Zonnewering actor Air

De Shading Actuator Air is een draadloze actor voor de netspanning die via de Loxone Air radiotechniek wordt aangestuurd. De twee relaisuitgangen kunnen worden gebruikt voor zowel zonweringen als andere belastingen. Het apparaat is uitgerust met Hirschmann STAK3/STAS3-connectoren en kan daarom op de voedingsleiding van de zonwering worden aangesloten.

Datasheet Shading Actuator Air

Inhoudsopgave


Montage

Installeer het apparaat op de gewenste plaats en sluit de connectoren aan.

Installeer het apparaat en de aansluitkabels zodanig dat ze niet door de zonweringsinrichting worden beschadigd.
Om het binnendringen van water te voorkomen, is een zorgvuldige montage noodzakelijk. Controleer of de afdichtingen correct in beide stekkerverbindingen zijn aangebracht, de vergrendelingsbeugels gesloten zijn en de wartels op de stekkers vastzitten. Indien mogelijk, plaats het toestel zo dat de Loxone belettering naar boven gericht is en het toestel beschermd is tegen hevige regen, overstroming en stilstaand water.

Schakel als laatste de voedingsspanning aan.


Inbedrijfname

De aanleermodus is actief bij de levering nadat de stroomvoorziening tot stand is gebracht. Dit wordt aangegeven door een korte klik van de relais of het omhoog/omlaag van de zonwering.

Volg vervolgens de koppelprocedure op de Air interface.

Als u de leermodus handmatig wilt activeren, schakelt u eerst de stroomtoevoer gedurende 10 seconden uit en vervolgens weer in. Als gedurende twee minuten geen verbinding met een Miniserver tot stand kan worden gebracht, wordt de leermodus gedurende 30 minuten geactiveerd.


Programmering

In de eigenschappen onder Instellingen kunt u kiezen of u de Shading Actuator Air wilt gebruiken voor zonwering of als universele actuator.

Bij gebruik als Shading Actuator sleept u het apparaat naar de programmeerpagina om een Automatische zonwering functieblok aan te maken. In de eigenschappen van het functieblok is de Shading Actuator reeds toegewezen.

Om de bewegingstijden te leren, moet het zonweringsapparaat driemaal volledig doorlopen in tegengestelde richting. (volledig open - volledig gesloten - volledig open). De beweging mag niet worden onderbroken. De tijden worden gemeten en automatisch naar de automatische zonwering gestuurd.

Bij gebruik als universele actor zijn twee vrij programmeerbare digitale uitgangen en een digitale ingang voor de stroomtoevoer beschikbaar. De drempelwaarde voor de stroomsterkte kan niet worden gewijzigd.


Actoren

Korte beschrijving Eenheid
API Connector Tekst
Diagnose ingangen

Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik
Online status Zonwering actor Air Geeft aan of het apparaat door de Miniserver kan worden bereikt.
Diagnostiek voor Air-apparaten
Diagnostiek voor Tree-apparaten
Diagnostiek voor Extensions
Digitaal 0/1
Systeem temperatuur Geeft de interne apparaattemperatuur.
Dit is vaak de temperatuur van de CPU of een andere locatie in het apparaat.
°
Temperatuur uitschakeling Ingang is actief als de uitgangen van het apparaat zijn uitgeschakeld vanwege een hoge apparaattemperatuur. Mogelijke redenen: Omgevingstemperatuur te hoog, uitgangen overbelast. Digitaal 0/1
Eigenschappen

Korte beschrijving Beschrijving Standaardwaarde
Onlinestatus bewaken Indien aangevinkt dan wordt je via de systeem status op de hoogte gesteld via de Loxone App of Mailer, als het apparaat niet langer beschikbaar of offline is. -
Repeater functionaliteit deactiveren Repeater functionaliteit van dit Air-apparaat uitschakelen.

Loxone Air is gebaseerd op mesh-technologie. Elk Air-apparaat dat is aangesloten op de voeding kan pakketten van andere Air-apparaten herhalen, waardoor het bereik en de stabiliteit van het hele systeem worden vergroot.
In grote installaties met een groot aantal Air apparaten in een beperkte ruimte, kan de communicatie tussen de Air apparaten leiden tot een zeer hoog gebruik van radiokanalen. Een betrouwbare bereikbaarheid van de Air apparaten kan niet worden gegarandeerd. Het uitschakelen van routerfunctionaliteit op individuele Air apparaten kan helpen.

Schakel deze functie niet roekeloos uit, omdat dit het bereik en de stabiliteit van de installatie kan beïnvloeden.
-
Serienummer Serienummer van het Air apparaat -
Apparaattype Air apparaat type -
Toepassingsdoel Specificeert het beoogde gebruik van de actors.
Universeel: Uitgangen kunnen vrij worden gebruikt
Automatische zonwering: Auto-Configuratie zal een Automatisch zonwering functiebouwsteen aanmaken
-
Tijden automatisch leren Automatisch aanleren van de ritduur voor volledige ritten (Toepassing: zonwering). Voer voor het leren drie ononderbroken volledige bewegingen uit naar een eindpositie. Open-dicht-open of dicht-open-dicht.
Dit is niet mogelijk bij motoren met minder dan 90W vermogen. In dit geval deactiveert u de optie en stelt u de looptijden in de Automatische jalousie bouwsteen in via de parameters (Opd) en (Cld).
-
Omgekeerde draairichting Omgekeerde richting. Vereist wanneer de verbinding Omhoog/Omlaag omgekeerd zijn gemaakt. -
Veiligheidsinstructies

De installatie moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien in overeenstemming met de geldende voorschriften.

Het apparaat mag niet worden gebruikt voor veiligheidskritische toepassingen.


Documenten

Datasheet Shading Actuator Air

Thermische uitschakeltemperaturen