Aanwezigheidsmelder Air

De Loxone Aanwezigheidsmelder Air wordt gebruikt om aanwezigheid, beweging en lichtsterkte in een ruimte te detecteren. Optioneel is batterijvoeding of externe voeding mogelijk.

Naast de passieve infraroodsensor heeft deze ook een akoestische aanwezigheidsdetectie, die alleen beschikbaar is met een externe voeding.

De aanwezigheidsmelder kan ook enkele huisdieren detecteren. Hoewel de instelbare gevoeligheid kan worden gebruikt om de gevoeligheid van de sensor te verminderen, is er geen speciale sensortechnologie die huisdieren uitsluit.

Datasheet aanwezigheidsdetector Air

Inhoudsopgave


Montage

Voor een perfecte werking van de bewegingsdetectie is de juiste plaatsing aan het plafond van cruciaal belang. De volgende schetsen zullen u hierbij helpen:

Monteer de montagering op de gewenste installatieplaats. Plaats de batterijen of plaats de 24VDC-voeding. Om de installatie te voltooien, bevestigt u de aanwezigheidsmelder aan de montagering.


Inbedrijfname

De leermodus is actief in de afleveringstoestand na het plaatsen van de batterij of het instellen van de stroomvoorziening. Dit wordt aangegeven door het rood/groen/oranje wisselend licht van de status-LED.

Volg vervolgens de koppelprocedure op de Air interface.

Als u de leermodus handmatig wilt activeren, drukt u de leerknop gedurende ten minste 5 seconden direct na het aansluiten van de stroomtoevoer in. De leerknop bevindt zich aan de achterkant van het apparaat.

De beschikbare functies verschillen naargelang het toestel op batterijen werkt of op een externe stroomvoorziening is aangesloten. Dit wordt bepaald tijdens de koppeling. Het apparaat moet daarom met dezelfde voedingswijze worden gekoppeld als waarmee het later zal worden gebruikt.
Als de voedingswijze later wordt gewijzigd, moet het apparaat uit de programmering worden gewist en opnieuw worden gekoppeld.


Instellen van volumedrempels

In de eigenschappen van de aanwezigheidsmelder kan een venster met een diagram voor het instellen van de volumedrempels worden geopend. Hier kunt u instellen bij welk omgevingsvolume de aanwezigheid wordt gedetecteerd en bij welk volume het volume-alarm wordt geactiveerd:

Aan de hand van het actuele omgevingsvolume van de geselecteerde aanwezigheidsmelder wordt een diagram getekend. Gebruik het diagram om de volumedrempels voor aanwezigheid en alarm volume aan te passen aan de betreffende locatie. Houd daarbij ook rekening met tijdelijk optredende geluidsbronnen die zelfs tijdens uw afwezigheid voor aanwezigheid kunnen zorgen of een alarm kunnen afgeven. Bijvoorbeeld, vaatwassers (houd aanwezigheid actief) of sterk geluid van buitenaf zoals bouwplaatsen, zwaar verkeer of iets dergelijks (alarm volume).


Gebruik en functionaliteit

De aanwezigheidsingang van de sensor kan ook worden gebruikt voor bouwstenen met bewegingssensor (Mo)-ingangen (b.v. Lichtregelaar). De nalooptijd wordt dan echter niet meer in de blokken maar via de aanwezigheidssensor vastgelegd. De nalooptijd (Moet) van de blokken wordt bij gebruik van de aanwezigheidsingang op 0,1s ingesteld. Daardoor blijft b.v. de verlichting actief zolang de sensor aanwezigheid aangeeft.

