App

Met de programmabouwsteen APP kunt u direct vanuit de Loxone APP een op de smartphone of tablet geïnstalleerde app oproepen.

Hier vindt u de naam van enkele bekende apps:

https://www.openappurl.com/
Met http:// of https:// wordt de gewenste website geopend in de standaardbrowser.

App