Teller interface IR Air

De Loxone Teller Interface IR Air maakt de directe uitlezing van compatibele digitale meters (eHZ) of warmtemeters met infrarood-interface mogelijk.

Lijst met compatibele tellers

Datasheet Tellerinterface IR Air

Inhoudsopgave


Montage

De Tellerinterface IR Air bevestigt zich magnetisch aan de cirkelvormige infraroodinterface van de teller. Het apparaat wordt gevoed met een spanning (12-24VDC) via de meegeleverde Micro USB-voedingseenheid of afzonderlijk via de aansluitklemmen. Plaats het apparaat zo op de teller dat de USB-poort naar beneden wijst en de Loxone-letters leesbaar zijn.

Een magnetische ring in de Meter Reader houdt het apparaat vast aan de IR-interface van de meter.
Sommige meters kunnen al zijn uitgerust met een ingebouwde magnetische ring. Afhankelijk van de polariteit van de magneet kunnen de twee magneten elkaar afstoten.
In een dergelijk geval kan de Loxone Meter Reader IR Air worden geopend om de oriëntatie van de magnetische ring aan te passen.


Inbedrijfname

De leermodus is actief in de afleveringstoestand nadat de stroomvoorziening tot stand is gebracht. Dit wordt aangegeven door het rood/groen/oranje wisselend licht van de status-LED.

Volg vervolgens de koppelprocedure op de Air interface.

Als u de leermodus handmatig wilt activeren, drukt u de leerknop gedurende ten minste 5 seconden direct na het aansluiten van de stroomtoevoer in. De leerknop en de status-LED bevinden zich in het midden van de bovenkant van het apparaat.


M-Bus Meters

De IR teller ondersteunt het M-Bus protocol. Om een nieuwe meter in te leren, kiest je het M-Bus metertype in de dropdown en slaat je op in de miniserver. Start het zoeken naar een apparaat door op de ribbon knop bovenaan te klikken. Wanneer een M-Bus apparaat wordt toegevoegd, worden alle analoge ingangen die de meter aanbiedt dynamisch aangemaakt.


Sensoren

Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik
Energie import Geeft de waarde van de geïmporteerde energie. kWh 0...∞
Energie-export Geeft de waarde van de geëxporteerde energie. kWh 0...∞
Vermogen Geeft de waarde van het huidige vermogen. kW -∞...0
Diagnose ingangen

Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik
Online status Teller interface IR Air Geeft aan of het apparaat door de Miniserver kan worden bereikt.
Diagnose voor Air-apparaten
Diagnose voor Tree-apparaten
Diagnose voor Extensions
Digitaal 0/1
Eigenschappen

Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik Standaardwaarde
Onlinestatus bewaken Indien aangevinkt dan wordt je via de systeem status op de hoogte gesteld via de Loxone App of Mailer, als het apparaat niet langer beschikbaar of offline is. - -
Serienummer Serienummer van het Air apparaat - -
Apparaattype Air apparaat type - -
Metertype Type van de energie meter
Houd er rekening mee dat afhankelijk van uw leverancier niet alle gegevens beschikbaar zijn. Vaak zijn vermogensmetingen niet beschikbaar!
- -
Verzendinterval [s] Interval waarna de meterinterface alle beschikbare gegevens naar de miniserver stuurt. Het minimum is 10 seconden, maar overweeg het hoger in te stellen om het Air verkeer te verminderen. Waarde 0 schakelt intervalverzending uit, d.w.z. gegevens worden alleen verzonden wanneer zich veranderingen van meer dan 5% voordoen. 300
AES sleutel De AES-sleutel krijgt u van uw energieleverancier! - -
Veiligheidsinstructies

De installatie moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien in overeenstemming met de geldende voorschriften.

Zorg ervoor dat het apparaat wordt beschermd tegen water.

Het apparaat mag niet worden gebruikt voor veiligheidskritische toepassingen.


Documenten

Datasheet Tellerinterface IR Air