Intelligente ruimteregeling

Toepassing

Met de intelligente ruimteregeling kan een intelligente, meedenkende regeling voor een kamer uiterst eenvoudig worden gerealiseerd. In de volautomatische modus wordt aan de hand van kalenderwaarden de verwarmings- of koelingsperiode gestart. In de geïntegreerde schakelklok definieert u de verwarmingstijden. Dankzij de ingebouwde fuzzy-logica leert de component mee en weet precies hoeveel tijd er nodig is om de kamer op temperatuur te brengen. Het opwarmen wordt vroeg genoeg gestart, zodat de gewenste temperatuur op het ingestelde tijdstip bereikt is. Bij de eerste ingebruikname gaat de IRR uit van een temperatuurverandering van 0,1 °C per uur, tot de IRR over statistische gegevens beschikt.

Basisprogrammering

De basisprogrammering zoals in de afbeelding is een volledig werkende regeling voor een kamer.

Het volstaat de temperatuursensor aan ingang AI te koppelen, de stelaandrijving aan uitgang AQ (0-10V) of Q (Aan/Uit). Verwarmingstijden en temperaturen kunnen comfortabel worden ingesteld met de app of met de browser-visualisering.

Uitgang Qs kan perfect worden gebruikt voor een koppeling met de zonnewering. Als de actuele kamertemperatuur tijdens koelingswerking de comforttemperatuur overschrijdt, gaat de uitgang Qs naar Aan. De uitgang Qs wordt ook geactiveerd wanneer de temperatuur van de warmtebeveiliging tijdens het verwarmen overschreden wordt. De ingang AS kan nu via een marker worden geactiveerd op de automatische jaloezie en de automatische zonnewering begint.

Uitgang Qs wordt ook geactiveerd wanneer tijdens verwarmingswerking de hittebeschermingstemperatuur wordt overschreden. Via een marker kan ingang AS op de automatische jaloezie worden geactiveerd en begint de automatische zonnewering.

Zoals u ziet is de component veel eenvoudiger dan men op het eerste zicht zou denken.
Een uitgebreide voorbeeldprogrammering vindt u hier.

Visualisering

Aan de hand van de visualisering kunt u temperaturen en verwarmingstijden comfortabel aanpassen.

ruimteregeling visu

Ingangen

 

 

NaamBeschrijvingVerklaring
AmModus
 • 0 = automatische piloot: In de kalender staan “Verwarmingsperiode” en “Koelingsperiode” ter beschikking. Deze instellingen (datum) beslissen of de verwarmings- dan wel de koelingswerking wordt geactiveerd. Als er daartussen een niet-gedefinieerd datumbereik is, zijn alle uitgangen gedeactiveerd. Deze kalenderwaarden gelden globaal voor alle intelligente ruimteregelaars in een project. 
 • 1 = Automatische piloot verwarmingswerking: Nominale temperatuur van schakelklok verwarmen, verwarmingszone 1 & 2 actief, koel- en zonneweringsuitgang gedeactiveerd.
 • 2 = Automatische piloot koelingswerking: Nominale temperatuur van schakelklok koelen, koelings- en zonneweringsuitgang actief, verwarmingszone 1 & 2 gedeactiveerd.
 • 3 = Handmatige verwarmingswerking: Nominale temperatuur van ingang T, verwarmingszone 1 & 2 actief, koelings- en zonneweringsuitgang gedeactiveerd.
 • 4 = Handmatige koelingswerking: Nominale temperatuur van ingang T, koelings- en zonneweringsuitgang actief, verwarmingszone 1 & 2 gedeactiveerd.
AsServicemodus
 • 0 = Servicemodus uit
 • 1 = Verwarmen en koelen UIT: AQ=0, Q=Uit, AQ2=0, Q2=Uit, AQc=0, Qc=Uit, Qs=Uit – ventielen volledig gesloten.
 • 2 = Verwarmen AAN / koelen UIT: AQ=10, Q=Aan, AQ2=10, Q2=Aan, AQc=0, Qc=Uit, Qs=Uit
 • 3 = Verwarmen UIT / koelen AAN: AQ=0, Q=Uit, AQ2=0, Q2=Uit, AQc=10, Qc=Aan, Qs=Aan
 • 4 = Verwarmen en koelen AAN: AQ=10, Q=Aan, AQ2=10, Q2=Aan, AQc=10, Qc=Aan, Qs=Aan – ventielen volledig geopend
Thandmatige nominale temperatuurIngang gewenste nominale temperatuur voor de handmatige modus
AIactuele kamertemperatuurIngang actuele kamertemperatuur
IwRaamcontactRaamcontact (alleen voor de automatische modi).

Uit = gesloten, Aan = open

Bij geopend raam wordt tijdens verwarmingswerking geschakeld naar de Huis in diepe slaap-temperatuur en in koelingswerking naar de Hittebeschermingstemperatuur.

