Triggerfuncties met NFC-Tags

NFC-Tags kunnen worden gebruikt om functies te activeren of voor authenticatie.
De functies kunnen worden uitgevoerd met elke smartphone waarop de Miniserver is opgenomen in de App. Naast de toestemming voor de webinterface/apps moet de gebruiker ook het recht hebben voor de bijbehorende functie.

Je kan ook NFC-Tags “schrijf beveiligen”. Hierdoor kan de Tag niet worden herschreven.
De NFC-functie wordt alleen ondersteund door de Android-app. Voor iOS kun je in plaats daarvan de QR-codefunctie gebruiken.

Schrijf naar NFC tag

De NFC-Tags kunnen worden beschreven met een smartphone. Activeer daarom NFC op je apparaat en start de Loxone App.
Via de instellingen kun je het menu-item “NFC Smart Tags” selecteren.

In het volgende venster kan je de gewenste functie voor de NFC-Tag definiëren.

Voer nu de schakelhandeling uit of navigeer naar de gewenste positie in de App.

De positie wordt opgeslagen door op het Tag-pictogram (rechtsonder) te klikken en kan in de volgende stap naar de NFC-Tag worden weggeschreven.

Om een actie uit te voeren, hou je de smartphone tegen de NFC-Tag.

ALGEMENE INFORMATIE VOOR HET GEBRUIK VAN NFC-TAGS

  • De NFC Tags mogen niet:
    • in direct zonlicht worden gemonteerd.
    • op geen enkele manier aan water worden blootgesteld.
  • Houd de Tags uit de buurt van magneten of stroombronnen (bijv. voedingen).
  • Blokkering van een NFC-Tag is mogelijk.
  • Als je de Tags gebruikt op smartphones met NFC, kan de NFC-Tag niet worden gedetecteerd of kan de functie niet worden gewijzigd. Waarschijnlijk zijn de Tags dan niet direct op de antenne van de smartphone geplaatst.
  • Als je de Tags op portefeuilles gebruikt, moet je ervoor zorgen dat de NFC-Tag op enige afstand van de NFC-creditcards wordt geplaatst voor een goede communicatie zonder interferentie.
  • De NFC-Tag mag alleen op niet-metalen oppervlakken worden bevestigd.