Automatische jaloezie

De automatische jaloeziebouwsteen wordt gebruikt voor het aansturen van zonweringen zoals jaloezieën, rolluiken, gordijnen of zonneschermen.
Hij wordt gebruikt bij aandrijfmotoren die met omhoog/omlaag via relaiscontacten aangestuurd worden.
Naast de handmatige bediening wordt de zonwering automatisch uitgevoerd, afhankelijk van het zonlicht en de kamertemperatuur, in combinatie met de intelligente ruimteregeling.
Het doel is om overmatige ruimteverwarming door zonlicht te voorkomen.

Inhoudsopgave


Ingangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik
Tr Trigger Trigger voor één knop bediening - -
Up Trigger Op Jaloezie op - -
Dw Trigger Neer Jaloezie neer - -
Cu Volledig omhoog Jaloezie volledig OP - -
Cd Volledig omlaag Jaloezie volledig NEER - -
S Zonnewering Zonneweringsingang
Jaloezie volledige rit omlaag (volgens tijd Td) dan terugkeer (volgens tijd Tr) voor het horizontaal zetten van de lamellen
Rolluiken, luifels en screens gaan rechtstreeks naar zonweringspositie volgens parameter Tr
- -
AS Automatische zonnewering Automatische zonwering inschakelen door continu AAN aan het begin van de zonweringsperiode of puls/continu AAN tijdens de zonweringsperiode
Wordt de zonwering tijdens het automatisch bedrijf handmatig bediend (bijv. door een knop in te drukken of een app te gebruiken), dan wordt het automatisch bedrijf voor deze dag beëindigd
Is de optie "zonneschijn gebruiken" actief, dan wordt rekening gehouden met de zonneschijnstatus (systeemvariabele).
- -
AD Deactiveer automatische zonwering Automatische zonnewering niet toegestaan bij AAN - -
AR Reactiveren automatische zonnewering Trigger automatische zonnewering opnieuw activeren - -
Sp Veiligheidspositie Bij AAN stormbeveiliging inschakelen
bijvoorbeeld als bescherming bij een storm
Veiligheidspositie volgens parameters SO uitvoeren en zonwering blokkeren. Actieve automatische zonwering wordt niet onderbroken.
- -
Id Raam contact Volledige rit omhoog en vergrendeling van de bouwsteen. Een bediening via de App is nog steeds mogelijk. - -
St Stop Jaloezie STOP
Stopt de jaloezie en vergrendeld alle verdere bedieningen (geldt ook voor veiligheidspositie)
- -
AIp Positie jaloezie Zet de blindering in de gespecificeerde positie % 0...100
AIl Positie lamellen Stuur de lamellen naar de opgegeven positie Deze ingang is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar. % 0...100
T5 Gecombineerde drukknop ingang Volledige rit OP of NEER. -
Dis Disable Blokkeert de ingangen (Up, Dw, Cu, Cd, S, T5, Tr) (kinderbeveiliging) - -
Uitgangen

Contractie Beschrijving Waardebereik
Q↑ Jaloezie op Deze uitgang is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar. -
Q↓ Jaloezie neer Deze uitgang is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar. -
AQp Analoge uitgang voor de positie van de jaloezie (0 = volledig op, 1,0 = volledig neer)
AQl Analoge uitgang voor de positie van de lamellen (0 = horizontaal, 1,0 = verticaal) Deze uitgang is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar.
Qa Status automatische zonnewering -
Qs Status van de veiligheidsuitschakeling met ingang Sp of deurcontact -
Ql Vergrendeling status
Vergrendeling is actief zolang input St op AAN is
-
AQpp Opdracht uitgang
Deze uitgang kan alleen met GEIGER SOLIDline Air (Opdracht uitgang) worden gebruikt.
Opdracht * 1000000 + positie in % * 1000 + lamellenstand in °.
Opdracht 0=stop, 1=positie+lamellenstand, 2=enkel positie, 3=enkel lamellenstand. Deze uitgang is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar.
-
Parameter

