Touch & Grill Air

Snelstartgids

Technische gegevens

Gedetailleerde technische gegevens van de Touch & Grill zijn hier te vinden .

Voeding:

Touch & Grill Air
De Touch & Grill Air heeft een ingebouwde batterij om flexibel gebruik mogelijk te maken. De batterij wordt opgeladen via de meegeleverde voedingsadapter. Gebruik alleen de originele voedingsadapter.

Ingebruikname:

Een gedetailleerde beschrijving van de ingebruikname van de Touch & Grill Air vindt u  hier .

Loxone Config

Eigenschappen

Omschrijving Beschrijving
Akoestische bevestiging Akoestische bevestiging wanneer u op een knop drukt

Ruimte – ingangen

Omschrijving Beschrijving Type Waardebereik
T5 Gecombineerde T5-toetsinvoer. Deze ingang is beschikbaar per ruimte. T5
Ingang 1-5 Deze ingangen zijn standaard verborgen en kunnen worden ingevoegd via de eigenschappen van het apparaat. Deze ingangen zijn beschikbaar per ruimte. Digitaal 0/1

Ruimte – Eigenschappen

Omschrijving Beschrijving
toets 1-5 tonen Indien aangevinkt, worden de invoer 1-5 weergegeven. Deze eigenschap is beschikbaar per ruimte .

Bouwsteen

De Touch & Grill Air wordt bestuurd door de Touch & Grill-bouwsteen. Een apparaat kan worden verbonden met maximaal twee bouwstenen. Dit maakt het mogelijk om het apparaat in verschillende ruimtes te gebruiken, bijv. een keuken en een barbecueplaats. In de app kan eenvoudig worden gewisseld tussen de twee ruimtes.

Bediening

Touch points

Temperatuursensor

De Touch & Grill Air heeft twee temperatuursensoren. Er is een onderscheid tussen een groene en een gele sensor. De temperaturen van de sensoren worden overeenkomstig op het display weergegeven. U kunt de schakelknop gebruiken om te schakelen tussen de groene en gele sensor (indien aangesloten), de huidige tijd en de timer (indien actief).

Temperatuurbewaking

Voor beide temperatuursensoren kunnen verschillende temperatuurdrempels worden gedefinieerd. Zodra een sensor de drempel overschrijdt, laat de Touch & Grill Air een alarm horen en wordt de gebruiker ook op de hoogte gebracht via de app.

Timerfunctie

Via de timerknop kan een timer worden gestart. Als u de duur wilt wijzigen, houdt u de timerknop ingedrukt tot het display de huidige ingestelde tijd weergeeft. De duur kan nu worden ingesteld met de links en rechts knoppen. Druk opnieuw op de timerknop om de timer te bevestigen. Door opnieuw ingedrukt te houden, kan een actieve timer worden geannuleerd.

 

Standby Modus

De Touch & Grill Air heeft een ingebouwde batterij. Daarom is het ook noodzakelijk om het apparaat indien nodig te kunnen uitschakelen. Dit kan worden bereikt door de aan/uit knop ingedrukt te houden totdat het display “OFF” weergeeft. Het apparaat kan op dezelfde manier worden ingeschakeld als de aan/uit knop ingedrukt wordt gehouden, of als alternatief door de voeding aan te sluiten.

Helderheid van het display

De displayhelderheid van de Touch & Grill Air wordt via de bouwsteen bepaald. Dit kan eenvoudig worden aangepast via de app. De app kan ook worden gebruikt om te definiëren of het scherm moet worden uitgeschakeld na een lange periode van inactiviteit. Hier wordt onderscheid gemaakt tussen werking op batterij of aangesloten via de voeding.

Gebruik de temperatuursensoren niet op een inductiekookplaat. In dit geval kunnen er bedieningsfouten en onjuiste temperatuurmetingen zijn.

Documenten: