Saunabesturing

Toepassing

Met de programmabouwsteen Saunabesturing kan een sauna optimaal worden geautomatiseerd. Alle gangbare saunakachels kunnen worden aangestuurd (schakelen van de verwarmingsstaven en analoge aansturing via 0-10 V signaal).

In de component is ook een zandloperfunctie, ventilator en nadroging geïntegreerd, alsook een veiligheidsuitschakeling voor het geval men de saunakachel vergeet uit te schakelen.

Bovendien kan de component Saunabesturing via de visualisering en dus ook onderweg worden bediend. Houd daarbij rekening met de veiligheidsvoorschriften en de wettelijke bepalingen van het specifieke land. Ook een deurcontact is aan te bevelen om ook onderweg te weten of de deur gesloten is.

Let bij de keuze van de sensoren op het temperatuurbereik!
Geschikte sensoren vindt u in onze webshop.
Bovendien moet een thermische oververhittingsbeveiliging worden ingebouwd!

 

Basisprogrammering

Aan ingang AI wordt de sauna-temperatuursensor gekoppeld.

Aan uitgangen AQ (analoog 0-10V) of Q1, Q2 en Q3 (voor L1, L2 en L3) worden de respectievelijke uitgangen gekoppeld. Als de saunakachel slechts één fase nodig heeft, gebruikt u Q1 en zet u ook parameter M op 1.
Op uitgang Qf wordt de ventilator aangesloten.

config saunasturing

De component Saunabesturing kan nu alleen in de visualisering worden bediend.
In- of uitschakelen is ook mogelijk met een knop. Daartoe verbindt u de knop met de ingang op Tr.

Ingangen

Naam Beschrijving Verklaring Waardebereik Eenheid
Tr Trigger sauna Sauna in-/uitschakelen

Sauna aan -> Verwarmen -> Nadrogen -> Ventileren -> Sauna uit

0/1
T Ingestelde temperatuur Analoge ingang gewenste nominale temperatuur °C
AI Reële temperatuur Analoge ingang actuele reële temperatuur °C
Tf Trigger ventilator Schakelt ventilator aan/uit (alleen bij sauna aan) 0/1
Tc Trigger zandloper Start de zandloper 0/1
D Deurcontact Ingang voor deurcontact (alleen voor weergave in de visualisering) 0/1
Ab Analoge ingang actuele zitbanktemperatuur Indien aangesloten wordt deze temperatuur als REËLE temperatuur gebruikt. °C
P Aanwezigheidsmelder Ingang voor aanwezigheidsmelder (alleen voor visualisering) 0/1
R Reset Schakelt alle uitgangen van de component uit 0/1
Dis Disable Kinderbeveiliging – blokkeert alle ingangen, component kan alleen worden bediend via visualisering 0/1

 

Parameters

 

Naam Beschrijving Verklaring Waardebereik Eenheid
Tc Temperatuurcorrectie Afwijking reële temperatuur ten opzichte van zitbanktemperatuur (als er geen zitbanksensor aanwezig is) °C
Td Temperatuur nadroging Vereiste temperatuur voor nadroging °C
Tn Ventilatortijd Looptijd van de ventilator na het bereiken van de nadroogtemperatuur s
Tt Tijd voor zandloper Duur zandloper, begint bij elke puls op ingang Tc opnieuw. Resterende tijd wordt aangegeven op uitgang AQt s
To Temperatuur veiligheidsuitschakeling Temperatuur veiligheidsuitschakeling. Bij overschrijding alle uitgangen uit, foutuitgang Qe Aan °C
Ts Tijd voor veiligheidsuitschakeling Na deze tijd wordt de sauna automatisch uitgeschakeld s
P PWM periodeduur PWM-periode voor uitgangen Q1 tot Q3 s
V Versterking Versterking bij regelafwijking (1 = normaal, >1 = PWM reageert sneller)
M Aantal gebruikte fasen Aantal gebruikte fasen: Uit = 3 fasen, aan = 1 fase 0/1

 

Uitgangen

 

Naam Beschrijving Verklaring Waardebereik Eenheid
AQ Analoge uitgang saunakachel Voor de aansturing van een saunakachel met 0-10 V 0 – 10 V
Q1 digitale uitgang saunakachel digitale uitgang saunakachel fase 1 0/1
Q2 digitale uitgang saunakachel digitale uitgang saunakachel fase 2 0/1
Q3 digitale uitgang saunakachel digitale uitgang saunakachel fase 3 0/1
Qa Statusuitgang sauna Aan wanneer sauna actief is 0/1
Qf digitale uitgang ventilator digitale uitgang ventilator 0/1
AQt Resterende tijd zandloper Resterende tijd zandloper s
Qd Statusuitgang nadroging Aan wanneer nadroging actief is 0/1
Qe Foutuitgang Aan bij veiligheidsuitschakeling 0/1
AQs Uitgang nominale temperatuur Geeft de actuele doeltemperatuur aan °C
Qte Status zandloper einde Geeft een puls wanneer de zandlopertijd verstreken is 0/1
Qta Status zandloper Aan wanneer de zandloper actief is 0/1

 

Programmeervoorbeeld

programmavoorbeeld

 

Hier kunt u een voorbeeldconfiguratie van een saunabesturing downloaden.
Programmeervoorbeeld voor sauna