Automatische zonwering

De functiebouwsteen Automatische zonwering wordt gebruikt voor het aansturen van zonweringen zoals jaloezieën, rolluiken, gordijnen of markiezen.
Naast handmatige bediening kan zonwering worden geautomatiseerd op basis van zonlicht en ruimtetemperatuur, in combinatie met Intelligent Room Controller.
Het doel is om oververhitting van een ruimte als gevolg van zonnestraling te voorkomen.

Inhoudsopgave


Ingangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik
Tg Toggle Schakelt tussen openen, stoppen, sluiten.
Voor bediening met één knop.
- 0/1
Po Partial open with push & hold - 0/1
Pc Partial close with push & hold - 0/1
Co Complete open - 0/1
Cc Complete close - 0/1
So Slightly open Venetiaanse jaloezieën sluiten volledig en bewegen lamellen in horizontale positie volgens parameter (Rd).
Rolgordijnen, gordijnen en zonneschermen bewegen in positie volgens parameter (Rd).
- 0/1
Sps Sun position automatic start Activeert de zonpositieautomaat bij Aan aan het begin van de zonweringsperiode, of ook met een impuls tijdens de zonweringsperiode.
De zonpositieautomaat wordt voor de rest van de dag gedeactiveerd bij handmatige bediening.
- 0/1
DisSp Disable sun position automatic Deactiveert de zon positieautomaat wanneer deze is ingeschakeld. - 0/1
Spr Sun position automatic restart Pulse herstart de zon positieautomaat. - 0/1
Wa Wind alarm Verplaatst de zonwering naar de in parameter (Wap) ingestelde wind alarmpositie en vergrendelt de bouwsteen. Wordt gebruikt voor stormbeveiliging. - 0/1
Dwc Door/window contact Opent de zonwering volledig en vergrendelt de bouwsteen wanneer het aan staat.
Handmatige bediening via App is nog steeds mogelijk.
- 0/1
Off Off Puls stopt beweging. Aan vergrendelt de bouwsteen.
Dominante ingang.
- 0/1
Pos Position of shading Verplaats de zonwering naar de opgegeven positie. % 0...100
Slat Position of slats Verplaats de lamellen naar de opgegeven positie. Deze ingang is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar. % 0...100
T5 T5 control Knop 1: volledig openen
Knop 4: volledig sluiten
-
DisPc Disable periphery control Blokkeert de ingangen Tg, Po, Pc, Co, Cc, So, T5 wanneer deze ingeschakeld zijn (b.v. kinderslot, reiniging)
Controle via de gebruikersinterface is nog steeds mogelijk.
- 0/1
Uitgangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik
Op Open Deze uitgang is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar. 0/1
Cl Close Deze uitgang is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar. 0/1
Pos Position of shading Positie van de zonwering (0.0 = open, 1.0 = gesloten) 0...1
Slat Position of slats Positie van de lamellen (0,0 = horizontaal, 1,0 = verticaal) Deze uitgang is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar. 0...1
Sp Sun position automatic Aan, als ingang (Sps) = 1 en ingang (DisSp) = 0 ...en als de instelling " Zonneschijn variabele gebruiken" is aangevinkt en de zon schijnt. 0/1
Wds Wind, door/window contact state Actief wanneer ingang (Wa) of ingang (Dwc) 1 is. 0/1
Off Off Actief wanneer ingang (Off) 1 is. 0/1
AQpp Command output Gebruikt met specifieke apparaten.
Commando * 1000000 + zonweringpositie in % * 1000 + Lamellenpositie in °.
Commando 0 = Stop, 1 = Zonweringpositie + Lamellenpositie, 2 = Alleen zonweringpositie, 3 = Alleen lamellenpositie. Deze uitgang is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar.
0/1
AC API Connector Intelligente API-gebaseerde connector. -
Parameter