IcSelectie comforttemperatuurHandmatige selectie van de comforttemperatuur (alleen voor de automatische modi).

Bij stijgende flank wordt volgens de comforttemperatuur verwarmd.

Bij dalende flank begint de nalooptijd volgens parameter Tsc. Na het verstrijken van de nalooptijd werkt de ruimteregelaar weer in de ingestelde automatische modus.

Iw heeft een hogere prioriteit dan ingang Ic.

IsSelectie spaartemperatuurHandmatige selectie van de spaartemperatuur (alleen voor de automatische modi).

Bij stijgende flank start de selectie.

Bij dalende flank begint de nalooptijd volgens parameter Tss. Na het verstrijken van de nalooptijd werkt de ruimteregelaar weer in de ingestelde automatische modus.

MvBewegingsmelder ingangVerlenging van de comforttemperatuur (alleen voor de automatische modi).

Bij stijgende flank wordt de comforttemperatuur verlengd wanneer men zich in een tijdvenster voor comforttemperatuur bevindt.

Bij dalende flank begint de nalooptijd volgens parameter Tmv. Na het verstrijken van de nalooptijd werkt de ruimteregelaar weer in de ingestelde automatische modus.

Iw heeft een hogere prioriteit dan ingang Mv.

RResetNalooptijd voor “Selectie comforttemperatuur” en voor “Selectie spaartemperatuur” wordt gestopt.
DisDisableAls deze uitgang geactiveerd is, worden wijzigingen op ingangen T, Mv en Is genegeerd.
DisMvMv deactiverenDeactiveert bewegingsmelderingang Mv

 

Parameters

NaamBeschrijvingVerklaringWaardebereik
TsSpaartemperatuurSpaartemperatuur ten opzichte van de comforttemperatuur

Verwarmen: Comforttemperatuur – spaartemperatuur

Koelen: Comforttemperatuur + spaartemperatuur

TchComforttemperatuur verwarmenAbsolute comforttemperatuur in verwarmingswerking
TccComforttemperatuur koelenAbsolute comforttemperatuur in koelingswerking
TpPartytemperatuurPartytemperatuur ten opzichte van de comforttemperatuur

Verwarmen en koelen: Comforttemperatuur – partytemperatuur

ThTemperatuur verhoogde warmtebehoefteTemperatuur verhoogde warmtebehoefte ten opzichte van comforttemperatuur

Verwarmen en koelen: Comforttemperatuur + temperatuur verhoogde warmtebehoefte

TdHuis in diepe slaap temperatuurAbsolute huis in diepe slaap temperatuur

Bij lange afwezigheid als vorstbescherming (verwarmingswerking)

TmHittebeschermingstemperatuurAbsolute hittebeschermingstemperatuur

Maximale temperatuur (koelingswerking)

TsmTijd blokkeerbeveiliging verwarmenTijd voor de blokkeerbeveiliging van de verwarmingsventielen (AQ,Q,AQ2,Q2) in dagen. Als de ventielen zolang niet werden bewogen, worden ze bewogen. Deze beweging wordt toevallig (zodat niet alle ventielen tegelijk worden bewogen) binnen een half uur uitgevoerd.

Als deze parameter op 0 wordt gezet, is de blokkeerbeveiliging gedeactiveerd.

TcmTijd blokkeerbeveiliging koelenTijd voor de blokkeerbeveiliging van de koelventielen (AQc, Qc) in dagen. Als de ventielen zolang niet werden bewogen, worden ze bewogen. Deze beweging wordt toevallig (zodat niet alle ventielen tegelijk worden bewogen) binnen een half uur uitgevoerd.

Als deze parameter op 0 wordt gezet, is de blokkeerbeveiliging gedeactiveerd.

TscNalooptijd voor selectie comforttemperatuurNalooptijd in seconden Na een dalende flank op ingang Ic is de modus nog actief voor de ingestelde nalooptijd.
TssNalooptijd voor selectie spaartemperatuurNalooptijd in seconden Na een dalende flank op ingang Is is de modus nog actief voor de ingestelde nalooptijd.
TmvNalooptijd voor verlenging comforttemperatuurNalooptijd in seconden Na een dalende flank op ingang Mv is de modus nog actief voor de ingestelde nalooptijd.
ThsOpwarmsnelheidTijdsduur in minuten om de kamertemperatuur met 1° te verhogen. Een waarde >0 overschrijft de door de intelligente ruimteregelaar aangeleerde waarde. Als de waarde 0 is, wordt de door de ruimteregeling aangeleerde waarde gebruikt.
TcsAfkoelsnelheidTijdsduur in minuten om de kamertemperatuur met 1° te verlagen. Een waarde >0 overschrijft de door de intelligente ruimteregelaar aangeleerde waarde. Als de waarde 0 is, wordt de door de ruimteregeling aangeleerde waarde gebruikt.

