Touch & Grill Air

Met deze bouwsteen kunt u de functionaliteit van de Touch & Grill Air integreren in uw Loxone systeem.
Kerntemperaturen kunnen worden bewaakt, doeltemperaturen kunnen worden bepaald en timers kunnen worden ingesteld.
Per apparaat kunnen maximaal 2 functieblokken worden aangemaakt, bijv. voor gebruik in de keuken en tuin.
Slechts één van de functiebouwstenen kan de Touch & Grill Air tegelijk op afstand bedienen. De andere staat op inactief.
Een bouwsteen kan via de (Afb) ingang worden geactiveerd. In het begin is het eerst geplaatste bouwsteen actief.
Alle aanrakingen op het touch-oppervlak van het apparaat worden naar de T5-ingang van het actieve functiebouwsteen geleid.

Inhoudsopgave


Ingangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik
Ca Confirm alarm Bevestig alarm 0/1
Afb Activate function block Activeert de besturing van deze functiebouwsteen door de bijbehorende Touch & Grill. 0/1
DisT Disable touch controls Dient als bescherming tegen ongewenste aanrakingen, bijv. tijdens reiniging of transport. 0/1
Off Off Puls: Uitgangen worden gereset / uitgeschakeld.
Aan: Bouwsteen is vergrendeld.
Dominerende ingang.
De naam van de aangesloten sensor wordt gebruikt in de gebruikersinterface.
0/1
Uitgangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik
Ay Alarm yellow sensor Actief, wanneer het alarm wordt geactiveerd door de gele sensor. - 0/1
Ag Alarm green sensor Actief, wanneer het alarm wordt geactiveerd door de groene sensor. - 0/1
At Alarm timer Actief, wanneer het alarm afgaat aan het einde van de timer. - 0/1
ϑcy Current temperature yellow sensor Huidige temperatuur gele sensor ° -28...300
ϑcg Current temperature green sensor Huidige temperatuur groene sensor ° -28...300
ϑty Target temperature yellow sensor Doeltemperatuur gele sensor ° 10...300
ϑtg Target temperature green sensor Doeltemperatuur groene sensor ° 10...300
Rt Remaining time Resterende looptijd van een lopende timer. s 0...5999
Fb Function block state Uitgang is actief zolang deze functiebouwsteen wordt bestuurd door de bijbehorende Touch & Grill. - 0/1
Atx Alarm Text Tekst van het laatst geactiveerde alarm. - -
AC API Connector Intelligente API gebaseerde connector.
API Commands
- -
Parameter

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik Standaardwaarde
Dm Maximum alarm duration (s) Na afloop van deze tijd worden automatisch alle bestaande alarmen bevestigd. s 1...∞ 3600
B Display-Brightness De display helderheid van het bijbehorende Touch & Grill Air-apparaat. % 0...100 100
Eigenschappen

Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik Standaardwaarde
Aantal meldingen Maximum aantal laatst opgeslagen meldingen. 2...100 20
Bijhorende Touch & Grill Air Touch & Grill Air die met deze bouwsteen gekoppelt is - -


UPDATE wp_9_posts