Relay Extension

De Relay Extension biedt 14 uitgangen met potentiaalvrije relais.

Datasheet Relay Extension

Inhoudsopgave


Inbedrijfname

De Relay Extension wordt geïnstalleerd in een geschikte verdeler op een DIN-rail.

Sluit de voeding en de Link datalijnen aan op de Miniserver.

Sluit de verbruikers aan op de relaiscontacten. Gebruik voor belastingen boven 12A een draaddoorsnede van 2,5mm².

Om thermische redenen mag het totale schakelvermogen niet hoger zijn dan 48A (IEC) of 45A (UL).

Na het inschakelen van de stroomvoorziening start de Extension, de status-LED knippert na korte tijd oranje als de verbinding met de Miniserver correct is.

Volg dan de koppelprocedure


Voorbeelden aansluiting

Aansluiten van drukknoppen en verbruikers


Actoren

Korte beschrijving Eenheid Waardebereik
Actor (relais) 1 Digitaal 0/1
Actor (relais) 2 Digitaal 0/1
Actor (relais) 3 Digitaal 0/1
Actor (relais) 4 Digitaal 0/1
Actor (relais) 5 Digitaal 0/1
Actor (relais) 6 Digitaal 0/1
Actor (relais) 7 Digitaal 0/1
Actor (relais) 8 Digitaal 0/1
Actor (relais) 9 Digitaal 0/1
Actor (relais) 10 Digitaal 0/1
Actor (relais) 11 Digitaal 0/1
Actor (relais) 12 Digitaal 0/1
Actor (relais) 13 Digitaal 0/1
Actor (relais) 14 Digitaal 0/1
Diagnose ingangen

Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik
Online status Relay Extension Digitaal 0/1
Systeem temperatuur °
Temperatuur uitschakeling Als de CPU-temperatuur een kritiek punt bereikt, worden de uitgangen van het apparaat uitgeschakeld. Dit kan te wijten zijn aan kortsluiting, overbelaste belastingen of te hoge omgevingstemperaturen. Digitaal 0/1
Eigenschappen

Korte beschrijving Beschrijving Standaardwaarde
Serienummer Specificeert het serienummer van het apparaat.
Voor extensies: Voer 'Auto' in om automatisch een Extensie met onbekend serienummer te koppelen.
Dit kan alleen worden gebruikt als er slechts één Extensie van hetzelfde type is.
Sla op in de Miniserver, om de Extension te koppelen.
Daarna moet het programma worden geladen vanuit de Miniserver om het werkelijke serienummer van de Extension in het programma over te brengen.
-
Onlinestatus bewaken Indien aangevinkt dan wordt je via de systeem status op de hoogte gesteld via de Loxone App of Mailer, als het apparaat niet langer beschikbaar of offline is. -
Veiligheidsinstructies

De installatie moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien volgens de geldende voorschriften.

Dit apparaat moet worden gemonteerd op een DIN-rail in een elektrische verdeelkast om bescherming tegen contact met water en stof te waarborgen.

Dit apparaat mag niet worden gebruikt als onderdeel van veiligheidskritische systemen.


Documenten

Datasheet Relay Extension

Datasheet Relais

Thermische uitschakeltemperaturen