Saunabesturing

Toepassing

Met de programmabouwsteen Saunabesturing kan een sauna optimaal worden geautomatiseerd. Alle gangbare saunakachels kunnen worden aangestuurd (schakelen van de verwarmingsstaven en analoge aansturing via 0-10 V signaal).

In de component is ook een zandloperfunctie, ventilator en nadroging geïntegreerd, alsook een veiligheidsuitschakeling voor het geval men de saunakachel vergeet uit te schakelen.

Bovendien kan de component Saunabesturing via de visualisering en dus ook onderweg worden bediend. Houd daarbij rekening met de veiligheidsvoorschriften en de wettelijke bepalingen van het specifieke land. Ook een deurcontact is aan te bevelen om ook onderweg te weten of de deur gesloten is.

Let bij de keuze van de sensoren op het temperatuurbereik!
Geschikte sensoren vindt u in onze webshop.
Bovendien moet een thermische oververhittingsbeveiliging worden ingebouwd!

 

Basisprogrammering

Aan ingang AI wordt de sauna-temperatuursensor gekoppeld.

Aan uitgangen AQ (analoog 0-10V) of Q1, Q2 en Q3 (voor L1, L2 en L3) worden de respectievelijke uitgangen gekoppeld. Als de saunakachel slechts één fase nodig heeft, gebruikt u Q1 en zet u ook parameter M op 1.
Op uitgang Qf wordt de ventilator aangesloten.

config saunasturing

De component Saunabesturing kan nu alleen in de visualisering worden bediend.
In- of uitschakelen is ook mogelijk met een knop. Daartoe verbindt u de knop met de ingang op Tr.

Ingangen

NaamBeschrijvingVerklaringWaardebereikEenheid
TrTrigger saunaSauna in-/uitschakelen

Sauna aan -> Verwarmen -> Nadrogen -> Ventileren -> Sauna uit

0/1
TIngestelde temperatuurAnaloge ingang gewenste nominale temperatuur°C
AIReële temperatuurAnaloge ingang actuele reële temperatuur°C
TfTrigger ventilatorSchakelt ventilator aan/uit (alleen bij sauna aan)0/1
TcTrigger zandloperStart de zandloper0/1
DDeurcontactIngang voor deurcontact (alleen voor weergave in de visualisering)0/1
AbAnaloge ingang actuele zitbanktemperatuurIndien aangesloten wordt deze temperatuur als REËLE temperatuur gebruikt.°C
PAanwezigheidsmelderIngang voor aanwezigheidsmelder (alleen voor visualisering)0/1
RResetSchakelt alle uitgangen van de component uit0/1
DisDisableKinderbeveiliging – blokkeert alle ingangen, component kan alleen worden bediend via visualisering0/1

 

Parameters

 

NaamBeschrijvingVerklaringWaardebereikEenheid
TcTemperatuurcorrectieAfwijking reële temperatuur ten opzichte van zitbanktemperatuur (als er geen zitbanksensor aanwezig is)°C
TdTemperatuur nadrogingVereiste temperatuur voor nadroging°C
TnVentilatortijdLooptijd van de ventilator na het bereiken van de nadroogtemperatuurs
TtTijd voor zandloperDuur zandloper, begint bij elke puls op ingang Tc opnieuw. Resterende tijd wordt aangegeven op uitgang AQts
ToTemperatuur veiligheidsuitschakelingTemperatuur veiligheidsuitschakeling. Bij overschrijding alle uitgangen uit, foutuitgang Qe Aan°C
TsTijd voor veiligheidsuitschakelingNa deze tijd wordt de sauna automatisch uitgeschakelds
PPWM periodeduurPWM-periode voor uitgangen Q1 tot Q3s
VVersterkingVersterking bij regelafwijking (1 = normaal, >1 = PWM reageert sneller)
MAantal gebruikte fasenAantal gebruikte fasen: Uit = 3 fasen, aan = 1 fase0/1

 

Uitgangen

 

NaamBeschrijvingVerklaringWaardebereikEenheid
AQAnaloge uitgang saunakachelVoor de aansturing van een saunakachel met 0-10 V0 – 10V
Q1digitale uitgang saunakacheldigitale uitgang saunakachel fase 10/1
Q2digitale uitgang saunakacheldigitale uitgang saunakachel fase 20/1
Q3digitale uitgang saunakacheldigitale uitgang saunakachel fase 30/1
QaStatusuitgang saunaAan wanneer sauna actief is0/1
Qfdigitale uitgang ventilatordigitale uitgang ventilator0/1
AQtResterende tijd zandloperResterende tijd zandlopers
QdStatusuitgang nadrogingAan wanneer nadroging actief is0/1
QeFoutuitgangAan bij veiligheidsuitschakeling0/1
AQsUitgang nominale temperatuurGeeft de actuele doeltemperatuur aan°C
QteStatus zandloper eindeGeeft een puls wanneer de zandlopertijd verstreken is0/1
QtaStatus zandloperAan wanneer de zandloper actief is0/1

 

Programmeervoorbeeld

programmavoorbeeld

 

Hier kunt u een voorbeeldconfiguratie van een saunabesturing downloaden.
Programmeervoorbeeld voor sauna