IR Control

Toepassing

De IR-sturing wordt gebruikt voor complexe IR-codes die bij gebruik van dezelfde knop op de afstandsbediening altijd verschillende codes verzenden. De Hitachi airconditioning is een voorbeeld hiervan.

Basisprogrammering

IR control

EIGENSCHAPPEN VAN DE COMPONENT

U kunt tot 6 analoge waarden (AQ1-AQ6) omzetten in een tekst, die kan worden verbonden met de IR-actuator. In de eigenschappen van de IR-sturing kunt u de tekst definiëren onder IR-commando. De IR-actuator heeft een toegewezen knop van de afstandsbediening nodig.

Opgelet: Het geheel werkt alleen met eenvoudige IR-codes (startbit, 0-bit, 1-bit en eindbit). Het gebruikte commando moet een start- en eindbit bevatten. Bij onvolledige commando’s verzendt de IR-sturing geen commando’s.

Ingangen

NaamBeschrijvingVerklaringWaardebereikEenheid
AQ1 – AQ6analoge ingangenAnaloge waarden die in een tekst moeten worden omgezet.

 

Uitgangen

NaamBeschrijvingVerklaringWaardebereikEenheid
TQTekstuitgangUitgang die de in een tekst omgezette analoge waarden uitvoert en met de IR-actuator kan worden verbonden.

 

AANWIJZINGEN VOOR HET MAKEN VAN EEN IR-COMMANDO

Een leerstap splitst de volgende taakblokken op

AQ1: AQ2: AQ3: AQ4: AQ5: AQ6:
Afhankelijk van de waarde van de ingang wordt een bitreeks naar de zendbuffer gekopieerd. Als de waarde niet exact beschikbaar is, wordt de dichtstbijgelegen waarde gebruikt.
In de commandosequentie moeten AQ1 – AQ6 worden vervangen door V1 – V6.
V
oorbeeld van de opbouw van de bitreeks:
V1 = 17.5 ⇒ 0100; m.a.w. als de ingang 17.5 is, wordt bitreeks 0100 verzonden
V1 = 18 ⇒ 0101; m.a.w. als de ingang 18.0 is, wordt bitreeks 0101 verzonden
V1 = 18.5 ⇒ 0110; m.a.w. als de ingang 18.5 is, wordt bitreeks 0110 verzonden

I:
Bits uit de zendbuffer inverteren

I:8,4
Kopieer 4 bits vanaf de actuele positie -8 en inverteer ze

C:
constante bitreeks

Maximaal 256 bits kunnen worden gebruikt.

Programmeervoorbeeld

HITACHI AIRCONDITIONING

De commandoreeks voor de Hitachi airconditioning wordt in de eigenschappen van de IR-sturing ingevoerd onder IR-commando”:

C:100000000000100000000000 C:00000010 I:8;8 C:11111111 I:8;8 C:10100111 I:8;8 C:10010001 I:8;8 C:00100000 I:8;8 C:11111100 I:8;8 C:1
V1:17:01010;18:11010;19:00110;20:10110;21:01110;22:11110;23:00001;24:10001;25:01001;26:11001;27:00101;28:10101;29:01101;30:11101 C:00 I:8;8 V2:0:1111;1:0001;2:0010;3:0011;4:0100 V3:0:1000;1:0100;3:0010 I:8;8 V4:0:1000;1:0000;2:0100;3:0010;4:0110;5:0001;6:0110;7:0011 C:0000 I:8;8 S:1

I:8,4
Kopieer 4 bits vanaf de actuele positie -8 en inverteer ze
S:1
Voeg een 8-bits controlesom in
In de configuratiesoftware ziet de programmering er als volgt uit:

voorbeeld

 

Ingang (AQ1)Temperatuur 18 – 30 °CTemperatuur
Ingang (AQ2)0 = Auto, 1 = Heat, 2 = Dry, 3 = Cool, 4 = FanModus
Ingang (AQ3)0 = Low, 1 = Med, 2 = HighVentilator
Ingang (AQ4)0 = Auto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7Lamelsturing

 

VOORBEELD MITSUBISHI AIRCONDITIONING

De commandoreeks voor de Mitsubishi airconditioning wordt in de eigenschappen van de IR-sturing ingevoerd onder IR-commando”:

C:110001001101001101100100100000000000000000000100000 V2:0:001;1:100;2:010;3:110;4:111 C:00 V1:16:0000;17:1000;18:0100;19:1100;20:0010;21:1010;22:0110;23:1110;24:0001;25:1001;26:0101;27:1101;28:0011;29:1011;30:0111;31:1111 C:000001101100 V3:0:000;1:100;2:010;3:110;4:001;5:101 V4:0:00001;1:10010;2:01010;3:00110;4:10110;5:11110 C:00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 S:1

 

Ingang (AQ1)Temperatuur 16-31°CTemperatuur
Ingang (AQ2)0 = Auto, 1 = Heat, 2 = Dry, 3 = Cool, 4 = FanModus
Ingang (AQ3)0 = uit, 1 = niveau 1, 2 = niveau 2, 3 = niveau 3, 4 = niveau 4, 5 = autoVentilator
Ingang (AQ4)0 = Auto, 1,2,3,4,5, 6 = vrijLamelsturing

 

Het IR-commando dat op de IR-sturing wordt gebruikt, moet volledig aangeleerd zijn. Dit betekent dat het commando precies 4 verschillende bits moet bevatten (S, 0, 1, E).
Als een bit ontbreekt of als door een herhaling een 5e bit wordt toegevoegd, wordt het commando niet correct verzonden.

 

 

Download voorbeeld