Centraal

Toepassing

Met de centraal-functiebouwsteen kunt u centrale commando’s zoals Zonnewering omhoog of Licht uit, snel en eenvoudig realiseren zonder onnodig veel bouwstenen te gebruiken.

Basisprogrammering

Door dubbel te klikken op een component verschijnt het volgende venster:

U kunt de componenten selecteren waarbij de acties moeten worden uitgevoerd. Logische bouwstenen kunnen niet worden opgenomen.

Wanneer men bv. op de virtuele ingang ‘als de jaloezieën in beschaduwingspositie staan (S)’ een impuls geeft, dan wordt de automatische jaloezie in de woonkamer naar de beschaduwingspositie gestuurd. De jaloezie in de eetkamer wordt daar niet door getroffen, omdat zij niet geselecteerd werd.

Er wordt steeds de uitgang van de bouwsteen gezet. Bij de lichtsturing is het te vergelijken met een ‘alles uit’ (uitgang) en ‘alles aan’ (ingang).

Linksonder kunt u in het selectievakje selecteren of u in de lichtsturingscomponent “Alles uit” wilt realiseren met dubbel of driedubbel klikken.

Centrale commando’s worden ook niet geblokkeerd door een actieve Dis-ingang op de respectievelijke component. De Dis-ingang heeft alleen betrekking op ingangskoppelingen aan de linkerzijde van de componenten zelf. De bouwstenen kunnen verder worden bediend aan de hand van de visualisering en de component Centrale.
Als een programmacomponent in de component Centrale wordt gebruikt, is dit op de respectievelijke component aangegeven met het centrale-symbool. Bovendien wordt de componentnaam aangegeven waarin de programmacomponent wordt gebruikt.

Ook de intelligente ruimteregelaar kan in een centrale-object worden geselecteerd. De zonneweringsuitgang QS fungeert als ingang op de centrale-component. Bovendien wordt voor de zonneweringslogica de stralingswaarde van de weerdiensten geïntegreerd.

QAs voor de automatische zonnewering wordt actief wanneer Qs van de geselecteerde ruimteregeling op AAN staat en de stralingswaarde >=1 is (details over de stralingswaarde vindt u hier).

Met deze functie kan de automatische zonnewering direct via de centrale component worden gerealiseerd.

Wanneer automatische jaloezieën worden aangestuurd met een centrale component (volledig omhoog of omlaag), kan het gebeuren dat de jaloezieën zich niet synchroon verplaatsen wanneer een of meer jaloezieën een verschillende toestand hebben (omhoog, omlaag, geen beweging). Om de jaloezieën te synchroniseren, moet de ingang Cu of Cd van de centrale component minstens gedurende de tijd van parameteringang Tc op AAN staan, zodat alle jaloezieën in dezelfde richting bewegen.

Ingangen

NaamBeschrijvingVerklaringWaardebereikEenheid
LoffTriggeringang Licht uitAls deze ingang een puls ontvangt, wordt het licht van alle geselecteerde componenten uitgeschakeld.0/1
LonTriggeringang Licht aanAls deze ingang een puls ontvangt, wordt het licht van alle geselecteerde componenten ingeschakeld.0/1
LaIngang Licht alarmtoestandPlaatst het licht in de alarmtoestand0/1 –
JaIngang Jaloezie alarmtoestandPlaatst de jaloezie in de alarmtoestand0/1
CuJaloezie volledig OMHOOGZonnewering voert een volledige verplaatsing uit0/1
CdJaloezie volledig OMLAAGZonnewering voert een volledige verplaatsing uit0/1
SZonneweringsingang jaloezieDe jaloezie gaat volledig OMLAAG, keert dan terug om de lamellen recht te zetten.0/1
ASActiveren Autopilot-zonneweringActiveer de automatische zonnewering met duur-aan bij het begin van de zonneweringsperiode of puls/duur-aan tijdens de zonneweringsperiode0/1
ADAutopilot-zonnewering niet toestaanBlokkeert het automatisch systeem (bijv. bij geopend venster)0/1
ARTrigger Autopilot-zonneweringAls deze ingang een puls ontvangt, wordt de Autopilot-zonnewering weer geactiveerd0/1
SpVeiligheidsuitschakelingIndien Aan, worden alle apparaten uitgeschakeld (bijv. voor stormbeveiliging)0/1
StJaloezie stopStopt de jaloezie0/1
T5Gecombineerde T5-ingang Loxone TouchHier wordt de gecombineerde T5-ingang van de Loxone Touch aangesloten
Drukzone T1 = Cu
Drukzone T4 = Cd
0/1
AIsGereserveerdGereserveerd voor toekomstige uitbreidingen
IcGereserveerdGereserveerd voor toekomstige uitbreidingen
DisDisableKinderbeveiliging – blokkeert de ingangen
Zie beschrijving van de componenten voor meer informatie over de betrokken ingangen
0/1

Uitgangen

NaamBeschrijvingVerklaringWaardebereikEenheid
QLoff Triggeruitgang Licht uitGeeft bij driedubbel klikken een puls op Loff en op lichtsturing (of andere instelling in de component) en schakelt het licht uit.0/1
QLon Triggeruitgang Licht aanSchakelt bij puls op Lon-ingang het licht aan0/1
QLa Uitgang Licht alarmtoestandPlaatst het licht bij puls op La in de alarmtoestand0/1
QJa Uitgang Jaloezie alarmtoestandPlaatst de jaloezie bij puls op Ja in de alarmtoestand0/1
QCu Jaloezie volledig OMHOOGZonnewering voert een volledige verplaatsing uit0/1
QCdJaloezie volledig OMLAAGZonnewering voert een volledige verplaatsing uit0/1
QS Zonneweringsuitgang jaloezieJaloezie volledig OMLAAG brengen, vervolgens terugkeren om de lamellen recht te zetten0/1
QAS Activeren Autopilot-zonneweringBij een puls wordt de Autopilot tijdens de zonneweringsperiode geactiveerd0/1
QAD Autopilot-zonnewering niet toestaanBlokkeert het automatisch systeem (bijv. bij geopend venster)0/1
QAR Autopilot-zonnewering opnieuw activerenDoor een puls wordt het automatisch systeem weer geactiveerd (AS moet op het tijdstip van de puls AAN zijn)0/1
QSp VeiligheidsuitschakelingBij AAN vindt een veiligheidsuitschakeling (bijv. stormbeveiliging) plaats0/1
QStJaloezie STOPStopt de jaloezie0/1
AQT5 Gecombineerde knopuitgang0/1
AQs GereserveerdGereserveerd voor toekomstige uitbreidingen0/1
Qc GereserveerdGereserveerd voor toekomstige uitbreidingen0/1
QDis DisableBlokkeert de ingangen (kinderbeveiliging)
Zie beschrijving van de componenten voor meer informatie over de betrokken ingangen
0/1