Fröling Extension

De Fröling Extension maakt de integratie van verwarmingssystemen van de fabrikant Fröling mogelijk.

Integratie is mogelijk vanaf Fröling controle 3200, versienummer 5.11.

In de regeling (menupunt ketel) moeten daarvoor "Modbusprotocol RTU(1)" en "Modbusprotocol 2014 gebruiken" geactiveerd zijn.
Voor deze instelling moet u naar het serviceniveau (code -7) van de regeling omschakelen.

Ondersteunde sensoren:
Foutsignaal voor pelletverwarmingssystemen, foutsignaalcontact voor houtspaanverwarmingssystemen
Status van de verwarmingscircuitpompen
Deurcontactschakelaar
Ketel, uitlaatgas, buitentemperatuur
Bedrijfsuren
Restzuurstofgehalte
Gewenste aanvoer + actuele temperatuur
Boiler + buffertemperatuur< br> Laadtoestand van de buffer
< b> Ondersteunde actoren:
Verwarmingscircuit vrijgaven
Gewenste temperatuur boiler
Gewenste temperatuur aanvoer

Datasheet Fröling Extension

Inhoudsopgave


Inbedrijfname

De Fröling Extension wordt geïnstalleerd in een geschikte verdeler op een DIN-rail.

Sluit de voeding en de Link datalijnen aan op de Miniserver.

Sluit de Fröling-besturing aan op de interface zoals in het bovenstaande voorbeeld. Een geschikte adapter wordt meegeleverd met de Extension.

De interface van de Fröling-besturing heeft aardpotentiaal bij GND. Om mogelijke verschillen te voorkomen, moet de GND van de Fröling Extension op de Fröling-besturing worden aangesloten. Verder moet de Loxone installatie ook geaard worden bij GND, dit gebeurt direct bij de stroomvoorziening.

Na het inschakelen van de stroomvoorziening start de Extension, de status-LED knippert na korte tijd oranje als de verbinding met de Miniserver correct is.

Volg daarna de aanleer procedure


Instellen en gebruiken van sensoren en actoren

Na het aanleren van de Extension zijn de ondersteunde sensoren en actoren beschikbaar in de randapparatuur:

Stel eerst het besturingsadres in (standaard: 2), evenals het aantal verwarmingscircuits, boilers en buffervaten.

Standaard zijn de sensoren en actoren al voor slechts één verwarmingscircuit, boileren buffervat tegelijk geplaatst. U kunt met Fröling apparaat invoegen extra actoren en sensoren aanmaken en deze vervolgens in de instellingen van de actor/sensor de gewenste functie toewijzen:

Daarna kunnen ze worden gebruikt in de programmering.

Het is dus mogelijk om de aanvoertemperatuur van de verwarmingscircuits en de insteltemperatuur van de ketel op te geven. Het verwarmingscircuit start het verwarmingsproces. Als slechts één verwarmingskring of ketel wordt geregeld, d.w.z. er wordt een waarde in het bijbehorende Modbus-register geschreven, dan moeten alle andere componenten ook de bijbehorende waarden krijgen. Als er in dit geval geen specificatie wordt gemaakt, zijn ze buiten werking.


Diagnose ingangen

Korte beschrijving Eenheid
Online status Fröling Extension Digitaal
Eigenschappen

Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik Standaard waarde
Serienummer Hier wordt de serienummer van het apparaat weergegeven.
Voor een Extension: 'Auto' mag enkel gebruikt worden als er maar 1 Extension van dit type aanwezig is.
- - -
Baudrate Baudrate van de seriële verbinding Bit/s 0...2147483647 57600
Aantal databits Aantal databits van de seriële verbinding. De Extension ondersteunt slechts 8 databits. - - 8
Stopbits der seriellen Verbindung Aantal stopbits (1-2) van de seriële verbinding - - 1
Pariteit Pariteit van de seriële verbinding - - -
Timing Bij Auto wordt volgende tijdschema gebruikt:
Pause: 5 ms als de baudrate kleiner dan 7000 bps is, anders worden er 50 bitperioden gebruikt.
Time-out: 1000 ms
- - -
Onlinestatus bewaken Indien aangevinkt wordt u via de systeem status op de hoogte gesteld via de Loxone App of Cloud Mailer, als het apparaat niet langer beschikbaar of offline is. - - -
Adres voor sturing Adres van de sturing
Toegestaane waarden: 1-255
Standaard: 2
- - -
Aantal verwarming circuits Aantal verwarming kringen in de installatie
Toegestane waarden van 0-18
- - 1
Aantal boilers Aantal boilers in de installatie
Toegestane waarden van 0-8
- - 1
Aantal buffervaten Aantal buffervaten in de installatie
Toegestane waarden van 0-4
- - 1
Veiligheidsinstructies

De installatie moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien in overeenstemming met de geldende voorschriften.

De installatie vereist inbouw in een geschikte behuizing om bescherming tegen contact, water en vuil te garanderen.

Het apparaat mag niet worden gebruikt voor veiligheidskritische toepassingen.


Documenten

Datasheet Fröling Extension