Automatische zonwering

De functiebouwsteen Automatische zonwering wordt gebruikt voor het aansturen van zonweringen zoals jaloezieën, rolluiken, gordijnen of markiezen.
Naast handmatige bediening kan de zonwering worden geautomatiseerd op basis van zonlicht, stand van de zon en ruimtetemperatuur (in combinatie met de Intelligente ruimteregeling bouwsteen).
Het doel is om oververhitting van een ruimte als gevolg van zonnestraling te voorkomen.

Inhoudsopgave


Ingangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik
Tg Toggle Schakelt tussen openen, stoppen, sluiten.
Voor bediening met één knop.
- 0/1
Po Partial open with push & hold Gedeeltelijk openen. - 0/1
Pc Partial close with push & hold Gedeeltelijk sluiten. - 0/1
Co Complete open Indien zonwering in beweging, stopt. - 0/1
Cc Complete close Indien zonwering in beweging, stopt. - 0/1
So Slightly open Venetiaanse jaloezieën sluiten volledig en bewegen lamellen in horizontale positie volgens parameter (Rd).
Rolluiken, gordijnen en zonneschermen bewegen in positie volgens parameter (Rd).
- 0/1
Sps Sun position automatic start Activeert de automatische zonwering positie indien de ingang actief is aan het begin van de zonwering periode, of met een puls tijdens de zonwering periode.
De automatische zonwering positie wordt voor de rest van de dag gedeactiveerd bij handmatige bediening. Een puls op (Spr) gevolgd door een opgaande flank op (Sps) of een puls op (Spr) terwijl (Sps) actief is, start de automatische zonwering positie opnieuw.
- 0/1
DisSp Disable sun position automatic Deactiveert de automatische zonwering positie wanneer deze ingang is ingeschakeld. - 0/1
Spr Sun position automatic restart Een puls op deze ingang zorgt ervoor dat de automatische zonwering positie terug geactiveerd kan worden nadat deze modus uitgeschakeld was door een handmatige bediening. De automatische zonwering positie wordt pas opnieuw geactiveerd als ingang Sps terug actief is. - 0/1
Wa Wind alarm Verplaatst de zonwering naar de windalarm positie die is ingesteld bij parameter (Wap) en vergrendelt de bouwsteen. Wordt gebruikt voor stormbeveiliging. Windalarm is geen handmatige bediening.
De naam van de aangesloten sensor wordt gebruikt in de gebruikersinterface.
- 0/1
Dwc Door/window contact Opent de zonwering volledig en vergrendelt de bouwsteen wanneer deze ingang actief is.
Handmatige bediening via App is nog steeds mogelijk.
- 0/1
Off Off Puls: zonwering stopt met bewegen.
Aan: vergrendelt de bouwsteen.
Dominerende ingang.
De naam van de aangesloten sensor wordt gebruikt in de gebruikersinterface.
- 0/1
Pos Position of shading Verplaatst de zonwering naar de opgegeven positie. % 0...100
Slat Position of slats Verplaatst de lamellen naar de opgegeven positie.
Deze ingang is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar.
% 0...100
T5 T5 control Knop 1 (links boven): volledig openen
Knop 4 (links onder): volledig sluiten
-
DisPc Disable periphery control Blokkeert de ingangen Tg, Po, Pc, Co, Cc, So, T5 wanneer deze ingang ingeschakeld is (b.v. kinderslot, reiniging)
Bediening via de gebruikersinterface is nog steeds mogelijk.
- 0/1
Uitgangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik
Op Open Zonwering wordt geopend
Deze uitgang is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar.
0/1
Cl Close Zonwering wordt gesloten
Deze uitgang is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar.
0/1
Pos Position of shading Positie van de zonwering (0,0 = open, 1,0 = gesloten) 0...1
Slat Position of slats Positie van de lamellen (0,0 = horizontaal, 1,0 = verticaal)
Deze uitgang is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar.
0...1
Sp Sun position automatic Uitgang Sp is actief ALS ingang Sps actief is EN ALS de zon schijnt (indien instelling "Zonneschijn gebruiken" is aangevinkt).
Als op dit moment de zon zich niet in de zonwering periode bevindt (Start: Dir – Dts, Einde: Dir + Dte) zal uitgang Sp terug gedeactiveerd worden als ingang Sps inactief is of er geen zonneschijn meer is.
Als op dit moment de zon zich wel in de zonwering periode bevindt (Start: Dir – Dts, Einde: Dir + Dte) dan zal uitgang Sp actief blijven tot wanneer de zonwering periode gedaan is.
0/1
Wds Wind, door/window contact state Actief wanneer ingang (Wa) of ingang (Dwc) aan is. 0/1
Off Off Actief wanneer ingang (Off) aan is. 0/1
AQpp Command output Gebruikt met specifieke apparaten.
Commando * 1000000 + zonweringpositie in % * 1000 + Lamellenpositie in °.
Commando 0 = Stop, 1 = Zonweringpositie + Lamellenpositie, 2 = Alleen zonweringpositie, 3 = Alleen lamellenpositie.
Deze uitgang is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar.
0/1
AC API Connector Intelligente API gebaseerde connector.
API Commands
-
Parameter

