Satellite Speaker IP64 Client

Deze actieve 2-weg satelliet speaker kan bijna overal geplaatst worden.

Het wordt gevoed door 24V en is via de Master Client Interface (MCI) verbonden met een Master- of Cliënt Speaker. Het speelt altijd dezelfde bron als de Master Speaker, maar kan onafhankelijk in volume worden geregeld of gedempt.

Datasheet Satellite Speaker IP64 Client

Inhoudsopgave


Montage

Verwijder de afdekking van de aansluitklemmen aan de achterkant en sluit de 24V DC voeding en de MCI-datalijnen als volgt aan op de speaker:

Via de Master-Client Interface (MCI) is de Client Speaker verbonden in een lijn die bestaat uit één Master Speaker en maximaal 20 Client Speakers:

Het audiosignaal wordt digitaal overgedragen van speaker naar speaker. Het systeem compenseert voor verschillen in signaaloverdrachtstijd en werkt daarom alleen met de bedrading zoals getoond in een lineaire configuratie.
Op de MCI-datalijnen mag geen vertakking of parallelle aansluiting naar extra speakers zijn!
Als er maar een paar speakers worden gebruikt, kunnen de stroomkabels ook lineair worden uitgevoerd.
Als er veel speakers in een lijn worden gebruikt, wordt spanningsverlies de beperkende factor. Dit kan worden verholpen door draden met een grotere doorsnede, kortere kabels of extra 24V voedingskabels te gebruiken. Het is essentieel om altijd de massa's van de verschillende voedingslijnen met elkaar te verbinden.


De aansluitkabel moet worden vastgemaakt voor trekontlasting:


Inbedrijfname

Nadat de voeding is ingeschakeld, is de Client Speaker klaar voor koppeling. Voor de koppeling moet de Master Speaker ook operationeel zijn en al gekoppeld zijn met de Miniserver Compact of Audioserver.

Klik op de Master Speaker in de randapparatuur en start vervolgens de zoektocht naar Client Speakers. De verbonden Client Speakers worden weergegeven:

Wanneer u op één van de gevonden speakers klikt, zal deze zich identificeren met een akoestisch signaal. Dit stelt u in staat om ze toe te wijzen en een naam te geven.
Door op de rechterpijl te klikken, worden de Client Speakers toegevoegd aan de programmering. Ze zijn dan beschikbaar in de randapparatuur en klaar voor gebruik in de programmering nadat ze zijn opgeslagen in de Miniserver.

De Clients worden automatisch geïndexeerd volgens de volgorde van verbinding voor het koppelen. Dit duurt slechts enkele seconden en is noodzakelijk voor het synchroniseren van de luidsprekers. De volgorde van verbinding mag na het koppelen niet worden gewijzigd, omdat dit opnieuw koppelen vereist.

Programmatie voorbeeld

Voorbeeld 1:

Een Master- en Client Speaker lijn op dezelfde Audio Player-functiebouwsteen

Omgeving:
Een ruimte met beperkte ruimte

Installatie:
3 Client Speakers worden aangesloten en gekoppeld aan één Master Speaker

Programmeren:
1 Audio Player functiebouwsteen:

Resultaat:
De speakers gedragen zich altijd identiek wat betreft geselecteerde bron en volume.

Voorbeeld 2:

Een Master- en Client-speaker lijn op verschillende Audio Player functiebouwstenen

Omgeving:
Klein restaurant met een bar, de twee ruimtes grenzen akoestisch aan elkaar

Installatie:
5 Client Speakers worden aangesloten en gekoppeld aan één Master Speaker

Programming:
2 Audio Player functiebouwstenen, 1x voor restaurant, 1x voor bar, beide gecombineerd in een fixed groep:

Resultaat:
Beide gebieden kunnen verstandig gezien alleen dezelfde audiobron afspelen. Het volume bij de bar kan echter onafhankelijk van het restaurant worden aangepast of gedempt.

Als verschillende audiobronnen tegelijkertijd in twee of meer kamers moeten worden afgespeeld, moet per kamer een extra Master Speaker worden gebruikt.

Voorbeeld 3:

2 lijnen bestaande uit 1 Master en 1 Client Speaker elk

Omgeving:
Twee aparte woonruimtes

Installatie:
Een Client Speaker wordt aangesloten op elke respectieve Master Speaker per ruimte en gekoppeld

Programmeren:
1 Audio Player functiebouwsteen per ruimte:

Resultaat:
Beide ruimtes kunnen volledig onafhankelijk van elkaar worden bediend wat betreft bron en volume.


Diagnose ingangen

Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik
Versterker onderdrukken Als de temperatuur van de versterker een kritiek punt bereikt, wordt het volume van de zone verlaagd. Dit kan te wijten zijn aan overbelasting of een te hoge omgevingstemperatuur. - 0/1
Online status Satellite Speaker IP64 Client 1 Geeft aan of het apparaat door de Miniserver kan worden bereikt.
Diagnose voor Air-apparaten
Diagnose voor Tree-apparaten
Diagnose voor Extensions
Digitaal 0/1
Temperatuur uitschakeling Ingang is actief als de uitgangen van het apparaat zijn uitgeschakeld vanwege een hoge apparaattemperatuur. Mogelijke redenen: Omgevingstemperatuur te hoog, uitgangen overbelast. Digitaal 0/1
Eigenschappen

Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik Standaardwaarde
Serienummer Specificeert het serienummer van het apparaat.
Voor extensies: Voer 'Auto' in om automatisch een Extensie met onbekend serienummer te koppelen.
Dit kan alleen worden gebruikt als er slechts één Extensie van hetzelfde type is.
Sla op in de Miniserver, om de Extension te koppelen.
Daarna moet het programma worden geladen vanuit de Miniserver om het werkelijke serienummer van de Extension in het programma over te brengen.
- -
Onlinestatus bewaken Indien aangevinkt dan wordt je via de systeem status op de hoogte gesteld via de Loxone App of Mailer, als het apparaat niet langer beschikbaar of offline is. - -
Maximaal volume Bepaalt het maximale (fysieke) uitgangsvermogen van de versterker in procenten, waardoor het maximaal mogelijke volume voor deze uitgang wordt beperkt. De volumewaarden van 0-100% van de Audio Players of App worden dienovereenkomstig geschaald. 0...100 100
Versterkingsfactor Verhoogt of verlaagt het volume van deze output in procenten. Beïnvloedt het volume van de uitgangen die met verschillende luidsprekers of in verschillende omgevingen worden gebruikt. Hierdoor kan hetzelfde volumeniveau in verschillende situaties worden gehoord. Wordt geschaald en beperkt met het ingestelde maximale volume. -20...20 0
Veiligheidsinstructies

De installatie moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien volgens de geldende voorschriften.

Bij gebruik buitenshuis moet de speaker in een beschermde omgeving worden geïnstalleerd.

Dit apparaat mag niet worden gebruikt als onderdeel van veiligheidskritische systemen.


Documenten

Datasheet Satellite Speaker IP64 Client