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik Standaard waarde
T Typ Type van zonweringsvoorziening
0 = jaloezie/lamellen
1 = rolluik/dakrolgordijn/screen
2 = gordijn aan beide zijden
3 = Schlotterer Retrolux
4 = gordijn links
5 = gordijn rechts
6 = zonneluifel
- 0...6 0
SO Veiligheidspositie 0 = bij veiligheid uitschakeling volledig op
1 = bij veiligheid uitschakeling volledig neer
- - 0
AX Automatische zonnewering eindtoestand Toestand aan het einde van de normale automatische zonnewering
0 = geen actie
1 = Volledig rit omhoog
2 = Volledig rit omlaag
3 = Lamellen horizontaal zetten
- 0...3 1
Tc Minimale duur ingang impuls voor volledige rit Minimumduur van de ingang impulse (Up, Dw) voor het activeren complete rit omhoog of omlaag
Als u liever een dubbele klik wilt gebruiken, zet dan hier een waarde > dan Tu of Td in. Waarde 0 start altijd een volledige rit.
s 0...∞ 3
Tu Duur uitgangsimpuls volledig OP Duur uitgangsimpuls (looptijd) voor complete rit omhoog s 0...∞ 75
Td Duur uitgangsimpuls volledig NEER Duur uitgangsimpuls (looptijd) bij volledige rit omlaag s 0...∞ 70
TI Duur motorvergrendeling Duur van de motorvergrendeling bij richtingwissel s 0...∞ 0,5
Tdc Duur dubbele klik Dubbele klik tijd van de ingang impulse (Up, Dw) voor het activeren complete rit omhoog of omlaag.
Als u de dubbele klik niet wilt gebruiken, vul dan hier een 0 in.
s 0...∞ 0,3
Tr Duur rit terug/zonneweringspositie [0.0-1.0] bij rolluiken/screens/luifel Looptijd rit terug voor zonnewering (horizontaal zetten van de lamellen) of zonneweringspositie bij rolluiken/screens/luifel s 0.1...∞ 0,8
Tdt Duur wisselen van richting Dode tijd voor richtingsverandering. (stellen van de lamellen) Deze parameter is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar. s 0...∞ 0,15
Tot Duur Pauzetijd Dode tijd bij een rit in dezelfde richting. Is belangrijk voor de automatische afstelling van de lamellen in de automatische modus. U kunt deze waarde aflezen uit het gegevensblad van de motor. Deze parameter is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar. s 0...∞ 0
M Minimum loopijd Duur uitgangsimpuls (Looptijd) bij korte toetsendruk s 0...∞ 0,4
D Hemel richting Hemel richting van het venster (0 = Noord, 90 = Oost, 180 = Zuid, 270 = West)
-1 = niet geconfigureerd
° -1...360 -1
DT Richting tolerantie start Richtingstolerantie van de automatische zonnewering als de zon binnenkomt ° 0...90 85
DTe Richting tolerantie einde Richtingstolerantie van de automatische zonewering bij zonsuittreding ° 0...90 85
Lw Lamellenbreedte Breedte van een lamelle in mm Deze parameter is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar. mm 0...∞ 70
Ls Lamellenafstand Afstand tussen twee lamellen in horizontale positie, in mm Deze parameter is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar. mm 0...∞ 60
Ma Automatische modus Modus automatische zonnewering
0 = Optimale helderheid (geen automatic, wanneer gesloten)
1 = Optimale koeling (geen automatic, wanneer gesloten)
2 = Optimale helderheid (zoveel mogelijk licht in de kamer, maar geen direct zonlicht)
3 = Optimale koeling (Zon wordt zo goed mogelijk geblokkeerd om de hitte buiten te houden) Deze parameter is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar.
- 0...3 1
AT Vervolginterval Het vervolginterval bepaalt hoe vaak de aanpassing van de lamellen op de jaloezieën kan worden uitgevoerd op basis van de zonnestraling terwijl de automatische zonwering actief is. Deze parameter is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar. min 0...180 60
AT1 Start tijd automatische zonnewering Start tijd Verschuiving van de automatische zonwering ten opzichte van de zonsopgang. min -90...90 30
AT2 Eindtijd automatische zonnewering Eind tijd Verschuiving van de automatische zonwering ten opzichte van de zonsondergang. min -90...90 -30
Eigenschappen

Korte beschrijving Beschrijving Standaard waarde
Zonneschijn gebruiken Automatische zonwering wordt alleen geactiveerd indien de systeemvariabele Zon en de ingang AS actief zijn -
Toegewezen apparaat Zonweringsapparaat die aan deze bouwsteen zijn gekoppeld. Er worden Loxone zonwering actoren (Air en Tree) ondersteund. -
Type zonweringsinrichting

De bouwsteen en de visualisatie passen zich aan volgens de volgende types:

0: jaloezie en raffstore

1: rolluik, rolgordijn en dak rolluik

2: gordijn beide zijden

3: Schlotterer Retrolux (speciale lamellen voorkomen direct zonlicht, waardoor het niet nodig is de lamellen bij te stellen)

4: Gordijn één zijde links

5: Gordijn één zijde rechts

6: Luifel


Parameter D, DT en DTe

D: Is de hemelrichting van de zonneweringsrichting ten opzichte van het geografische noorden. (0=Noord, 90=Oost, 180=Zuid, 270=West)

DT: Richtingstolerantie voor de inval van de zon in de zonweringsinrichting. De richttolerantie is gerelateerd aan het normaal voor de zonweringsinrichting. Houd bijvoorbeeld rekening met de huisbouw. Als uw zonweringsapparaat niet wordt beïnvloed, kunt u de standaardwaarde van 85° laten staan.

