WC Ventilatie Sturing

De toiletventilatieregelaar werkt in "Sessies". Een puls op de ingang (Tg) start of beëindigt de sessie.
Uitgang (S) wordt direct na de activering ingeschakeld. Uitgang (Ventilator) wordt ingeschakeld na de in parameter (Fsd) ingestelde vertraging.
Als ingang (P) wordt gebruikt, begint de sessie met een opgaande flank bij ingang (P) en eindigt de sessie met een neergaande flank, vertraagd met de in parameter (FPet) ingestelde duur.

Inhoudsopgave


Ingangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik
Tg Toggle Start / einde sessie. 0/1
P Presence Start sessie als 1. 0/1
Off Off Puls: Uitgangen worden gereset / uitgeschakeld.
Aan: bouwsteen is vergrendeld.
Dominerende ingang.
0/1
DisPc Disable periphery control Blokkeert ingangen (Tg), (P) wanneer ingeschakeld (b.v. kinderslot, reiniging)
Controle via gebruikersinterface is nog steeds mogelijk.
0/1
Uitgangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik
S Session status Aan zolang de sessie actief is. 0/1
Fan Fan Uitgang voor ventilatorregeling. 0/1
AC API Connector Intelligente API gebaseerde connector.$BR$$API Commands -
Parameter

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik Standaard waarde
Rem Remanence input Remanence ingang: Indien actief, behoudt het functieblok zijn vorige toestand na een herstart van de Miniserver.
De toestand van het functieblok wordt opgeslagen:
- Bij het opslaan op de Miniserver
- Bij een geplande herstart$BR$$- Voor een back-up
- Eenmaal per uur$BR$$ De gegevens worden opgeslagen op de SD-kaart.
- 0/1 0
Fsd Fan start delay Vertraging voordat de ventilator wordt ingeschakeld nadat de sessie is gestart. s 0...∞ 30
FPet Fan / Movement extend time 1. De tijd begint bij de dalende flank van uitgang (S) en verlengt uitgang (Fan) met de ingestelde tijd.
2. Bij gebruik van ingang (P) begint de tijd bij de dalende flank van ingang (P) en verlengt uitgang (S) en (Fan) met de ingestelde tijd.
s 0...∞ 180