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik Standaardwaarde
Type Shading type Type van zonwering
0 = jaloezie/lamellen
1 = rolluik/dakrolgordijn/screen
2 = gordijn aan beide zijden
3 = Schlotterer Retrolux
4 = gordijn links
5 = gordijn rechts
6 = zonneluifel
- 0...6 0
Wap Wind alarm position 0 = volledig open
1 = volledig gesloten
- 0/1 0
Spe Sun position automatic end action 0 = geen actie
1 = volledig openen
2 = volledig sluiten
3 = lamellen horizontaal zetten
- 0...3 1
Tlc Time long-click Stelt de minimale tijd in die is vereist bij de ingangen (Po) en (Pc) om de zonwering volledig te openen of te sluiten in plaats van gedeeltelijk.
Als u liever dubbelklikt om deze acties uit te voeren, dan moet u de waarde van deze parameter instellen op een waarde die groter is dan de parameters (Opd) en (Cld).Als de parameter is ingesteld op 0, is de functionaliteit uitgeschakeld en wordt altijd de zonwering volledig geopend of gesloten wanneer één van de ingangen (Po) en (Pc) van de functiebouwsteen wordt geactiveerd.
s 0...∞ 3
Opd Opening duration Tijd in seconden die nodig is om de zonwering volledig te openen s 0...∞ 75
Cld Closing duration Tijd in seconden die nodig is om de zonwering volledig te sluiten s 0...∞ 70
Mld Motor lock duration Duur van de motorblokkering tussen richtingsveranderingen. s 0...∞ 0,5
Tdc Time double-click Stelt de maximale tijd in om een dubbele klik op de ingangen (Po) en (Pc) te detecteren om vervolgens de zonwering volledig te openen of te sluiten.
Als de parameter is ingesteld op 0, is de functionaliteit uitgeschakeld.
s 0...∞ 0,3
Rd Return duration Deze parameter werkt verschillend afhankelijk van het type zonwering type dat is ingesteld bij parameter "Type".
-Jaloezieën: Terugkeertijd die nodig is om de lamellen horizontaal te positioneren.
-Rolluiken, gordijnen, zonneschermen: Stel Positie voor ingang (So) in een bereik van open [0,0] tot gesloten [1,0]. 0,8 = 80% gesloten. 1,0 = 100% gesloten.
s 0.1...∞ 0,8
Bldo Backlash duration opposite Blokkingsduur bij beweging in tegengestelde richting.
Deze parameter is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar.
s 0...∞ 0,15
Bld Backlash duration Blokkingsduur bij beweging in dezelfde richting.
Deze parameter is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar.
s 0...∞ 0
minTd Minimum travel duration Minimale reistijd bij puls op ingang (Po) of (Pc). s 0...∞ 0,4
Dir Compass direction Kompasrichting van het raam:
0 = noord
90 = oost
180 = zuid
270 = west
-1 = niet geconfigureerd
° -1...360 -1
Dts Direction tolerance start Richting tolerantie (zonwering periode) voor de automatische zonwering positie wanneer de zon het zonweringsgebied binnenkomt. ° 0...90 85
Dte Direction tolerance end Richting tolerantie (zonwering periode) voor de automatische zonwering positie wanneer de zon het zonweringsgebied verlaat. ° 0...90 85
Sw Slat width Breedte van de lamellen.
Deze parameter is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar.
mm 0...∞ 70
Sd Slat distance Afstand tussen twee horizontale latten.
Deze parameter is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar.
mm 0...∞ 60
Spm Sun position automatic mode 0 = Optimale helderheid - geen direct zonlicht, zoveel licht als mogelijk.
Automatische zonwering positie blijft inactief als de zonwering volledig gesloten is.
1 = Optimale koeling - blokkeert nog meer zonlicht, maar resulteert ook in een lagere helderheid.
Automatische zonwering positie blijft inactief als de zonwering volledig gesloten is.
2 = Optimale helderheid - geen direct zonlicht, zoveel licht als mogelijk.
Automatische zonwering positie blijft actief ook al is de zonwering volledig gesloten.
3 = Optimale koeling - blokkeert nog meer zonlicht, maar resulteert ook in een lagere helderheid.
Automatische zonwering positie blijft actief ook al is de zonwering volledig gesloten.

