Jaloeziemotor GJ56 Air

Handleiding voor de inbedrijfname van de Jaloeziemotor GJ56 Air.

Montage

 

Hier vinden we de nodige documenten in verband met dimensionering en montage voor de jaloezie motor:

 

Het nodige motor koppel kan als volgt bepaald worden:

Ingebruikname

Meer informatie over het aanleren van uw air component.

Nadat u de component heeft ingeleerd, moet u de Air Monitor inschakelen. Klik daartoe op de Air Base Extension en vervolgens op de knop “Air Monitor”.
Het apparaat wordt nu vermeld in de randapparatuurlijst.

Om de Jaloezie motor te programmeren sleept u deze eenvoudig op de programmeer pagina.

Ook kan de Geiger zender LC Air (wand- en hand-held zenders) direct met de Miniserver GO en de Air Base Extension communiceren. Daarvoor moet u het apparaat in de Loxone Modus zetten en aansluitend in de Leermodus gezet worden. Verwijder de batterij en schakel het circuit intern in de eenheid op “LX”. Zodra de batterij opnieuw geplaatst wordt zal het apparaat automatisch in de Leermodus staan. Het verdere aanleren functioneer zoals bij de Remote Air.

 

Eind posities instellen

Nadat de motor is aangesloten en geprogrammeerd is, moeten de eindposities bepaald worden.

Afhankelijk van de installatie positie van de Jaloezie motor kan de draairichting van de Jaloezie afwijkend zijn. Om deze reden moeten de Jaloezie tijdens het leren in een centrale positie gezet worden, zodat de Jaloezie in beide richtingen kan gaan zonder dat een obstakel in de weg kan komen. Voor de eindposities aan te leren activeren we in de App de Servicemodus (App Version >6.1.1 2016.02.17 nodig)

Service Modus installeren

 

Van zodra de service Modus gestart is kunnen we met de bediening in de App de posities van de beschaduwing aanpassen.

Is de eindstand bereikt sla deze dan op met de functie “eindpositie opslaan”

Service Modus op-neer

 

Eerst moet u de onderste eindpositie aangeleerd worden, daarna de bovenste. Hiervoor moeten we de service modus van de Loxone Smarthome App gebruiken.
Elke eindpositie kan onafhankelijk van elkaar met of zonder mechanische stop schakelaar aangeleerd worden.
De Jaloezie motor bevestigd het leren van de onderste eindpositie met “klack-klack”, de bovenste eindstop alsook het einde van het aanleerproces wordt bevestigd met “klack-klack-klack-klack”. Tussen het aanleren van de bovenste eindpositie en de onderste eindpositie hebt u 2 minuten tijd, anders worden de vorige instellingen (of de fabrieksinstellingen) terug gebruikt. In dat geval geeft de Jaloezie motor het signaal “klack-klack-klack-klack-klack-klack” mee.
Zijn de eindposities aangeleerd kan de Service modus in de app beëindigd worden.
Wilt u de eindposities opnieuw aanleren, zo kan u het leerproces opnieuw starten, schakel de motor spanningsloos en sluit de spanning terug aan en binnen de 30 minuten kan u de service modus terug activeren. De eindposities kunnen zoals hierboven beschreven werd terug programmeren.

In de standaardmodus bij de levering zijn geen eindposities ingesteld.

 

Programmering in Loxone Config

De programmering en de aansturing van de Jaloezie motor GJ 56 Air gebeurt met de programma bowusteen “automatische jaloezie geïntegreerd.
Sleep nu de jaloezie motor GJ 56 Air uit de randapparatuur op de programma bouwsteen. De motor is nu direct met de bouwsteen verbonden en we kunnen nu de motor zonder verdere uitgangen de motor aansturen.
Verdere info omtrent de bouwsteen vindt u hier.
Volgende status uitgangen van de Jaloezie motor GJ 56 Air worden aan de bouwsteen “automatische jaloezie geïntegreerd” toegevoegd.

 

 

Jaloezie positie  AQp Analoge uitgang Doelpositie van de beschaduwing bereik: 0,000 (volledig open) tot 1,000 (volledig gesloten)
Lamellen positie AQl Analoge uitgang Lamellen Positie van de beschaduwing Bereik: 0,000(horizontaal- tot 1,000 (verticaal)
Motorbeweging Qm Digitale uitgang Eén = Motor in Beweging
Motor blokkeert Qb Digitale uitgang Eén = Motor blokkeert
Hindernis herkent Qo Digitale uitgang Eén = Hindernis herkent
Automatische Status Qa Digitale uitgang Geeft de automatische toestand van de zonwering aan
Veiligheidsuitschakeling  Status Qs Digitale uitgang Geeft aan of de veiligheidsuitschakeling  actief is
Status blokeren Ql Digitale uitgang Blokkering is actief zolang ingang St AAN is

 

Lamellen kantel correctie

Loxone Praktijk tip

Voorbereiding

Jaloezie motor voorbereiding

Vooraleer u met de correctie start, bevestig een stuk draad aan een van de lamellen

STAP 1:

Lamellenstand - stap 1

Kantel de lamellen tot ongeveer 45° (richtwaarde). Lijn de toegevoegde draad horizontaal uit. Controleer indien nodig met een waterpas, of de draad effectief waterpas uitgelijnd is. Sla de positie van de lamellen op.

STAP 2:

Lamellenstand - stap 2

Breng in stap 2 de lamellen in exact dezelfde positie als in stap 1. De eerder bijgevoegde draad moet nogmaals in het horizontale vlak worden geplaatst. Zijn de lamellen te hard gecorrigeerd, kan u de handeling opnieuw starten, anders kan u de lamellen instelling opslaan in de miniserver.

 

De originele montage en bedieningshandleiding samen met de EG-conformiteitsverklaring van de Jaloezie motor GJ 56 Air (pdf)
Download