XAL Light Air

XAL Light Air is een van de Loxone Air compatibele armaturen van XAL.

Het is verkrijgbaar met 1-2 Luminary koppen en optionele sensoren en knoppen.

Inhoudsopgave


Inbedrijfname

Volg de instructies van de fabrikant voor montage, installatie en voeding van de Luminiaire.

In de uitleveringstoestand is de koppelingsmodus actief nadat de voeding tot stand is gebracht.
Dit wordt aangegeven door de aan/uit-knop die als volgt knippert:

Volg vervolgens de koppelprocedure op de Air interface.

Als u de leermodus handmatig wilt activeren, schakelt u eerst de stroomtoevoer gedurende 10 seconden uit en vervolgens weer in. Als gedurende twee minuten geen verbinding met een Miniserver tot stand kan worden gebracht, wordt de leermodus gedurende 30 minuten geactiveerd.

Als de verbinding met de gekoppelde Air interface verloren gaat, is de armatuur offline.
Dit wordt aangegeven door de aan/uit-knop die als volgt knippert:


Knoptoewijzing

Er zijn maximaal 8 vrij programmeerbare knoppen op het armatuur, die verdeeld kunnen worden over maximaal twee keypads.
De genummerde knopingangen in Loxone Config corresponderen met deze knoppen, beginnend met het eerste keypad in oplopende volgorde. Hieronder staan twee voorbeelden:


Sensoren

Handmatig ingevoegde apparaten tonen alle mogelijke sensoren en actoren.

Wanneer het apparaat wordt gekoppeld of een bestaand apparaat wordt vervangen, worden alle niet ondersteunde IO's verwijderd.

Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik
Bewegingssensor 1 - 0/1
Bewegingssensor 2 - 0/1
Helderheid Helderheidssensor Lx
Knop 1 Algemene knop 1 - 0/1
Knop 2 Algemene knop 2 - 0/1
Knop 3 Algemene knop 3 - 0/1
Knop 4 Algemene knop 4 - 0/1
Knop 5 Algemene knop 5 - 0/1
Knop 6 Algemene knop 6 - 0/1
Knop 7 Algemene knop 7 - 0/1
Knop 8 Algemene knop 8 - 0/1
Temperatuur Temperatuursensor binnen °
Vochtigheid Vochtigheidssensor %
CO2 CO2 Sensor ppm
Geluid Geluidssensor -
Actoren

Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik
Directe verlichting Smart Actorvoor het regelen van verlichting via compatibele Lightsturing bouwstenen. % 0...100
Indirecte verlichting Smart Actorvoor het regelen van verlichting via compatibele Lightsturing bouwstenen. % 0...100
Diagnose ingangen

Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik
Online status XAL Light Air Geeft aan of het apparaat door de Miniserver kan worden bereikt.
Diagnostiek voor Air-apparaten
Diagnostiek voor Tree-apparaten
Diagnostiek voor Extensions
Digitaal 0/1
Eigenschappen

Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik Standaardwaarde
Onlinestatus bewaken Indien aangevinkt dan wordt je via de systeem status op de hoogte gesteld via de Loxone App of Mailer, als het apparaat niet langer beschikbaar of offline is. - - -
Serienummer Serienummer van het Air apparaat - - -
Apparaattype Air apparaat type - - -
Nalooptijd beweging Nalooptijd voor bewegingssensor s 10...600 90
Zendcyclus helderheid Overdrachtscyclus voor helderheidssensor(en) s 60...600 60
Zendcyclus sensor Zendcyclus voor andere analoge sensoren s 60...900 900
Knopgedrag Specificeert het gedrag wanneer een knop wordt ingedrukt.
Puls: verstuurt een puls bij opgaande flank
OnOff: verstuurt AAN bij opgaande flank en UIT bij neergaande flank
- - -