WC Ventilatie Sturing

Toepassing

Deze component dient om een ventilator aan te sturen. Perfect voor badkamer of toilet.

Basisprogrammering

config blok wc ventilatie sturing

 

De programmacomponent WC-ventilatiesturing werkt met “sessies”. Met een puls op ingang Tr wordt de sessie gestart. Daarbij wordt uitgang Qa onmiddellijk ingeschakeld. De ventilatie wordt automatisch ingeschakeld met een instelbare vertragingstijd (parameter Td).
Door een nieuwe puls op ingang Tr wordt de sessie weer beëindigd, waardoor uitgang Qa wordt uitgeschakeld. De ventilatie loopt nog na voor de duur van de laatste sessie. De nalooptijd kan echter worden beperkt met parameter Tfm.
Als alternatief kan ook bewegingsmelderingang Mv worden gebruikt. Die start de sessie bij stijgende flank en deactiveert de sessie bij dalende flank vertraagd met parameter Tfm.
Als er geen vertraging voor de ventilator ingesteld is, blijft Qa actief tot Qf weer uitgaat.
Wanneer een puls op de R-ingang wordt uitgevoerd, wordt de sessie afgebroken en wordt de ventilatie onmiddellijk uitgeschakeld.

Ingangen

Naam Beschrijving Verklaring Waardebereik Eenheid
Tr Triggeringang Door een puls wordt de sessie gestart of beëindigd. 0/1
Mv Bewegingsmelder ingang Een stijgende flank start de ventilator vertraagd met Td. Na de laatste negatieve flank van de bewegingsingang wordt de ventilator na de tijd Tfm uitgeschakeld. 0/1
R Reset Schakelt alle uitgangen uit. 0/1
Dis Disable Kinderbeveiliging – blokkeert alle ingangen, maar niet de visualisering. 0/1

 

Parameters

Naam Beschrijving Verklaring Waardebereik Eenheid
Remanentie Remanentie-ingang Activeert de remanentie van de component. 0/1
Td Inschakelvertraging ventilator De ventilator wordt aan het begin van de sessie pas na deze tijdsduur ingeschakeld. s
Tfm Maximale nalooptijd ventilator Als de sessie beëindigd is, blijft de ventilator gedurende maximaal “Tfm” seconden draaien. s

 

Uitgangen

Naam Beschrijving Verklaring Waardebereik Eenheid
Qa Digitale uitgang sessie Digitale uitgang status sessie (1 = sessie actief) 0/1
Qf Digitale uitgang ventilator Digitale uitgang voor de ventilator 0/1