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik Standaard waarde
Type Shading type Type van zonweringsvoorziening
0 = jaloezie/lamellen
1 = rolluik/dakrolgordijn/screen
2 = gordijn aan beide zijden
3 = Schlotterer Retrolux
4 = gordijn links
5 = gordijn rechts
6 = zonneluifel
- 0...6 0
Wap Wind alarm position 0 = volledig open
1 = volledig gesloten
- 0/1 0
Spe Sun position automatic end action 0 = geen actie
1 = volledig openen
2 = volledig sluiten
3 = lamellen horizontaal zetten
- 0...3 1
Tlc Time long-click Lange klikduur op de ingangen (Po), (Pc) voor volledig openen / sluiten.
Wenst u een dubbele klik, stel dan de waarde in > (Opd) of (Cld).
0 = Altijd start complete rit.
s 0...∞ 3
Opd Opening duration s 0...∞ 75
Cld Closing duration s 0...∞ 70
Mld Motor lock duration Duur van de motorblokkering tussen richtingsveranderingen. s 0...∞ 0,5
Tdc Time double-click Dubbelklikduur op de ingangen (Po), (Pc) voor volledig openen/sluiten.$$BR$0 = Niet gebruikt s 0...∞ 0,3
Rd Return duration Venetiaanse jaloezieën: Terugkeerduur tot lamellen horizontaal zijn uitgelijnd.
Rolgordijnen, gordijnen, zonneschermen: Stel Positie voor ingang (So) in een bereik van open [0,0] tot gesloten [1,0].
s 0.1...∞ 0,8
Bldo Backlash duration opposite Blokkingsduur bij beweging in tegengestelde richting. Deze parameter is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar. s 0...∞ 0,15
Bld Backlash duration Blokkingsduur bij beweging in dezelfde richting. Deze parameter is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar. s 0...∞ 0
minTd Minimum travel duration Minimale reistijd bij puls op ingang (Po) of (Pc). s 0...∞ 0,4
Dir Compass direction Compas richting van het raam:
0 = noord
90 = oost
180 = zuid
270 = west
-1 = niet geconfigureerd
° -1...360 -1
Dts Direction tolerance start Richtingstolerantie voor de zonpositie automatisch wanneer de zon het zonweringsgebied binnenkomt. ° 0...90 85
Dte Direction tolerance end Richtingstolerantie voor de zonpositie automatisch wanneer de zon het zonweringsgebied verlaat. ° 0...90 85
Sw Slat width Breedte van de lamellen. Deze parameter is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar. mm 0...∞ 70
Sd Slat distance Afstand tussen twee horizontale latten. Deze parameter is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar. mm 0...∞ 60
Spm Sun position automatic mode 0 = Optimale helderheid (Automatic blijft uit als de zonwering gesloten is)
1 = Optimale koeling (Automatic blijft uit als de zonwering gesloten is)
2 = Optimale helderheid (Zoveel mogelijk licht in de kamer, maar geen direct zonlicht)
3 = Optimale koeling (De zon wordt zoveel mogelijk geblokkeerd om de warmte buiten te houden). Deze parameter is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar.
- 0...3 1
Spi Sun position automatic interval Specificeert hoe vaak de lamellen zich mogen aanpassen tijdens de automatische besturing van de zonnestand. Deze parameter is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar. min 1...180 60
Spos Sun position automatic start offset Start-offset van de automatische zonnestand ten opzichte van zonsopgang. min -90...90 30
Spoe Sun position automatic end offset Einde offset van de zonpositie automatisch ten opzichte van zonsondergang. min -90...90 -30
Eigenschappen

Korte beschrijving Beschrijving Standaard waarde
Zonneschijn gebruiken Zonpositie automatisch wordt alleen geactiveerd als de systeemvariabele Zonneschijn en de ingang Sps actief zijn. -
Toegewezen apparaat Zonweringsapparaat die aan deze bouwsteen zijn gekoppeld. Er worden Loxone zonwering actoren (Air en Tree) ondersteund. -
Type zonweringsinrichting

De bouwsteen en de visualisatie passen zich aan volgens de volgende types:

0: jaloezie en raffstore

1: rolluik, rolgordijn en dak rolluik

2: gordijn beide zijden

3: Schlotterer Retrolux (speciale lamellen voorkomen direct zonlicht, waardoor het niet nodig is de lamellen bij te stellen)

4: Gordijn één zijde links

5: Gordijn enkelzijdig rechts

6: Luifel


Voorbeeld programmering

Op de T5 ingang wordt een Loxone Touch aangesloten, om de functiebouwsteen te bedienen volgens de Loxone schakelaar standaard.
De uitgangen (Op) en (Cl) worden aangesloten op de uitgangen die de zonwering aansturen.
De parameters (Opd) en (Cld) specificeren de looptijden.
De parameter (Type) definieert het type zonweringstoestel.