 

Uitgangen

NaamBeschrijvingVerklaringWaardebereikEenheid
AQVerwarmen zone 1Uitgang voor continue ventielen0 – 10V
QVerwarmen zone 1Digitale uitgang voor aan/uit – ventielen0/1
AQ2Verwarmen zone 2Uitgang voor continue ventielen0 – 10V
Q2Verwarmen zone 2Digitale uitgang voor aan/uit – ventielen0/1
AQcKoelenUitgang0 – 10V
QsZonneweringDigitale uitgang voor zonnewering

Koelingswerking: Als de actuele kamertemperatuur hoger komt dan de comforttemperatuur, gaat uitgang Qs naar Aan.

Verwarmingswerking: Als de actuele kamertemperatuur hoger komt dan de hittebeschermingstemperatuur, gaat uitgang Qs naar Aan.

0/1
QcKoelenDigitale uitgang voor aan/uit – ventielen0/1
AQsActuele modus
 • 0 = volautomatisch
 • 1 = automatisch verwarmen
 • 2 = automatisch koelen
 • 3 = handmatig verwarmen
 • 4 = handmatig koelen
0 – 4
AQssActuele servicemodus
 • 0 = Servicemodus uit
 • 1 = Verwarmen en koelen uit, alle ventielen gesloten
 • 2 = Verwarmen aan, koelen uit
 • 3 = Verwarmen uit, koelen aan
 • 4 = Verwarmen en koelen aan, alle ventielen volledig geopend
0 – 4
QeUitgang foutUitgang actief wanneer:

 • in verwarmingswerking de REËLE temperatuur meer dan 2,5 °C onder de NOMINALE temperatuur ligt. (behalve tijdens opwarmfase)
 • in koelingswerking de REËLE temperatuur meer dan 2,5 °C boven de NOMINALE temperatuur ligt. (behalve tijdens afkoelfase)

Na een herstart wordt de fout (ook bij overeenkomstige afwijking) niet onmiddellijk gegeven. Qe wordt pas actief wanneer na de berekende tijd die de ruimte nodig heeft om van de actuele reële temperatuur naar de nominale temperatuur te komen, de afwijking (> 2,5 °C) nog steeds bestaat.

0/1
QaTekstuitgang voor alarmnog niet geïmplementeerd
AQtactuele doeltemperatuurAnaloge uitgang actuele doeltemperatuur°C
AQhmactuele modus schakelklok verwarmenAnaloge uitgang actuele modus schakelklok verwarmen
AQcmactuele modus schakelklok koelenAnaloge uitgang actuele modus schakelklok koelen
AQtrResterende tijd timerUitgang voor naloop resterende tijds
QpOpwarm- of afkoelfaseAan wanneer de ruimteregelaar in opwarm- of afkoelfase staat (gedurende deze fase denkt en werkt de ruimteregeling vooruit, zodat op het ingestelde tijdstip de gewenste temperatuur reeds is bereikt)0/1

 

VERWARMINGSZONES

De ruimteregeling ondersteunt twee verwarmingszones. Als de ruimteregelaar zich momenteel niet in de opwarmfase bevindt, werkt de tweede verwarmingszone met verminderd verwarmingsvermogen (AQ2 = 1/2 van AQ1, behalve wanneer AQ1 = 100 %, dan ook AQ2 op 100 %).
In ruimtes met slechts één verwarmingszone moet altijd verwarmingszone 1 van de ruimteregelaar worden gebruikt.

PWM-UITGANGEN

Digitale uitgangen Q, Q2 en Qc zijn pulsbreedte-gemoduleerde uitgangen. De optimale parameters daartoe worden automatisch door de component bepaald.
Als uitgang AQ groter is dan of gelijk aan 90 %, blijven de digitale uitgangen permanent ingeschakeld. Als uitgang AQ kleiner is dan of gelijk aan 10 %, blijven de digitale uitgangen uitgeschakeld.

 

Programmeervoorbeeld

Ontdek meer over de werkwijze van de “Intelligente ruimteregeling” aan de hand van configuratievoorbeelden.

Verwarmingssturing en ruimteregeling

In dit voorbeeldbestand leert u hoe u uw verwarming met Loxone kunt sturen en hoe u een temperatuurregeling op kamerniveau realiseert.
Downloaden

Verwarmingssturing met Fröling Extension

In dit voorbeeldbestand leert u hoe u uw verwarming met Loxone in combinatie met Fröling kunt aansturen.
Downloaden

Intelligente ruimteregeling – automatische zonnewering

Met de intelligente ruimteregeling krijgt uw klant de gewenste temperatuur reeds op het gewenste tijdstip. In de zomer regelt deze component ook de optimale zonnewering van het eigen huis. Met de componenten “Intelligente ruimteregeling” en “Automatische jaloezie” realiseren we deze wens van de klant.
Downloaden