Het is belangrijk om op te merken dat de akoestische sensor pas geactiveerd wordt na beweging. In een rustige situatie kan het gebeuren dat ondanks de aanwezigheid van een persoon, geen enkele aanwezigheid wordt gedetecteerd. Bijvoorbeeld als u tijdens het lezen lange tijd niet beweegt en er geen geluiden worden waargenomen. Hierdoor kan de verlichting worden uitgeschakeld. Binnen 10 seconden na het einde van de aanwezigheid is het nu mogelijk om de aanwezigheidsingang uitsluitend door middel van geluiden te heractiveren. U kunt dan bijvoorbeeld "Hé" roepen en zo de verlichting weer aanzetten. Het is niet absoluut noodzakelijk om in deze tijd weer te bewegen.


Batterij vervangen

Om de batterijen te vervangen, verwijder je de eenheid van zijn basis door deze kort tegen de klok in te draaien. Verwijder de batterijen aan de achterkant van de eenheid en plaats nieuwe AA-batterijen.

Kort daarna knippert het apparaat 3 keer groen zodra de verbinding met de Miniserver succesvol tot stand is gebracht.

Apparaten met serienummer 504F94FFFE-B/C..... knipperen niet langer oranje als ze geen verbinding kunnen maken met de Miniserver.$$BR$ Apparaten met serienummer 504F94FFFE-8/9..... blijven de offline status weergeven via de LED.


Sensoren

Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik
Volume minimum Geeft het minimale volume periodiek weer over de ingestelde waarde "Zendcyclus volume ". Met batterijvoeding niet beschikbaar. - 20...2000
Volume maximum Geeft het maximale volume periodiek uit over de ingestelde waarde "Zendcyclus volume". Met batterijvoeding niet beschikbaar. - 20...2000
Helderheid Gemeten waarde van de huidige helderheid Lx 0...83000
Beweging Ingang is actief wanneer er beweging wordt gedetecteerd - 0/1
Aanwezigheid Ingang is actief zolang de aanwezigheid wordt gedetecteerd. Beweging activeert de ingang, het volume en beweging houdt deze actief. Niet beschikbaar met batterijvoeding. - 0/1
Alarm volume De ingang geeft een impuls wanneer het volume de drempel voor het volume-alarm overschrijdt. 1 impuls per 10s. Niet beschikbaar met batterijvoeding. - 0/1
Diagnose ingangen

Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik
Online status Aanwezigheidsmelder Air Geeft aan of het apparaat door de Miniserver kan worden bereikt.
Diagnostiek voor Air-apparaten
Diagnostiek voor Tree-apparaten
Diagnostiek voor Extensions
Digitaal 0/1
Battery level Geeft het huidige batterijniveau aan. % 0...100
Battery low Aanduiding van lage batterij, batterij moet vervangen worden. - 0/1
Eigenschappen

Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik Standaardwaarde
Onlinestatus bewaken Indien aangevinkt dan wordt je via de systeem status op de hoogte gesteld via de Loxone App of Mailer, als het apparaat niet langer beschikbaar of offline is. - - -
Serienummer Serienummer van het Air apparaat - - -
Apparaattype Air apparaat type - - -
Nalooptijd aanwezigheid Nalooptijd voor aanwezigheids- en bewegingsmelderingang s 2...60000 -
Zendcyclus helderheid Helderheidsoverdrachtscyclus (0=UIT). min 0...120 -
Aanwezigheidsduur zonder beweging Aanwezigheid wordt beëindigd wanneer er gedurende deze periode geen beweging is waargenomen.
Dit voorkomt dat constante omgevingsgeluiden de aanwezigheid actief houden.
Controleer voordat je deze functie gebruikt of de volumedrempel voor aanwezigheid overeenkomstig is ingesteld.
0 = Schakelt deze functie uit.
s 0...60000 0
Gevoeligheid Is van invloed op de gevoeligheid en daarmee op het bereik van de bewegingserkenning - - -
Veiligheidsinstructies

In geval van een externe stroomvoorziening moet de installatie worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien in overeenstemming met de geldende voorschriften.

Zorg ervoor dat het apparaat wordt beschermd tegen water.

Het apparaat mag niet worden gebruikt voor veiligheidskritische toepassingen.


Documenten

Datasheet aanwezigheidsdetector Air