Deze parameter is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar.
- 0...3 1
Spi Sun position automatic interval Specificeert hoe vaak de lamellen zich mogen aanpassen tijdens de automatische besturing van de zonnestand.
Deze parameter is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar.
min 1...180 120
Spos Sun position automatic start offset Start-offset van de automatische zonwering positie ten opzichte van zonsopgang. min -90...90 30
Spoe Sun position automatic end offset Einde offset van de automatische zonwering positie ten opzichte van zonsondergang. min -90...90 -30
Eigenschappen

Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik Standaardwaarde
Geschiedenis Aantal items in de besturingsgeschiedenis.
0: Geschiedenis is uitgeschakeld
De besturingsgeschiedenis houdt relevante wijzigingen bij sinds de start van het programma.
0...100 20
Zonneschijn gebruiken De automatische zonwering positie wordt alleen geactiveerd als de systeemvariabele Zonneschijn en de ingang Sps actief zijn. - -
Type zonweringsinrichting

De bouwsteen en de visualisatie passen zich aan volgens de volgende types:

0 = jaloezie/lamellen

1 = rolluik/dakrolgordijn/screen

2 = gordijn aan beide zijden

3 = Schlotterer Retrolux (speciale lamellen voorkomen direct zonlicht, waardoor het niet nodig is de lamellen bij te stellen)

4 = gordijn links

5 = gordijn rechts

6 = zonneluifel


Voorbeeld programmering

Op de T5 ingang wordt een Loxone Touch aangesloten, om de functiebouwsteen te bedienen volgens de Loxone schakelaar standaard.
De uitgangen (Op) en (Cl) worden aangesloten op de uitgangen die de zonwering aansturen.
De parameters (Opd) en (Cld) specificeren de looptijden.
De parameter (Type) definieert het type zonweringstoestel.

Bovendien wordt de kompasrichting gespecificeerd in parameter (Dir), om ervoor te zorgen dat de automatische zonwering positie alleen wordt geactiveerd wanneer de zon daadwerkelijk op het raam schijnt. Op verzoek vraagt de intelligente ruimteregelaar de zonwering aan via de uitgang (Shd) naar de ingang (Sps) van de bouwsteen Automatische zonwering.

Bij gebruik van venetiaanse jaloezieën moeten ook de parameters Rd, Bld, Bldo, Sw, Sd worden ingesteld om deze correct te kunnen regelen.


Functionele beschrijving

Bij de aanbevolen instellingen wordt de automatische zonwering positie geactiveerd wanneer de uitgang (Shd) van de intelligente ruimteregeling bouwsteen een Aan signaal stuurt naar ingang (Sps). Wanneer de automatische zonwering positie handmatig wordt geactiveerd via de app houdt deze geen rekening of ingang (Sps) actief is.

