Analoge Multiplexer

Deze bouwsteen kan kiezen tussen 2 analoge waarden via een parameteringang (Sel).

Inhoudsopgave


Ingangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik
V1 Value 1 Waarde 1
V2 Value 2 Waarde 2
Off Off Puls: Uitgangen worden gereset / uitgeschakeld.
Aan: bouwsteen is vergrendeld.
Dominerende ingang.
0/1
Uitgangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik
V Value Waarde
Parameter

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik Standaardwaarde
Sel Select value 0: (V) = (V1)
1: (V) = (V2)
0/1 0