Ingebruikname Centraal

Toepassing

Met de centraal-functiebouwsteen kunt u centrale commando’s zoals Zonnewering omhoog of Licht uit, snel en eenvoudig realiseren zonder onnodig veel bouwstenen te gebruiken.

Basisprogrammering

Door dubbel te klikken op een component verschijnt het volgende venster:

U kunt de componenten selecteren waarbij de acties moeten worden uitgevoerd. Logische bouwstenen kunnen niet worden opgenomen.

Wanneer men bv. op de virtuele ingang ‘als de jaloezieën in beschaduwingspositie staan (S)’ een impuls geeft, dan wordt de automatische jaloezie in de woonkamer naar de beschaduwingspositie gestuurd. De jaloezie in de eetkamer wordt daar niet door getroffen, omdat zij niet geselecteerd werd.

Er wordt steeds de uitgang van de bouwsteen gezet. Bij de lichtsturing is het te vergelijken met een ‘alles uit’ (uitgang) en ‘alles aan’ (ingang).

Linksonder kunt u in het selectievakje selecteren of u in de lichtsturingscomponent “Alles uit” wilt realiseren met dubbel of driedubbel klikken.

Centrale commando’s worden ook niet geblokkeerd door een actieve Dis-ingang op de respectievelijke component. De Dis-ingang heeft alleen betrekking op ingangskoppelingen aan de linkerzijde van de componenten zelf. De bouwstenen kunnen verder worden bediend aan de hand van de visualisering en de component Centrale.
Als een programmacomponent in de component Centrale wordt gebruikt, is dit op de respectievelijke component aangegeven met het centrale-symbool. Bovendien wordt de componentnaam aangegeven waarin de programmacomponent wordt gebruikt.

Ook de intelligente ruimteregelaar kan in een centrale-object worden geselecteerd. De zonneweringsuitgang QS fungeert als ingang op de centrale-component. Bovendien wordt voor de zonneweringslogica de stralingswaarde van de weerdiensten geïntegreerd.

QAs voor de automatische zonnewering wordt actief wanneer Qs van de geselecteerde ruimteregeling op AAN staat en de stralingswaarde >=1 is (details over de stralingswaarde vindt u hier).

Met deze functie kan de automatische zonnewering direct via de centrale component worden gerealiseerd.

Wanneer automatische jaloezieën worden aangestuurd met een centrale component (volledig omhoog of omlaag), kan het gebeuren dat de jaloezieën zich niet synchroon verplaatsen wanneer een of meer jaloezieën een verschillende toestand hebben (omhoog, omlaag, geen beweging). Om de jaloezieën te synchroniseren, moet de ingang Cu of Cd van de centrale component minstens gedurende de tijd van parameteringang Tc op AAN staan, zodat alle jaloezieën in dezelfde richting bewegen.

Ingangen

Naam Beschrijving Verklaring Waardebereik Eenheid
Loff Triggeringang Licht uit Als deze ingang een puls ontvangt, wordt het licht van alle geselecteerde componenten uitgeschakeld. 0/1
Lon Triggeringang Licht aan Als deze ingang een puls ontvangt, wordt het licht van alle geselecteerde componenten ingeschakeld. 0/1
La Ingang Licht alarmtoestand Plaatst het licht in de alarmtoestand 0/1  –
Ja Ingang Jaloezie alarmtoestand Plaatst de jaloezie in de alarmtoestand 0/1
Cu Jaloezie volledig OMHOOG Zonnewering voert een volledige verplaatsing uit 0/1
Cd Jaloezie volledig OMLAAG Zonnewering voert een volledige verplaatsing uit 0/1
S Zonneweringsingang jaloezie De jaloezie gaat volledig OMLAAG, keert dan terug om de lamellen recht te zetten. 0/1
AS Automatische zonnewering Automatische zonnewering met impuls activeren tijdens zonneweringsperiode 0/1
AD Disable automatische zonnewering Automatische zonnewering niet toegestaan bij AAN 0/1
AR Reactiveren automatische zonnewering Trigger automatische zonnewering opnieuw activeren 0/1
Sp Veiligheidspositie Bij AAN stormbeveiliging inschakelen. Bijvoorbeeld als bescherming bij storm veiligheidspositie volgens parameter SO uitvoeren en werking blokkeren 0/1
St Stop Jaloezie STOP 0/1
T5 Gecombineerde T5-ingang Loxone Touch Hier wordt de gecombineerde T5-ingang van de Loxone Touch aangesloten
Drukzone T1 = Cu
Drukzone T4 = Cd
0/1
AIs Gereserveerd Gereserveerd voor toekomstige uitbreidingen
Ic Gereserveerd Gereserveerd voor toekomstige uitbreidingen
Dis Disable Kinderbeveiliging – blokkeert de ingangen
Zie beschrijving van de componenten voor meer informatie over de betrokken ingangen
0/1

Uitgangen

Naam Beschrijving Verklaring Waardebereik Eenheid
QLoff  Triggeruitgang Licht uit Geeft bij driedubbel klikken een puls op Loff en op lichtsturing (of andere instelling in de component) en schakelt het licht uit. 0/1
QLon  Triggeruitgang Licht aan Schakelt bij puls op Lon-ingang het licht aan 0/1
QLa  Uitgang Licht alarmtoestand Plaatst het licht bij puls op La in de alarmtoestand 0/1
QJa  Uitgang Jaloezie alarmtoestand Plaatst de jaloezie bij puls op Ja in de alarmtoestand 0/1
QCu  Jaloezie volledig OMHOOG Zonnewering voert een volledige verplaatsing uit 0/1
QCd Jaloezie volledig OMLAAG Zonnewering voert een volledige verplaatsing uit 0/1
QS  Zonneweringsuitgang jaloezie Jaloezie volledig OMLAAG brengen, vervolgens terugkeren om de lamellen recht te zetten 0/1
QAS  Activeren Autopilot-zonnewering Bij een puls wordt de Autopilot tijdens de zonneweringsperiode geactiveerd 0/1
QAD  Autopilot-zonnewering niet toestaan Blokkeert het automatisch systeem (bijv. bij geopend venster) 0/1
QAR  Autopilot-zonnewering opnieuw activeren Door een puls wordt het automatisch systeem weer geactiveerd (AS moet op het tijdstip van de puls AAN zijn) 0/1
QSp  Veiligheidsuitschakeling Bij AAN vindt een veiligheidsuitschakeling (bijv. stormbeveiliging) plaats 0/1
QSt Jaloezie STOP Stopt de jaloezie 0/1
AQT5  Gecombineerde knopuitgang 0/1
AQs  Gereserveerd Gereserveerd voor toekomstige uitbreidingen 0/1
Qc  Gereserveerd Gereserveerd voor toekomstige uitbreidingen 0/1
QDis  Disable Blokkeert de ingangen (kinderbeveiliging)
Zie beschrijving van de componenten voor meer informatie over de betrokken ingangen
0/1