AAL – Activiteitenmonitoring voor senioren

Uitdaging: Activiteitsmonitoring voor ouderen

De overkoepelende term AAL (Ambient Assisted Living) omvat verschillende maatregelen en concepten met het doel om oudere mensen in hun laatste levensjaren te ondersteunen. Het liefst zonder daarbij hun zelfbeschikking en onafhankelijkheid te beperken. 

Een mogelijke oplossing is de “passieve monitoring”. Sensoren zoals deurcontacten en bewegingsdetectoren kunnen worden gebruikt om opvallende situaties te detecteren, waarna een noodoproep wordt gedaan.

Een opvallende situatie doet zich vooral voor wanneer er gedurende een lange periode geen activiteit meer wordt waargenomen in de leefruimte van ouderen.

Oplossing: Activiteitsbewaking voor ouderen met bewegingsdetectie

Vooral voor alleenstaande ouderen is het waarschijnlijk het ultieme horrorscenario: na een val niet in staat zijn om te bewegen en onopgemerkt in het eigen huis te blijven liggen. “Paniekknoppen” en dergelijke bieden hier weliswaar een oplossing, maar ook deze zijn na een val niet altijd binnen handbereik (Gedachte: “op de korte weg naar het toilet zal niets gebeuren, dus hier hoeven we geen knop te plaatsen”).

Een betrouwbare bescherming kan hier worden geboden door activiteitsbewaking met bewegingsmelders. Als deze gedurende een bepaalde periode geen beweging detecteren, worden familieleden en verzorgers via pushmelding geïnformeerd en kunnen zij snel reageren

Belangrijk: de ouderen worden niet actief gemonitord. Familieleden en verzorgers worden niet geïnformeerd over specifieke activiteiten – alleen in geval van uitblijvende activiteit wordt er alarm geslagen.

Met de bouwsteen “Alarmketen” kan in enkele minuten zelfs een uitgebreide alarmketen worden geïmplementeerd, die in geval van alarm tot 10 deelnemers via telefoon, e-mail of pushmelding informeert.

Tip: in dit toepassingsvoorbeeld wordt een specifiek scenario beschreven waarin een noodoproep wordt gedaan als een persoon de badkamer niet op het gebruikelijke tijdstip bezoekt.

Hardware:

Configuratie:

Download de voorbeeld configuratie:

Activity Monitoring

Config 14.7.3.6

De voordelen van activiteitsbewaking voor ouderen

Schattingen suggereren dat zo’n 30% van alle mensen ouder dan 65 minstens één keer per jaar valt. Een opstaande tapijtrand, een losse kabel of een gladde plek zijn vaak voldoende om een val te veroorzaken.

Hoewel de meeste valpartijen bij ouderen zonder ernstige gevolgen blijven, heeft een val af en toe helaas serieuze consequenties. Alleenstaanden die na een val niet in staat zijn om zelf hulp te zoeken, blijven vaak meerdere uren, soms zelfs dagen, onopgemerkt.

Naast lichamelijk letsel lijden de getroffen personen vaak aan angst en psychische schade door het gevoel van hulpeloosheid.

Door te weten dat ze in geval van nood niet te lang hoeven te wachten op hulp, kan activiteitsbewaking alleenstaande ouderen een zekere mate van veiligheid bieden en hun onafhankelijkheid beschermen. En hoewel geen enkele activiteitsbewaking ooit persoonlijk contact kan vervangen – ook familieleden en verzorgers profiteren van het geruststellende gevoel dat alles in orde is.

 

De lokale regelgeving en normen moeten in acht worden genomen. De inhoud van deze pagina maakt bepaalde aannames over de installatie. De informatie op deze pagina vervangt de contextuele kennis van een Loxone Partner niet. Voor een professioneel geïnstalleerde oplossing kunt u contact opnemen met een Loxone Partner om een van de in deze Use Case genoemde functionaliteiten te realiseren.

Meer praktijkvoorbeelden in deze reeks