De automatische zonwering positie begint wanneer de zon zich in de zonwering periode bevindt en eindigt als de zon zich niet meer in deze periode bevindt (Start: Dir - Dts, Einde: Dir + Dte).

Gedurende deze tijd worden de lamellen aangepast aan de hoek van de zon. Aan het eind beweegt de jaloezie naar de met parameter (Spe) opgegeven positie.

Handmatige zonwering, onafhankelijk van de zonnestand, kan worden geactiveerd via de ingang (So) of in de App met "Zonwering". De lamellen worden dan horizontaal versteld.

De automatische zonwering positie kan via de ingang (DisSp) worden gedeactiveerd.

Wordt de zonwering tijdens de automatische zonwering positie handmatig bediend (b.v. via de App, Touch), dan is de automatische zonwering positie voor die dag gedeactiveerd. Om de automatische zonwering positie weer te activeren, is een puls op ingang (Spr) of activering via App noodzakelijk.

Wanneer de automatische zonwering positie wordt geactiveerd, is het mogelijk dat de zonwering niet onmiddellijk wordt aangepast. De zonwering start pas op basis van de stand van de zon en de bijbehorende parameters.

Uitgang (Sp) geeft aan of de automatische zonwering positie actief is.

Om meerdere zonweringen tegelijk te besturen, wordt een overeenkomstig centraal functiebouwsteen gebruikt.

Extra ingangen, uitgangen en parameters kunnen nodig zijn indien standaard drukknoppen worden gebruikt of indien extra logica wordt geprogrammeerd.


Directionele parameters

Dir: Kompasrichting ten opzichte van het geografische noorden. (0 = noorden, 90 = oosten, 180 = zuiden, 270 = westen)

Dts: Start van de zonwering periode (Start: Dir - Dts, Einde: Dir + Dte). Bij deze parameter stel je de waarde in wanneer de zon op je raam begint te schijnen. Als de zon op het raam niet wordt beïnvloed door andere gebouwen, bomen,... kan je deze op de standaardwaarde van 85° laten staan.

Dte: Einde van de zonwering periode (Start: Dir - Dts, Einde: Dir + Dte). Bij deze parameter stel je de waarde in wanneer de zon niet meer op je raam schijnt. Als de zon op het raam niet wordt beïnvloed door andere gebouwen, bomen,... kan je deze op de standwaarde van 85° laten staan.


Start / Einde offsets

De parameter (Spos) wordt gebruikt om de activering van de automatische zonwering positie uit te stellen. Deze parameter is belangrijk voor ramen die meteen zoninval hebben bij zonsopgang en waarbij het wenselijk kan zijn dat er nog zonlicht binnenkomt vooraleer de automatische zonwering positie gestart wordt.

Met parameter (Spoe) wordt de automatische zonwering positie vervroegd met dit aantal minuten voor zonsondergang.
Dit is relevant voor vensters die kunnen worden beïnvloed door de zon voor zonsondergang.

Er zijn twee mogelijke toepassingen voor de twee parameters:

Vaak wordt de zon na zonsopgang en voor zonsondergang verduisterd door andere gebouwen, structuren of bomen. In dit geval kan het begin- of eindtijdstip van de automatische zonwering positie worden aangepast om hiermee rekening te houden.

Een andere mogelijkheid is het verschuiven van de tijden, zodat zonsopgang of zonsondergang kan worden gezien met de zonwering open.


Terugslag duur

De parameter (Bld) wordt toegevoegd aan het vereiste percentage van (Rd) bij het verstellen van de lamellen, indien de voorgaande loop in dezelfde richting was. De parameter heeft alleen invloed op de lamellenverstelling, omdat een verandering van richting altijd noodzakelijk is wanneer de automatische zonwering positie is geactiveerd. Indien de lamellenpositie bij het begin van de automatische zonwering correct is, maar in de loop van de dag onnauwkeurig wordt, moet deze parameter worden aangepast.

