Water sensor Air

De Loxone Watersensor Air is een draadloze sensor met twee contacten aan de onderkant. De sensor wordt geactiveerd wanneer de contacten in contact komen met een geleidende vloeistof. Dit maakt het mogelijk om de in- en afvoer van water binnenshuis te controleren.

Datasheet Watersensor Air

Inhoudsopgave


Montage

Als de twee contacten aan de onderkant van de sensor in contact komen met water, dan wordt de sensor geactiveerd.

Als de sensor onder water stond, wordt hij onbruikbaar en moet hij worden vervangen door een nieuwe sensor. Zorg er daarom bij het installeren van de sensor voor dat deze niet nat wordt bij dagelijks gebruik, bijvoorbeeld bij het schoonmaken van de vloer.
Bij montage op metalen ondergronden kan het bereik aanzienlijk worden beperkt.

Inbedrijfname

De leermodus is actief in de afleveringstoestand na het plaatsen van de batterij. Dit wordt aangegeven door het rood/groen/oranje wisselend licht van de status-LED.

Volg dan de koppelprocedure

Als u de leermodus handmatig wilt activeren, drukt u onmiddellijk na het plaatsen van de batterij gedurende minstens 5 seconden op de leertoets. De leerknop bevindt zich aan de bovenkant van het apparaat.


Vervanging van de batterij

Gebruik de witte knop als schuifknop om de batterij naar de zijkant te schuiven. Plaats vervolgens een nieuwe CR2032 lithiumbatterij. Zorg ervoor dat de batterij volledig in het apparaat wordt gedrukt, zodat de knop opnieuw correct kan worden ingedrukt.


Sensoren

Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik
Ingang 1 Om de leerknop als ingang te gebruiken 0/1
Contact Ingang is actief wanneer water wordt gedetecteerd 0/1
Diagnose ingangen

Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik
Online status Water sensor Air Digitaal 0/1
Battery level Geeft het huidige batterijniveau aan. % 0...100
Battery low Aanduiding van lage batterij, batterij moet vervangen worden. - 0/1
Eigenschappen

Korte beschrijving Beschrijving Standaardwaarde
Onlinestatus bewaken U wordt op de hoogte gebracht van de systeemstatus of de cloud-mailer wanneer het apparaat niet langer beschikbaar of offline is.
Aangezien dit een apparaat is met veiligheidsgerelateerde functionaliteit, kunt u deze instelling voor dit apparaat niet uitschakelen.
-
Serienummer Serial number of Air device -
Apparaattype Air apparaat type -
Veiligheidsinstructies

Zorg ervoor dat het apparaat wordt beschermd tegen water.

Het apparaat mag niet worden gebruikt voor veiligheidskritische toepassingen.


Documenten

Datasheet Watersensor Air