Touch Air

De Loxone Touch Air heeft vijf drukpunten voor de bediening van de belangrijkste functies van een ruimte. Wanneer een knop wordt aangeraakt, hoort u een klik als akoestische bevestiging.

De grote centrale drukzone is ideaal voor het regelen van de verlichting, terwijl de hoekzones geschikt zijn voor het regelen van de muziek en de zonwering. De Loxone drukknop standaard wordt hier gebruikt. De knoppen kunnen echter ook vrij worden gebruikt voor andere toepassingen.

Er is ook een sensor voor het meten van temperatuur en vochtigheid geïntegreerd.

Houd er rekening mee dat er een zekere vertraging optreedt bij het meten van de luchtvochtigheid door de behuizing. De Room Comfort Sensor is beter geschikt voor een snelle detectie van veranderingen in de luchtvochtigheid.

Datasheet Touch Air

Inhoudsopgave


Montage

Bevestig het montageframe op de gewenste inbouwplaats. Plaats dan de batterij en start het aanleerproces. Bevestig het apparaat vervolgens door het op het montageframe te klikken.


Inbedrijfname

De leermodus is actief in de afleveringstoestand na het plaatsen van de batterij. Dit wordt aangegeven door het rood/groen/oranje wisselend licht van de status-LED.

Volg vervolgens de koppelprocedure op de Air interface.

Als u de leermodus handmatig wilt activeren, drukt u onmiddellijk na het plaatsen van de batterij gedurende minstens 5 seconden op de leertoets. De leerknop bevindt zich op de achterkant van het apparaat.


Vervanging van batterijen

Om de batterij te vervangen, verwijdert u de Touch Air van de muur. De CR2450 lithiumbatterij is aan de achterzijde geplaatst. Verwijder de batterij en plaats een nieuwe. Dan start het apparaat en de status-LED knippert 3 keer groen. Knippert de LED helemaal niet of is ze permanent (zwak) rood, is de batterij leeg. Houd er rekening mee dat de LED tijdens normaal gebruik uit is.

Gebruik uitsluitend de lithiumbatterij van Loxone, omdat dit de enige manier is om een exacte pasvorm te garanderen!


Sensoren

Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik
T5 Gecombineerde ingang voor de 5 drukpunten volgens de Loxone drukknopstandaard. Maximale duur van een langdurige klik: 15 sec -
Temperatuur Geeft de gemeten waarde van de huidige temperatuur ° -20...80
Luchtvochtigheid Geeft de gemeten waarde van de huidige luchtvochtigheid % 0...100
Diagnose ingangen

Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik
Online status Touch Air Geeft aan of het apparaat door de Miniserver kan worden bereikt.
Diagnose voor Air-apparaten
Diagnose voor Tree-apparaten
Diagnose voor Extensions
Digitaal 0/1
Battery level Geeft het huidige batterijniveau aan. % 0...100
Battery low Aanduiding van lage batterij, batterij moet vervangen worden. - 0/1
Eigenschappen

Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik Standaardwaarde
Onlinestatus bewaken Indien aangevinkt dan wordt je via de systeem status op de hoogte gesteld via de Loxone App of Mailer, als het apparaat niet langer beschikbaar of offline is. - - -
Serienummer Serienummer van het Air apparaat - - -
Apparaattype Air apparaat type - - -
Knop 1 weergeven Enkelknop beschikbaar maken - - -
Knop 2 weergeven Enkelknop beschikbaar maken - - -
Knop 3 weergeven Enkelknop beschikbaar maken - - -
Knop 4 weergeven Enkelknop beschikbaar maken - - -
Knop 5 weergeven Enkelknop beschikbaar maken - - -
Transmissie cyclus Opvragen / zend cyclus van temperatuur en luchtvochtigheid (1-120 min, 0=UIT) min 0...120 -
Akoestische bevestiging Akoestische bevestiging met drukknop - - -
Knopgedrag Specificeert het gedrag wanneer een knop wordt ingedrukt.
Puls: verstuurt een puls bij opgaande flank
OnOff: verstuurt AAN bij opgaande flank en UIT bij neergaande flank
- - -
Veiligheidsinstructies

Zorg ervoor dat het apparaat wordt beschermd tegen water.

Het apparaat mag niet worden gebruikt voor veiligheidskritische toepassingen.


Documenten

Datasheet Touch Air