De parameter (Bldo) wordt bij het verstellen van de lamellen opgeteld bij het vereiste percentage van (Rd), indien de voorgaande loop in tegengestelde richting was. Is de lamellenpositie bij het begin van de automatische zonwering positie reeds onjuist, is de som van (Rd + Bldo) ofwel te hoog (zon schijnt tussen de lamellen) of te laag (zonwering te ver gesloten)

Voor ramen op het oosten is er slechts één richtingsverandering, aangezien de lamellen in de loop van de dag steeds verder worden geopend; voor ramen op het westen verandert de jaloezie van richting wanneer zij voor de eerste keer wordt versteld.


Lamellenverstelling

Wanneer de automatische zonwering positie actief is, worden de lamellen van de zonwering aangepast op basis van de stand van de zon.
De lamellen worden gekanteld in een hoek die voorkomt dat er direct zonlicht tussen de lamellen kan binnendringen.

In het algemeen wordt de afstelling uitgevoerd met de intervallen die zijn ingesteld met parameter (Spi), maar slechts in stappen van 15°, en alleen indien dit noodzakelijk is.
Wanneer bijvoorbeeld de baan van de zon zich onder een betrekkelijk constante hoek bevindt, zal de elevatie nauwelijks veranderen. Daarom wordt niet noodzakelijk in elk interval een aanpassing uitgevoerd.

Bij opgaande zon wordt voor elk interval de voor dat interval vereiste waarde berekend en worden de lamellen zo nodig bijgesteld.
Bij ondergaande zon wordt voor elk interval de voor dat interval vereiste waarde berekend en worden de lamellen zo nodig bijgesteld.


Gedrag tijdens complete ritten, eindposities en remanentie

Bij het volledig openen van de zonweringen (via Co, centraal functiebouwsteen of de App) wordt deze altijd gedurende de gehele OMHOOG-tijd geactiveerd, onafhankelijk van de actuele positie. Dit zorgt ervoor dat de jaloezieën naar de gedefinieerde eindpositie bewegen. Dit komt overeen met een referentie-run.

In het geval van een volledige neerwaartse rit, wordt er echter om veiligheidsredenen, enkel zolang aangestuurd als nodig, dit volgens de berekende resterende rit tijd.

De informatie, welke positie de zonwering op dat moment heeft, wordt door de remanentie van de bouwsteen tijdelijk opgeslagen in de Miniserver.

Als nu bijvoorbeeld de zonwering naar boven wordt gestuurd en er kort daarna een stroomstoring optreedt, kan de nieuwe positie niet meer in de Miniserver worden opgeslagen. Nadat de stroomvoorziening terugkeert, heeft de zonwering dus nog steeds de oude status voor het systeem, hoewel deze eerder is omhoog werd gestuurd.

Als u dan een neerwaartse rit activeert, wordt deze niet of niet ver genoeg uitgevoerd, omdat de oude positie nog steeds is opgeslagen. Ook de weergave in de App komt niet meer overeen met de werkelijke positie.

In dergelijke en soortgelijke gevallen moet eerst een volledige open beweging worden uitgevoerd, waarna de zonwering weer naar behoren zal werken.


Functie voor het instellen van de eindposities

Sinds Loxone Config versie 12.1 beschikken de specialisten van de zonweringstechniek, in de visualisatie van de bouwsteen, over een functie voor het instellen van de eindposities van de zonwering.
Deze functie is vergelijkbaar met in de handel verkrijgbare instelkabels en vereist een nauwkeurige kennis en inachtneming van de bedieningshandleiding van de desbetreffende aandrijving.

In de geopende visualisatie van het blok kan de functie in het menu worden opgeroepen. Voor gebruikers met volledige toegang is de functie dan toegankelijk na invoer van het wachtwoord:


Zonwering positie op basis van zonnestand activeren via App

De zonwering positie op basis van zonnestand kan handmatig worden gestart via de gebruikersinterface, waardoor de zonwering naar beneden gaat wanneer de zon op het raam staat. Er wordt geen rekening gehouden met of de zon schijnt of dat het bewolkt is.


Tijdschema


Geschiedenis

In de gebruikersinterface kan de geschiedenis van de functiebouwsteen worden weergegeven.
Er kunnen maximaal 100 items worden weergegeven.
Als je de Miniserver opnieuw opstart of opslaat, wordt de geschiedenis gewist.