DT: Richtingstolerantie voor het uitreden van de zon in de zonweringsinrichting. De richttolerantie is gerelateerd aan het normaal voor de zonweringsinrichting. Houd bijvoorbeeld rekening met de huisbouw. Als uw zonweringsapparaat niet wordt beïnvloed, kunt u de standaardwaarde van 85° laten staan.


Parameter AT1 en AT2

Parameter AT1 kan worden gebruikt om het begin van de zonwering uit te stellen met de ingevoerde minuten na zonsopgang.
Dit is relevant voor ramen die na zonsopgang door zonlicht kunnen worden getroffen.

Parameter AT2 kan worden gebruikt om het einde van de zonwering te vervroegen met de ingevoerde minuten voor zonsondergang.
Dit is relevant voor ramen die voor zonsondergang door zonnestralen kunnen worden geraakt.

Er zijn in wezen twee mogelijke toepassingen voor de twee parameters:

Vaak wordt de zon na zonsopgang of voor zonsondergang verduisterd door andere gebouwen, bergen of bossen. Hier kan het begin- of eindtijdstip van de automatische zonwering worden aangepast aan de plaatselijke omstandigheden.

Een andere mogelijkheid is de timing te verschuiven, zodat zonsopgang of zonsondergang kan worden waargenomen met de zonwering open.


Dode tijd Tot en Tdt

De parameter Tot (duur van de dode tijd) wordt bij het stellen van de lamellen toegevoegd aan de berekende rit tijd (Tr), als de lamel zich tijdens de vorige beweging al in dezelfde richting zich bewogen heeft. Deze tijd heeft alleen invloed op de afstelling van de lamellen, omdat een verandering van richting altijd nodig is wanneer de automatische installatie wordt geactiveerd. Als de lamellenpositie aan het begin van de automatische zonwering in orde is, maar gedurende de dag verslechtert, moet deze parameter worden ingesteld.

De parameter Tdt (duur van de richtingsverandering) wordt bij het instellen van de lamellen bij de berekende bewegingstijd (Tr) opgeteld, wanneer de lamel zich tijdens de vorige beweging in de tegenovergestelde richting heeft bewogen. Is de lamellenstand bij het inschakelen van de automaat al onjuist, is de som van Tr + Tdt te hoog (de zon schijnt tussen de lamellen) of te laag (jaloezieën te ver gesloten)

Om de positie van de lamellen in te stellen, wordt de vereiste verhouding van Tr en de respectievelijke dode tijd (Tot, Tdt) toegevoegd. Bij oostelijke ramen is er slechts één richtingsverandering, omdat de lamellen in de loop van de dag steeds verder geopend worden. Bij ramen op het westen verandert de jaloezie weer van richting als deze voor het eerst wordt aangepast.


Voorbeeld programmering

Een Loxone Touch wordt via de ingang T5 op de bouwsteen aangesloten, voor bediening volgens de Loxone drukknop standard.
De uitgangen Q↑ (Op) en Q↓ (Neer) worden aangesloten op de relaisuitgangen voor de overeenkomstige richtingbesturing van de zonwering.
Met de parameters Tu (Op) en Td (Neer) worden de rit tijden gedefinieerd.
Met de parameter T wordt het type van de zonwering bepaald.

Bovendien wordt de hemels richting nu in parameter D aangegeven, zodat de automatisering alleen schaduw geeft als de zon op het raam schijnt. Hiervoor wordt de zonweringsuitgang (Qs) van de intelligente ruimteregelaar gebruikt:

Als er jaloezieën worden gebruikt, moeten ook de parameters van de dode tijd, de retourtijd Tr en de afmetingen van de lamellen bij Lw en Ls worden ingesteld, zodat ze correct kunnen worden geregeld.


Functie beschrijving

De automatische zonwering wordt daarom met de hierboven aanbevolen configuratie geactiveerd, wanneer de ruimteregeling het commando hiervoor via de AS-ingang geeft. Als daarentegen de automatische zonwering handmatig wordt geactiveerd, bijv. via de App, is er geen verzoek van de ruimteregelaar nodig.

