Stereo Extension

De Stereo Extension breidt de Audioserver uit met een extra stereo-luidsprekeruitgang. De twee kanalen kunnen ook worden gescheiden en gebruikt als 2 aparte kanalen voor verschillende lokalen of ruimtes.

Daarnaast is een digitale SPDIF-uitgang beschikbaar op de Stereo Extension.

Er kunnen maximaal 10 stereo-extensies worden aangesloten op een Audioserver.

Datasheet Stereo Extension

Inhoudsopgave


Inbedrijfname

De Stereo Extension wordt geïnstalleerd op een DIN-rail in een geschikte behuizing.

Sluit de voeding (oranje klem) en de Tree Turbo datalijnen (groen/witte klem) aan. Na het inschakelen van de stroomvoorziening start de Stereo Extension zijn besturingssysteem vanaf de audioserver. De Stereo Extensions kunnen daarom alleen starten als de audioserver klaar is voor gebruik. Wacht op het startproces, na ongeveer 1 minuut is het voltooid en begint de Extension oranje te knipperen.

Volg daarna het aanleer proces.


Stereo-uitgang scheiden

Door de mogelijkheid om de stereo-uitgang op te splitsen naar 2 afzonderlijke kanalen, kan een stereo-uitgang worden gebruikt om geluid te leveren aan twee verschillende zones of ruimtes met elk een luidspreker. De twee uitgangen kunnen dan onafhankelijk van elkaar worden gebruikt op verschillende Audio Players.

Om de kanalen te scheiden, klik eerst op de uitgang van de Stereo Extension in de randapparatuur, klik dan op de knop Stereo uitgang opsplitsen.
Nu zijn de twee individuele uitgangen beschikbaar in de randapparatuur.
Om de twee uitgangen weer samen te voegen tot een stereo uitgang, klik op de knop Samenvoegen tot Stereo Uitgang. in de menubalk.

Op deze manier kunnen de uitgangen voor alle mogelijke scenario’s worden geconfigureerd.

Opmerking: Als de uitgangen gescheiden zijn, zal er een lichte overstemming zijn tussen de twee kanalen.
Dit betekent dat bij een volume van 65% of hoger het signaal ook hoorbaar is op het aangrenzende kanaal als het is uitgeschakeld.
In direct aangrenzende kamers is dit effect meestal niet merkbaar, omdat op dit volume de muziek van de aangrenzende kamer ook door de muren heen te horen is.

Voor ontkoppelde uitgangen is de SPDIF Out-optie niet beschikbaar.


SPDIF Out

De SPDIF Out (zwarte jack aansluiting) is een digitale elektrische SPDIF-uitgang. Op deze uitgang kunnen AV-apparaten zoals versterkers of actieve luidsprekers worden aangesloten. Gebruik een 3,5mm jack naar RCA-kabel, het elektrische SPDIF-signaal wordt aan de linker (witte) RCA-stekker uitgevoerd. Sluit deze stekker aan op de Digital Audio Coaxial In-connector van het gewenste apparaat.

Gebruik hoogwaardige afgeschermde verbindingskabels en leg deze gescheiden van andere kabels.

De SPDIF Out kan worden geactiveerd in de eigenschappen van de betreffende uitgang:

 

Zodra u SPDIF Out selecteert voor een uitgang, worden de luidsprekers van deze uitgang uitgeschakeld en wordt het signaal in plaats daarvan op de SPDIF Out uitgevoerd. Het uitgangsvolume is variabel en komt altijd overeen met het volume dat op dat moment op de audiospeler is ingesteld.

De SPDIF Out-optie is niet beschikbaar voor gescheiden uitgangen.


Status LED’s betekenis

Linker LED:

Oranje knipperen: De Extension is gestart, maar is nog niet aangeleerd aan de audioserver, of kan deze niet meer bereiken.

Groen knipperen: Alles is OK, apparaat is online.

Snel rood/groen knipperen: Apparaat is geselecteerd in Loxone Config en identificeert zichzelf.

Geen knipperen: Controleer de stroomvoorziening en de Tree Turbo-bekabeling.

Continu groen/oranje: Extension probeert op te starten van de Audioserver, maar kan deze niet bereiken. Controleer de Tree Turbo-verbinding en de Audioserver.

Rechter LED:

Permanent oranje: Extension is aan het opstarten.


Diagnose Ingangen

Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik
Online status Stereo Extension Digitaal 0/1
Versterker onderdrukken Digitaal 0/1
Temperatuur uitschakeling Als de CPU-temperatuur een kritiek punt bereikt, worden de uitgangen van het apparaat uitgeschakeld. Dit kan te wijten zijn aan kortsluiting, overbelaste belastingen of te hoge omgevingstemperaturen. Digitaal 0/1

 


Eigenschappen

Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik Standaard waarde
Serienummer Hier wordt de serienummer van het apparaat weergegeven.
Voor een Extension: ‘Auto’ mag enkel gebruikt worden als er maar 1 Extension van dit type aanwezig is.
Onlinestatus bewaken Indien aangevinkt dan wordt je via de systeem status op de hoogte gesteld via de Loxone App of Mailer, als het apparaat niet langer beschikbaar of offline is.
Luidspreker type Type luidspreker dat voor deze zone wordt gebruikt voor de optimale geluidsinstellingen.
Maximaal volume Bepaalt het maximale (fysieke) uitgangsvermogen van de versterker in procenten, waardoor het maximaal mogelijke volume voor deze uitgang wordt beperkt. De volumewaarden van 0-100% van de Audio Players of App worden dienovereenkomstig geschaald. 0…100 100
Versterkingsfactor Verhoogt of verlaagt het volume van deze output in procenten. Beïnvloedt het volume van de uitgangen die met verschillende luidsprekers of in verschillende omgevingen worden gebruikt. Hierdoor kan hetzelfde volumeniveau in verschillende situaties worden gehoord. Wordt geschaald en beperkt met het ingestelde maximale volume. -20…20 0

 


Veiligheidsintructies

De installatie moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien in overeenstemming met de geldende voorschriften.

De installatie vereist installatie in een geschikte behuizing om bescherming tegen contact, water en vuil te garanderen.

Het apparaat mag niet worden gebruikt voor veiligheidskritische toepassingen.


Documenten

Datasheet Stereo Extension