Alarm bij kritisch overstromingsniveau

Uitdaging: Alarmering bij kritische waterstand bij overstromingsgevaar

De kracht van water veroorzaakt jaarlijks wereldwijd overstromingsrampen. Vooral in steden die zich in de buurt van rivieren bevinden, moeten bewoners constant de actuele waterstand in de gaten houden. Als jouw klanten zich in een gebied met overstromingsgevaar bevinden, kan elke seconde van cruciaal belang zijn om eigendommen te beschermen tegen waterschade in geval van nood.

Afhankelijk van de locatie van het gebouw kan het mogelijk zijn dat bepaalde voertuigen in veiligheid worden gebracht bij een bepaald waterpeil, of moeten er verdere maatregelen worden genomen om het gebouw te beschermen. 

Veel autoriteiten en organisaties verstrekken wel informatie over de actuele waterpeilen en de daaruit voortvloeiende waarschuwingsniveaus. Echter, deze informatie moet meestal handmatig worden opgehaald. Dit is bijvoorbeeld ‘s nachts niet altijd mogelijk. Aangezien waterpeilen echter vaak razendsnel veranderen, leidt dit vaak onverwacht en snel tot overstromingen.

Oplossing: Automatische alarmering bij kritisch waterpeil

Met behulp van de Loxone Miniserver kunnen waarden eenvoudig worden uitgelezen vanaf websites. Omdat autoriteiten en organisaties zeer betrouwbare informatie verstrekken over de huidige situatie, maken we hier gebruik van en registreren we de actuele waterpeilen met behulp van een virtuele HTTP-ingang.

Virtuele HTTP-ingang

In de eigenschappen van de virtuele HTTP-ingang wordt nu het adres van de website ingevoerd waar het waterpeil moet worden uitgelezen. In ons voorbeeld worden de waarden cyclisch opgevraagd op de website van de Beierse Overheidsdienst voor Milieu. Het cruciale punt hierbij is het actuele waterpeil.

Virtueel HTTP-commando

Om het waterpeil van overstroming te kunnen lezen, moet je een virtuele HTTP-commando invoegen. Belangrijk hierbij is de juiste ‘Commando Erkenning’. Voordat je de ‘Commando Erkenning’ correct kunt configureren, moet je weten hoe de webpagina is opgebouwd.

Hiervoor bekijk je de broncode van de pagina en zoek je naar de waarde die moet worden uitgelezen.

Letzter Messwert vom <b>07.08.23 13:30</b> Uhr: <b>582</b> cm

Een duidelijke indicatie is de tekst “Uhr:” die direct voor de beslissende waarde staat. Het is belangrijk dat deze tekst in deze vorm slechts één keer voorkomt in de broncode. Om de waarde nu uit te lezen, voer je de volgende ‘Commando Erkenning’ in:

Uhr: \s3\v

De ‘Commando Erkenning’ is zo opgebouwd dat eerst naar de markante tekstlocatie wordt gesprongen. (Uhr:)

Met \s3 worden drie tekens overslagen en \v leest de eigenlijke waarde uit. Nu wordt het actuele waterpeil weergegeven. Het is aan te raden om de statistieken te activeren, want hiermee wordt de ontwikkeling van het waterpeil visueel weergegeven in de Loxone App.

Automatische alarmering bij een kritisch waterpeil

Om nu automatische alarmering te activeren, wordt de functiebouwsteen ‘Status’ gebruikt. Hier kan je verschillende voorwaarden instellen. Als bijvoorbeeld het waterpeil > XY  cm is, geeft de bouwsteen een statuswaarde en een statustekst uit.

Deze uitgang wordt nu verbonden met de functiebouwsteen ‘Brand- & Watermeldcentrale‘. Als de waarde die in de Status-bouwsteen is gedefinieerd, wordt overschreven, wordt het alarm geactiveerd en wordt er een oproep geplaatst via de Caller Service. Optioneel kan ook de verlichting of de audioserver worden gekoppeld aan het alarm.

Als de website nu geen betrouwbare gegevens meer levert, kan dit worden gedetecteerd via de foutuitgang van de virtuele HTTP-ingang. Als dit het geval is, wordt ook een oproep geplaatst via de Caller Service.

Hardware

Configuratie:

 

Download de voorbeeld configuratie:

De voordelen van een automatisch overstromingsalarm

De genoemde functies zijn bedoeld voor het vastleggen, registreren en bewaken van waterpeilen die zijn uitgelezen vanaf een website. Jouw klant wordt direct op de hoogte gebracht als het waterpeil zich in een kritisch gebied bevindt. Dankzij de Brand- & Watermeldcentrale wordt het gebouw onmiddellijk gealarmeerd en wordt je klant zelfs ‘s nachts gewaarschuwd om eventuele preventieve maatregelen te nemen. Handmatige controle van de waterpeilen is niet langer nodig. 

De Loxone Miniserver informeert jouw klanten ook aanvullend via de Loxone App en de Caller Service.