Zonnewering actor Air

De Shading Actuator Air is een draadloze actor voor de netspanning die via de Loxone Air radiotechniek wordt aangestuurd. De twee relaisuitgangen kunnen worden gebruikt voor zowel zonweringen als andere belastingen. Het apparaat is uitgerust met Hirschmann STAK3/STAS3-connectoren en kan daarom op de voedingsleiding van de zonwering worden aangesloten.

Datasheet Shading Actuator Air

Inhoudsopgave


Montage

Installeer het apparaat op de gewenste plaats en sluit de connectoren aan.

Installeer het apparaat en de aansluitkabels zodanig dat ze niet door de zonweringsinrichting worden beschadigd.
Om het binnendringen van water te voorkomen, is een zorgvuldige montage noodzakelijk. Controleer of de afdichtingen correct in beide stekkerverbindingen zijn aangebracht, de vergrendelingsbeugels gesloten zijn en de wartels op de stekkers vastzitten. Indien mogelijk, plaats het toestel zo dat de Loxone belettering naar boven gericht is en het toestel beschermd is tegen hevige regen, overstroming en stilstaand water.

Schakel als laatste de voedingsspanning aan.


Inbedrijfname

De aanleermodus is actief bij de levering nadat de stroomvoorziening tot stand is gebracht. Dit wordt aangegeven door een korte klik van de relais of het omhoog/omlaag van de zonwering.

Volg daarna de aanleer procedure

Als u de leermodus handmatig wilt activeren, schakelt u eerst de stroomtoevoer gedurende 10 seconden uit en vervolgens weer in. Als gedurende twee minuten geen verbinding met een Miniserver tot stand kan worden gebracht, wordt de leermodus gedurende 30 minuten geactiveerd.


Programmering

In de eigenschappen onder gebruiksdoel heeft u de mogelijkheid om de zonweringsactor te gebruiken als een jaloezieactor of als een universele actor.

Bij het gebruik als jaloezieactor sleept u de Shading Actuator Air naar de programmeerpagina en krijgt u het blok Automatische jaloezieën. De Shading Actuator is dan al toegewezen in de eigenschappen van de zonweringsactor.

Voor de herkenning van de reistijden moet de zonwering drie keer volledig in tegengestelde richting worden bewogen. (volledig open - volledig gesloten - volledig open). De bewegingen mogen niet worden onderbroken. De tijden worden gedetecteerd en automatisch naar de jaloeziebouwsteen doorgestuurd.

Bij gebruik als universele actor zijn twee vrij programmeerbare digitale uitgangen en een digitale ingang voor de stroomtoevoer beschikbaar. De drempelwaarde voor de stroomsterkte kan niet worden gewijzigd.


Diagnose ingangen

Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik
Online status Zonnewering actor Air Digitaal -
Systeem temperatuur °
Temperatuur uitschakeling Als de CPU-temperatuur een kritiek punt bereikt, worden de uitgangen van het apparaat uitgeschakeld. Dit kan te wijten zijn aan kortsluiting, overbelaste belastingen of te hoge omgevingstemperaturen. Digitaal -
Eigenschappen

Korte beschrijving Beschrijving Standaard waarde
Onlinestatus bewaken Indien aangevinkt wordt u via de systeem status op de hoogte gesteld via de Loxone App of Cloud Mailer, als het apparaat niet langer beschikbaar of offline is. -
Router functionaliteit deactiveren Router functionaliteit van dit Air-apparaat uitschakelen.

Loxone Air is gebaseerd op mesh-technologie. Elk Air apparaat dat op een voeding is aangesloten, kan pakketten van andere Air apparaten geleiden (routen), waardoor het bereik en de stabiliteit van het totale systeem wordt uitgebreid.
In grote installaties met een groot aantal Air apparaten in een beperkte ruimte, kan de communicatie tussen de Air apparaten leiden tot een zeer hoog gebruik van radiokanalen. Een betrouwbare bereikbaarheid van de Air apparaten kan niet worden gegarandeerd. Het uitschakelen van routerfunctionaliteit op individuele Air apparaten kan helpen.

Schakel deze functie niet roekeloos uit, omdat dit het bereik en de stabiliteit van de installatie kan beïnvloeden.
-
Air serienummer Serienummer van het Air apparaat -
Apparaattype Air apparaat type -
Toepassingsdoel Specificeert het beoogde gebruik van de actors.
Universeel: Uitgangen kunnen vrij worden gebruikt
Automatische Jaloezie: Auto-Configuratie zal een Automatisch Jaloezie functiebouwsteen aanmaken
-
Tijden automatisch leren Tijden voor volledige looptijden automatisch leren (bij gebruik als zonneweringsactor).
Voor motoren met te laag vermogen (minder dan 90W) is dit niet mogelijk. In dat geval moet deze optie uitgeschakeld worden en de tijden handmatig bij Tu en Td in de Automatische jaloezie ingevoerd worden.
-
Omgekeerde draairichting Omgekeerde richting. Vereist wanneer de verbinding Omhoog/Omlaag omgekeerd zijn gemaakt. -
Veiligheidsinstructies

De installatie moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien in overeenstemming met de geldende voorschriften.

Het apparaat mag niet worden gebruikt voor veiligheidskritische toepassingen.


Documenten

Datasheet Shading Actuator Air