Fröling Extension

De Fröling Extension maakt de integratie van verwarmingssystemen van de fabrikant Fröling mogelijk.

Integratie is mogelijk vanaf Fröling controle 3200, versienummer 5.11.

In de regeling (menupunt ketel) moeten daarvoor "Modbusprotocol RTU(1)" en "Modbusprotocol 2014 gebruiken" geactiveerd zijn.
Voor deze instelling moet u naar het serviceniveau (code -7) van de regeling omschakelen.

Ondersteunde sensoren:
Foutsignaal voor pelletverwarmingssystemen, foutsignaalcontact voor houtspaanverwarmingssystemen
Status van de verwarmingscircuitpompen
Deurcontactschakelaar
Ketel, uitlaatgas, buitentemperatuur
Bedrijfsuren
Restzuurstofgehalte
Gewenste aanvoer + actuele temperatuur
Boiler + buffertemperatuur< br> Laadtoestand van de buffer
< b> Ondersteunde actoren:
Verwarmingscircuit vrijgaven
Gewenste temperatuur boiler
Gewenste temperatuur aanvoer

Datasheet Fröling Extension

Inhoudsopgave


Inbedrijfname

De Fröling Extension wordt geïnstalleerd in een geschikte verdeler op een DIN-rail.

Sluit de voeding en de Link datalijnen aan op de Miniserver.

Sluit de Fröling-besturing aan op de interface zoals in het bovenstaande voorbeeld. Een geschikte adapter wordt meegeleverd met de Extension.

De interface van de Fröling-besturing heeft aardpotentiaal bij GND. Om mogelijke verschillen te voorkomen, moet de GND van de Fröling Extension op de Fröling-besturing worden aangesloten. Verder moet de Loxone installatie ook geaard worden bij GND, dit gebeurt direct bij de stroomvoorziening.

Na het inschakelen van de stroomvoorziening start de Extension, de status-LED knippert oranje als de verbinding met de Miniserver correct is en aangeleerd kan worden in Loxone Config.

Volg dan de koppelprocedure op de Link Interface.


Instellen en gebruiken van sensoren en actoren

Na het aanleren van de Extension zijn de ondersteunde sensoren en actoren beschikbaar in de randapparatuur:

Stel eerst het besturingsadres in (standaard: 2), evenals het aantal verwarmingscircuits, boilers en buffervaten.

Standaard zijn de sensoren en actoren al voor slechts één verwarmingscircuit, boileren buffervat tegelijk geplaatst. U kunt met Fröling apparaat invoegen extra actoren en sensoren aanmaken en deze vervolgens in de instellingen van de actor/sensor de gewenste functie toewijzen:

Daarna kunnen ze worden gebruikt in de programmering.

Het is dus mogelijk om de aanvoertemperatuur van de verwarmingscircuits en de insteltemperatuur van de ketel op te geven. Het verwarmingscircuit start het verwarmingsproces. Als slechts één verwarmingskring of ketel wordt geregeld, d.w.z. er wordt een waarde in het bijbehorende Modbus-register geschreven, dan moeten alle andere componenten ook de bijbehorende waarden krijgen. Als er in dit geval geen specificatie wordt gemaakt, zijn ze buiten werking.

Standaard Actors

Als er een Fröling Extension wordt toegevoegd, worden er automatisch 3 actors aangemaakt voor de ketel- en aanvoertemperatuur en de activering van het verwarmingscircuit.

Deze sturen automatisch opdrachten naar de Fröling besturing, zelfs als de aandrijvingen niet op de programmapagina zijn ingevoegd. Hierdoor schakelt de Fröling besturing over naar de modus "externe aanvraag".

Als dit niet gewenst is omdat alleen waarden van de Fröling besturingseenheid moeten worden uitgelezen, moeten deze standaardactoren uit de periferieboom worden verwijderd om de Fröling besturingseenheid niet te beïnvloeden.


Diagnose ingangen

Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik
Online status Fröling Extension Geeft aan of het apparaat door de Miniserver kan worden bereikt.
Diagnose voor Air-apparaten
Diagnose voor Tree-apparaten
Diagnose voor Extensions
Digitaal 0/1
Eigenschappen

Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik Standaardwaarde
Serienummer Specificeert het serienummer van het apparaat.
Voor extensies: Voer 'Auto' in om automatisch een Extensie met onbekend serienummer te koppelen.
Dit kan alleen worden gebruikt als er slechts één Extensie van hetzelfde type is.
Sla op in de Miniserver, om de Extension te koppelen.
Daarna moet het programma worden geladen vanuit de Miniserver om het werkelijke serienummer van de Extension in het programma over te brengen.
- - -
Baudrate Baudrate van de seriële verbinding Bit/s 0...2147483647 57600
Aantal databits Aantal databits van de seriële verbinding. De Extension ondersteunt slechts 8 databits. - 8...8 8
Stopbits Aantal stopbits (1-2) van de seriële verbinding - 1...2 1
Pariteit Pariteit voor Modbus-aansluiting.
Stop bits worden automatisch ingesteld: 2 Stop Bits voor Parity None, 1 Stop Bit voor andere instellingen.
- - -
Timing Bij Auto wordt volgende tijdschema gebruikt:
Pause: 5 ms als de baudrate kleiner dan 7000 bps is, anders worden er 50 bitperioden gebruikt.
Time-out: 1000 ms
- - -
Onlinestatus bewaken Indien aangevinkt dan wordt je via de systeem status op de hoogte gesteld via de Loxone App of Mailer, als het apparaat niet langer beschikbaar of offline is. - - -
Adres voor sturing Adres van de sturing
Toegestaane waarden: 1-255
Standaard: 2
- 1...255 -
Aantal verwarming circuits Aantal verwarming kringen in de installatie
Toegestane waarden van 0-18
- 0...18 1
Aantal boilers Aantal boilers in de installatie
Toegestane waarden van 0-8
- 0...8 1
Aantal buffervaten Aantal buffervaten in de installatie
Toegestane waarden van 0-4
- 0...4 1
Veiligheidsinstructies

De installatie moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien volgens de geldende voorschriften.

Dit apparaat moet worden gemonteerd op een DIN-rail in een elektrische verdeelkast om bescherming tegen contact met water en stof te waarborgen.

Dit apparaat mag niet worden gebruikt als onderdeel van veiligheidskritische systemen.


Documenten

Datasheet Fröling Extension