Bovendien wordt de kompasrichting gespecificeerd in parameter (Dir), om ervoor te zorgen dat de zonweringsautomaat alleen wordt geactiveerd wanneer de zon daadwerkelijk op het raam schijnt. Op verzoek vraagt de intelligente ruimteregelaar de zonwering aan via de uitgang (Shd) naar de ingang (Sps) van de bouwsteen Automatische zonwering.

Bij gebruik van venetiaanse jaloezieën moeten ook de parameters Rd, Bld, Bldo, Sw, Sd worden ingesteld om deze correct te kunnen regelen.


Functionele beschrijving

Bij de aanbevolen instellingen wordt de zon positieautomaat geactiveerd, wanneer de ruimteregelaar deze via de ingang (Sps) vrijgeeft. Wanneer de zonweringsautomaat echter handmatig wordt geactiveerd, bijv. via een app, is het signaal van de ruimteregelaar niet nodig.

De zon positieautomaat begint wanneer de zon de zonweringszone bereikt en eindigt wanneer ze voorbij is.

Gedurende deze tijd worden de lamellen aangepast aan de hoek van de zon. Aan het eind beweegt de jaloezie naar de met parameter (Spe) opgegeven positie.

Handmatige zonwering, onafhankelijk van de zonnestand, kan worden geactiveerd via de ingang (So) of in de App met "Beetje open". De lamellen worden dan horizontaal versteld.

De zon positieautomaat kan via de ingang (DisSp) worden gedeactiveerd.

Wordt de zonwering tijdens het automatisch bedrijf handmatig bediend (b.v. via een App), dan is de zon positieautomaat voor die dag gedeactiveerd. Om de automatische besturing weer te activeren, is een puls op ingang (Spr) of activering via App noodzakelijk.

Wanneer de zon positieautomaat wordt geactiveerd, is het mogelijk dat de zonwering niet onmiddellijk wordt aangepast. De zonwering start pas op basis van de stand van de zon en de bijbehorende parameters.

Uitgang (Sp) geeft aan of de zon positieautomaat actief is.

Om meerdere zonweringen tegelijk te besturen, wordt een overeenkomstig centraal functiebouwsteen gebruikt.

Extra ingangen, uitgangen en parameters kunnen nodig zijn indien standaard drukknoppen worden gebruikt of indien extra logica wordt geprogrammeerd.


Directionele parameters

Dir: Kompasrichting van de beschaduwingsinrichting ten opzichte van het geografische noorden. (0 = noorden, 90 = oosten, 180 = zuiden, 270 = westen)

Dts: Richtingstolerantie wanneer de zon de zonweringsvoorziening binnenkomt. De richttolerantie is relatief ten opzichte van de loodrechte hoek van de zonweringsvoorziening. Denk bijvoorbeeld aan uitsteeksels van gebouwen. Als uw zonwering niet wordt beïnvloed, kunt u deze op de standaardwaarde van 85º laten staan.

Dte: Richtingstolerantie wanneer de zon de zonweringsvoorziening verlaat. De richttolerantie is relatief ten opzichte van de loodrechte hoek van de zonweringsvoorziening. Denk bijvoorbeeld aan uitsteeksels van gebouwen. Als uw zonwering niet wordt beïnvloed, kunt u deze op de standaardwaarde van 85º laten staan.


Start / Einde offsets

Met de parameter (Spos) zal de zon positioneringsautomaat met dit aantal minuten na zonsopgang worden vertraagd.
Dit is relevant voor vensters die de zon niet direct na zonsopgang kunnen zien.

Met parameter (Spoe) wordt de zon positioneringsautomaat met dit aantal minuten voor zonsondergang vervroegd.
Dit is relevant voor vensters die voor zonsondergang door de zon kunnen worden beïnvloed.

Er zijn twee mogelijke toepassingen voor de twee parameters:

Vaak wordt de zon na zonsopgang en voor zonsondergang verduisterd door andere gebouwen, structuren of bomen. In dit geval kan het begin- of eindtijdstip van de automatische zonnestand worden aangepast om hiermee rekening te houden.

Een andere mogelijkheid is het verschuiven van de tijden, zodat zonsopgang of zonsondergang kan worden gezien met de zonwering open.


