Stepper

Toepassing

Met de programmabouwsteen Stepper kan een analoge waarde bij elke puls op de ingang met een bepaalde waarde worden verhoogd of verlaagd.

Basisprogrammering

De analoge waarde op uitgang AQ wordt bij elke puls op ingang Tr afhankelijk van de telrichting Dir met één stap verhoogd of verlaagd. De stapgrootte wordt gedefinieerd met parameter S. De maximumwaarde kan worden ingesteld met parameter M.

Door een puls op ingang R wordt uitgang AQ weer op 0 gezet.

functiebouwsteen stepper

Ingangen

Naam Beschrijving Verklaring Waardebereik Eenheid
Tr Trigger Bij elke puls wordt AQ met een stap verhoogd of verlaagd (afhankelijk van parameter Dir). 0/1
R R Zet uitgang AQ op 0. 0/1

 

Parameters

Naam Beschrijving Verklaring Waardebereik Eenheid
Remanentie Remanentie-ingang Activeert de remanentie van de component. 0/1
Dir Telrichting Keuze van de telrichting: 0 = omhoog, 1 = omlaag 0/1
SI Stapgrootte Waarde waarmee uitgang AQ per puls wordt veranderd.
M Maximale waarde Deze waarde kan AQ maximaal bereiken.

 

Uitgangen

Naam Beschrijving Verklaring Waardebereik Eenheid
AQ Analoge uitgang Hier wordt de actuele analoge waarde uitgevoerd.