De zonwering begint zodra de zon het beschaduwingsgebied bereikt en eindigt als ze het gebied weer verlaat.

Gedurende deze tijd worden de lamellen van een jaloezie aangepast aan de hoek van de zonnestralen. Aan het einde beweegt de jaloezie naar de door de parameter AX bepaalde positie.

Als u handmatig, onafhankelijk van de zonnestand, schaduw wilt geven, kan dit met ingang S of in de App met "Zonewering" worden getriggerd. De lamellen worden dan horizontaal geplaatst.

De automatische modus kan via de AD-ingang worden gedeactiveerd.

Als de zonwering tijdens de automatische modus handmatig wordt bediend (bijv. door het indrukken van een toets of met behulp van de App), wordt de automatische installatie voor die dag beëindigd. Als het automatische systeem voor deze dag opnieuw moet worden geactiveerd, moet er een puls op de AR-ingang worden gestuurd of in de App worden geactiveerd.

Als de automatische modus is geactiveerd, betekent dit niet dat er ook meteen een beweging wordt uitgevoerd. De zonwering start alleen afhankelijk van de stand van de zon en de bijbehorende parameters.

De werkingswijze is ook te zien in het volgende tijdsschema:

De uitgang Qa geeft aan of de automatische besturing actief is.

De bijbehorende centrale module wordt gebruikt voor de gelijktijdige aansturing van meerdere zonweringen.

Als er conventionele drukknoppen worden gebruikt, of als er extra logica wordt geprogrammeerd, zijn er meestal extra ingangen, uitgangen en parameters nodig.


Gedrag tijdens complete ritten, eindposities en remanentie

Bij een volledige opwaartse rit (via Cu, centrale bouwstenen of de App) wordt de zonwering altijd voor de volledige open tijd aangestuurd, ongeacht de actuele positie. Dit zorgt ervoor dat de zonwering zich dan in een gedefinieerde eindpositie bevindt. Dit komt overeen met een referentieloop.

In het geval van een volledige neerwaartse rit, wordt er echter om veiligheidsredenen, enkel zolang aangestuurd als nodig, dit volgens de berekende resterende rit tijd.

De informatie, welke positie de zonwering op dat moment heeft, wordt door de remanentie van de bouwsteen tijdelijk opgeslagen in de Miniserver.

Als nu bijvoorbeeld de zonwering naar boven wordt gestuurd en er kort daarna een stroomstoring optreedt, kan de nieuwe positie niet meer in de Miniserver worden opgeslagen. Nadat de stroomvoorziening terugkeert, heeft de zonwering dus nog steeds de oude status voor het systeem, hoewel deze eerder is omhoog werd gestuurd.

Als u dan een neerwaartse rit activeert, wordt deze niet of niet ver genoeg uitgevoerd, omdat de oude positie nog steeds is opgeslagen. Ook de weergave in de App komt niet meer overeen met de werkelijke positie.

In dergelijke en soortgelijke gevallen moet eerst een volledige opwaartse rit worden uitgevoerd, waarna de zonwering zal werken zoals verwacht.


Functie voor het instellen van de eindposities

Sinds Loxone Config versie 12.1 beschikken de specialisten van de zonweringstechniek, in de visualisatie van de bouwsteen, over een functie voor het instellen van de eindposities van de zonwering.
Deze functie is vergelijkbaar met in de handel verkrijgbare instelkabels en vereist een nauwkeurige kennis en inachtneming van de bedieningshandleiding van de desbetreffende aandrijving.

In de geopende visualisatie van het blok kan de functie in het menu worden opgeroepen. Voor gebruikers met volledige toegang is de functie dan toegankelijk na invoer van het wachtwoord:


Bijstellen van de lamellen

Bij actieve automatische zonwering worden de lamellen van een jaloezie opnieuw bijgesteld afhankelijk van de stand van de zon.
De lamellen worden zo uitgelijnd dat er geen direct zonlicht meer tussen kan komen.

In principe kan de bijstelling plaatsvinden in de ingestelde intervallen volgens parameter AT, maar alleen in stappen van 15°, en alleen als dit noodzakelijk is.
Als de zon zich bijvoorbeeld in een tamelijk vlakke baan beweegt, verandert de hoogte ook nauwelijks. Daarom vindt niet noodzakelijkerwijs met elk interval een bijstelling plaats.

Bij opgaande zon wordt voor elk interval de op dat moment vereiste waarde berekend en worden de lamellen zo nodig bijgesteld.
Bij ondergaande zon wordt voor elk interval de op dat moment vereiste waarde voor het volgende interval berekend en worden de lamellen zo nodig bijgesteld.