Energie stroom monitor

De Energie stroom monitor geeft een algemeen beeld van de energiestroom in een gebouw.

Daartoe combineert het verbruikers, productie en opslag alsmede het net met behulp van de bijbehorende meterfunctieblokken.
De gebruikte meters en hun doel kunnen in het functieblok worden gespecificeerd.

Zelfs een groot aantal meters kan duidelijk worden weergegeven door verdeelborden en groepen aan te maken en symbolen toe te wijzen.

Dit resulteert in een totaalbeeld van de energiebalans in het gebouw met uitgebreide weergaveopties en statistieken in de gebruikersinterface.

De Energie stroom monitor kan maximaal 6 objecten zoals meters of groepen in een stervorm weergeven. Als er meer dan 6 objecten (inclusief restwaarde) in het bovenste niveau zijn, worden ze in een lijst weergegeven.

Inhoudsopgave


Ingangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik
Off Off Puls: Uitgangen worden gereset / uitgeschakeld.
Aan: Bouwsteen is vergrendeld.
Dominerende ingang.
De naam van de aangesloten sensor wordt gebruikt in de gebruikersinterface.
0/1
Uitgangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik
Gpwr Grid power Netstroom
Ppwr Production power Productievermogen
Spwr Energy storage power Energieopslagvermogen
Ed Export today Export vandaag
Id Import today Import vandaag
Pd Production today Productie vandaag
Cd Consumption today Verbruik vandaag
Scd Self Consumption today Zelfconsumptie vandaag
Co2d CO2 today Berekening van de CO2-besparing: Co2d = Pd * CO2
De berekening van het aantal bomen in de gebruikersinterface is gebaseerd op de formules van de Greenhouse Gas Equivalencies Calculator.
Yd Yield today Berekening per uur of wanneer de prijs verandert volgens de volgende formule:
Yd = (Pd - Ed) * Pri + Ed * Pre
AC API Connector Intelligente API gebaseerde connector.
API Commands
-
Parameter

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik Standaardwaarde
Pre kWh price export kWh price injectie
Deze parameter is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar.
Valuta 0,2
Pri kWh price import kWh prijs import
Deze parameter is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar.
Valuta 0,2
CO2 Kg/kWh for CO2 savings Kg/kWh voor CO2-besparing Kg/kWh 0...∞ 0,42
Eigenschappen

Korte beschrijving Beschrijving Standaardwaarde
Configureer monitor -
Bron Prijs Export Selecteer een Spot Price Optimizer als bron voor de energie-exportprijs of gebruik de parameter. -
Bron Prijs import Selecteer een Spot Price Optimizer als bron voor de energie invoerprijs of gebruik de parameter. -
Toepassing voorbeeld

Maak eerst een meterblok aan voor het net, evenals verschillende meters voor verbruikers of producenten.
Indien beschikbaar, maak dan een meterbouwsteen aan voor de opslag.

De aangemaakte meterbouwstenen kunnen dan worden toegevoegd en ingesteld via het configuratiescherm (dubbelklik op het functiebouwsteen):

De gebruikte meters zijn gerangschikt volgens de installatie in het gebouw.

De nutsmeter of de hoofdmeter is vaak bidirectioneel en wordt ingesteld als stroomnet.
Voor de overige meters moet worden ingesteld dat ze verbruikers of producenten meten.

Opslag en Wallboxes hebben ook een geïntegreerde meter, en hier staat het type al vast.

Door een meter op een andere meter te slepen, wordt deze laatste een verdeelbord met onderliggende meters.

Volgens hetzelfde principe kunnen groepen worden gemaakt voor verschillende apparaten.
Maar in tegenstelling tot een verdeelbord is een groep geen gezamenlijke meter.

Naast apparaten met een eigen meter zijn er meestal ook andere apparaten zonder meter aangesloten op een groepenkast. Deze apparaten worden door de distributiemeter gezamenlijk weergegeven als "overig".

Alleen als alle op de distributiemeter aangesloten apparaten door hun eigen meters worden geregistreerd, hoeft "overig" niet te worden weergegeven, aangezien alleen de som van de meetonnauwkeurigheden overblijft.