Schuifregister

Het blokverschuivingsregister slaat de waarde van de gegevensinvoer op en verschuift de registerinhoud in de overeenkomstige richting.

Inhoudsopgave


Ingangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik
Tr Trigger Bij elke puls wordt de waarde van (D) opgeslagen en wordt de registerinhoud verschoven. 0/1
D Data Gegevens ingang 0/1
Dir Shift direction Schuifrichting 0/1
Uitgangen

Contractie Beschrijving Waardebereik
O Uitgang 0/1
Parameter

Contractie Korte beschrijving Waardebereik Standaardwaarde
Rb Register bit 8
Basisprogrammering

Voor elke puls bij (Tr) wordt de waarde van de data-ingang (D) opgeslagen in overeenstemming met de schuifrichting (Dir) en wordt de registerinhoud vooraf in de overeenkomstige richting verschoven. Parameter (Rb) wordt gebruikt om de registerbit te selecteren waarvan de waarde wordt doorgegeven aan de uitgang (O).