Terugslag duur

De parameter (Bld) wordt toegevoegd aan het vereiste percentage van (Rd) bij het verstellen van de lamellen, indien de voorgaande loop in dezelfde richting was. De parameter heeft alleen invloed op de lamellenverstelling, omdat een verandering van richting altijd noodzakelijk is wanneer de zon positieautomaat is geactiveerd. Indien de lamellenpositie bij het begin van de automatische zonwering correct is, maar in de loop van de dag onnauwkeurig wordt, moet deze parameter worden aangepast.

De parameter (Bldo) wordt bij het verstellen van de lamellen opgeteld bij het vereiste percentage van (Rd), indien de voorgaande loop in tegengestelde richting was. Is de lamellenpositie bij het begin van de zonweringsautomaat reeds onjuist, is de som van (Rd + Bldo) ofwel te hoog (zon schijnt tussen de lamellen) of te laag (zonwering te ver gesloten)

Voor ramen op het oosten is er slechts één richtingsverandering, aangezien de lamellen in de loop van de dag steeds verder worden geopend; voor ramen op het westen verandert de jaloezie van richting wanneer zij voor de eerste keer wordt versteld.


Lamellenverstelling

Wanneer de zonpositieautomaat actief is, worden de lamellen van de zonwering aangepast op basis van de stand van de zon.
De lamellen worden gekanteld in een hoek die voorkomt dat er direct zonlicht tussen de lamellen kan binnendringen.

In het algemeen wordt de afstelling uitgevoerd met de intervallen die zijn ingesteld met parameter (Spi), maar slechts in stappen van 15°, en alleen indien dit noodzakelijk is.
Wanneer bijvoorbeeld de baan van de zon zich onder een betrekkelijk constante hoek bevindt, zal de elevatie nauwelijks veranderen. Daarom wordt niet noodzakelijk in elk interval een aanpassing uitgevoerd.

Bij opgaande zon wordt voor elk interval de voor dat interval vereiste waarde berekend en worden de lamellen zo nodig bijgesteld.
Bij ondergaande zon wordt voor elk interval de voor dat interval vereiste waarde berekend en worden de lamellen zo nodig bijgesteld.


Gedrag tijdens complete ritten, eindposities en remanentie

Bij het volledig openen van de zonweringen (via Co, centraal functiebouwsteen of de App) wordt deze altijd gedurende de gehele OMHOOG-tijd geactiveerd, onafhankelijk van de actuele positie. Dit zorgt ervoor dat de jaloezieën naar de gedefinieerde eindpositie bewegen. Dit komt overeen met een referentie-run.

In het geval van een volledige neerwaartse rit, wordt er echter om veiligheidsredenen, enkel zolang aangestuurd als nodig, dit volgens de berekende resterende rit tijd.

De informatie, welke positie de zonwering op dat moment heeft, wordt door de remanentie van de bouwsteen tijdelijk opgeslagen in de Miniserver.

Als nu bijvoorbeeld de zonwering naar boven wordt gestuurd en er kort daarna een stroomstoring optreedt, kan de nieuwe positie niet meer in de Miniserver worden opgeslagen. Nadat de stroomvoorziening terugkeert, heeft de zonwering dus nog steeds de oude status voor het systeem, hoewel deze eerder is omhoog werd gestuurd.

Als u dan een neerwaartse rit activeert, wordt deze niet of niet ver genoeg uitgevoerd, omdat de oude positie nog steeds is opgeslagen. Ook de weergave in de App komt niet meer overeen met de werkelijke positie.

In dergelijke en soortgelijke gevallen moet eerst een volledige open beweging worden uitgevoerd, waarna de zonwering weer naar behoren zal werken.


Functie voor het instellen van de eindposities

Sinds Loxone Config versie 12.1 beschikken de specialisten van de zonweringstechniek, in de visualisatie van de bouwsteen, over een functie voor het instellen van de eindposities van de zonwering.
Deze functie is vergelijkbaar met in de handel verkrijgbare instelkabels en vereist een nauwkeurige kennis en inachtneming van de bedieningshandleiding van de desbetreffende aandrijving.

In de geopende visualisatie van het blok kan de functie in het menu worden opgeroepen. Voor gebruikers met volledige toegang is de functie dan toegankelijk na invoer van het wachtwoord: