Aanwezigheidsmelder Air

De Loxone Aanwezigheidsmelder Air wordt gebruikt om aanwezigheid, beweging en lichtsterkte in een ruimte te detecteren. Optioneel is batterijvoeding of externe voeding mogelijk.

Naast de passieve infraroodsensor heeft deze ook een akoestische aanwezigheidsdetectie, die alleen beschikbaar is met een externe voeding.

De aanwezigheidsmelder kan ook enkele huisdieren detecteren. Hoewel de instelbare gevoeligheid kan worden gebruikt om de gevoeligheid van de sensor te verminderen, is er geen speciale sensortechnologie die huisdieren uitsluit.

Datasheet aanwezigheidsdetector Air

Inhoudsopgave


Montage

Voor een perfecte werking van de bewegingsdetectie is de juiste plaatsing aan het plafond van cruciaal belang. De volgende schetsen zullen u hierbij helpen:

Monteer de montagering op de gewenste installatieplaats. Plaats de batterijen of plaats de 24VDC-voeding. Om de installatie te voltooien, bevestigt u de aanwezigheidsmelder aan de montagering.


Inbedrijfname

De leermodus is actief in de afleveringstoestand na het plaatsen van de batterij of het instellen van de stroomvoorziening. Dit wordt aangegeven door het rood/groen/oranje wisselend licht van de status-LED.

Volg dan de koppelprocedure

Als u de leermodus handmatig wilt activeren, drukt u de leerknop gedurende ten minste 5 seconden direct na het aansluiten van de stroomtoevoer in. De leerknop bevindt zich aan de achterkant van het apparaat.

De beschikbare functies verschillen naargelang het toestel op batterijen werkt of op een externe stroomvoorziening is aangesloten. Dit wordt bepaald tijdens de koppeling. Het apparaat moet daarom met dezelfde voedingswijze worden gekoppeld als waarmee het later zal worden gebruikt.
Als de voedingswijze later wordt gewijzigd, moet het apparaat uit de programmering worden gewist en opnieuw worden gekoppeld.


Instellen van volumedrempels

In de eigenschappen van de aanwezigheidsmelder kan een venster met een diagram voor het instellen van de volumedrempels worden geopend. Hier kunt u instellen bij welk omgevingsvolume de aanwezigheid wordt gedetecteerd en bij welk volume het volume-alarm wordt geactiveerd:

Aan de hand van het actuele omgevingsvolume van de geselecteerde aanwezigheidsmelder wordt een diagram getekend. Gebruik het diagram om de volumedrempels voor aanwezigheid en alarm volume aan te passen aan de betreffende locatie. Houd daarbij ook rekening met tijdelijk optredende geluidsbronnen die zelfs tijdens uw afwezigheid voor aanwezigheid kunnen zorgen of een alarm kunnen afgeven. Bijvoorbeeld, vaatwassers (houd aanwezigheid actief) of sterk geluid van buitenaf zoals bouwplaatsen, zwaar verkeer of iets dergelijks (alarm volume).


Gebruik en functionaliteit

De aanwezigheidsingang van de sensor kan ook worden gebruikt voor bouwstenen met bewegingssensor (Mo)-ingangen (b.v. Lichtregelaar). De nalooptijd wordt dan echter niet meer in de blokken maar via de aanwezigheidssensor vastgelegd. De nalooptijd (Moet) van de blokken wordt bij gebruik van de aanwezigheidsingang op 0,1s ingesteld. Daardoor blijft b.v. de verlichting actief zolang de sensor aanwezigheid aangeeft.

In een rustige situatie kan het gebeuren dat ondanks de aanwezigheid van een persoon, geen enkele aanwezigheid wordt gedetecteerd. Bijvoorbeeld als u tijdens het lezen lange tijd niet beweegt en er geen geluiden worden waargenomen. Hierdoor kan de verlichting worden uitgeschakeld. Binnen 10 seconden na het einde van de aanwezigheid is het nu mogelijk om de aanwezigheidsingang uitsluitend door middel van geluiden te heractiveren. U kunt dan bijvoorbeeld "Hé" roepen en zo de verlichting weer aanzetten. Het is niet absoluut noodzakelijk om in deze tijd weer te bewegen.


Batterij vervangen

Om de batterijen te vervangen, verwijdert u het apparaat van de basis door het kortstondig tegen de wijzers van de klok in te draaien. Verwijder de batterijen aan de achterkant van het apparaat en plaats nieuwe AA-batterijen. Daarna start het apparaat en knippert de status-LED 3 keer groen.


Sensoren

Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik
Volume minimum Geeft het minimale volume periodiek weer over de ingestelde waarde "Zendcyclus volume ". Met batterijvoeding niet beschikbaar. - 20...2000
Volume maximum Geeft het maximale volume periodiek uit over de ingestelde waarde "Zendcyclus volume". Met batterijvoeding niet beschikbaar. - 20...2000
Helderheid Gemeten waarde van de huidige helderheid Lx 0...83000
Beweging Ingang is actief wanneer er beweging wordt gedetecteerd - 0/1
Aanwezigheid Ingang is actief zolang de aanwezigheid wordt gedetecteerd. Beweging activeert de ingang, het volume en beweging houdt deze actief. Niet beschikbaar met batterijvoeding. - 0/1
Alarm volume De ingang geeft een impuls wanneer het volume de drempel voor het volume-alarm overschrijdt. 1 impuls per 10s. Niet beschikbaar met batterijvoeding. - 0/1
Diagnose ingangen

Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik
Online status Aanwezigheidsmelder Air Digitaal 0/1
Battery level Geeft het huidige batterijniveau aan. % 0...100
Battery low Aanduiding van lage batterij, batterij moet vervangen worden. - 0/1
Eigenschappen

Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik Standaardwaarde
Onlinestatus bewaken Indien aangevinkt dan wordt je via de systeem status op de hoogte gesteld via de Loxone App of Mailer, als het apparaat niet langer beschikbaar of offline is. - - -
Serienummer Serial number of Air device - - -
Apparaattype Air apparaat type - - -
Nalooptijd aanwezigheid Nalooptijd voor aanwezigheids- en bewegingsmelderingang s 2...60000 -
Zendcyclus helderheid Helderheidsoverdrachtscyclus (0=UIT). min 0...120 -
Max. tijd tussen 2 bewegingen De aanwezigheid wordt automatisch beëindigd als er binnen de opgegeven tijd geen verdere beweging meer wordt waargenomen.
0 = Deactiveert deze functie.
s 0...60000 0
Gevoeligheid Is van invloed op de gevoeligheid en daarmee op het bereik van de bewegingserkenning - - -
Veiligheidsinstructies

In geval van een externe stroomvoorziening moet de installatie worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien in overeenstemming met de geldende voorschriften.

Zorg ervoor dat het apparaat wordt beschermd tegen water.

Het apparaat mag niet worden gebruikt voor veiligheidskritische toepassingen.


Documenten

Datasheet aanwezigheidsdetector Air