Stepper

Met de stepper kan een analoge waarde met een bepaalde stapgrootte worden verhoogd of verlaagd bij elke impuls op de step.

Inhoudsopgave


Ingangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik
S Step Stap 0/1
Off Off Puls: Uitgangen worden gereset / uitgeschakeld.
Aan: bouwsteen is vergrendeld.
Dominerende ingang.
0/1
Uitgangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik
V Set value Ingestelde waarde
Parameter

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik Standaard waarde
Rem Remanence input Remanence ingang: Indien actief, behoudt het functieblok zijn vorige toestand na een herstart van de Miniserver.
De toestand van het functieblok wordt opgeslagen:
- Bij het opslaan op de Miniserver
- Bij een geplande herstart$BR$$- Voor een back-up
- Eenmaal per uur$BR$$ De gegevens worden opgeslagen op de SD-kaart.
0/1 0
Dir Direction 0 = op, 1 = neer 0/1 0
Sts Step size Stapgrootte 1
M Maximum Maximum van uitgang (V) 10
Timing Diagram