intercomfuncties beschikbaar in de gebruikersinterface en de App.$BR$$ Het videobeeld kan worden bekeken, oproepen kunnen worden aangenomen en geprogrammeerde functies, bijv. een deuropener, kunnen worden geactiveerd:

Wanneer de belknop op de intercom wordt ingedrukt, verschijnt op mobiele apparaten een melding met een afbeelding van de bezoeker. Vanuit de melding kunt u de oproep aannemen of de App openen.

Deze meldingen kunnen op sommige iOS apparaten beperkt zijn als de "Privé relais" dienst actief is.
Als dit het geval is, zal de melding geen afbeelding tonen. In plaats daarvan wordt de Loxone App geopend om toegang te krijgen tot de functies van de melding en om de afbeelding weer te geven.
Op iOS 15-apparaten kan de verbinding met de Miniserver worden onderbroken bij het tot stand brengen van de videoverbinding.
De volgende stappen kunnen in sommige gevallen helpen:
- Sluit de videoweergave en probeer het opnieuw
- Gebruik een ander netwerk (WiFi / mobiel netwerk).
Apple is op de hoogte van dit probleem en zal met een toekomstige iOS-update een oplossing bieden.

Video- en audioverbinding worden niet ondersteund in de webinterface van de Miniserver Gen. 1.
De Loxone Apps daarentegen ondersteunen de Miniserver Gen. 1 wel volledig.