Analoge Multiplexer

Toepassing

Met de programmacomponent Analoge multiplexer kan aan de hand van een stuuringang worden gekozen tussen 2 analoge waarden.

Basisprogrammering

 

blok analoge multiplexer

 

Aan analoge ingangen AI1 en AI2 worden de twee analoge ingangen gekoppeld waartussen kan worden gekozen.

Met stuuringang S wordt geselecteerd welke waarde op uitgang AQ moet worden uitgevoerd.

Ingangen

Naam Beschrijving Verklaring
AI1 analoge ingang Ingang voor de 1e analoge waarde die moet worden gekoppeld.
AI2 analoge ingang Ingang voor de 2e analoge waarde die moet worden gekoppeld.
DisP Disable Als ingang Dis wordt geactiveerd, wordt uitgang AQ op 0 gezet.

 

Parameters

Naam Beschrijving Verklaring Waardebereik
S Keuze-ingang Met deze ingang wordt geselecteerd welke waarde op uitgang AQ moet worden uitgevoerd.

  • S = 0: AQ = AI1, analoge waarde 1 wordt uitgevoerd
  • S = 1: AQ = AI2, analoge waarde 2 wordt uitgevoerd
0/1

 

Uitgangen

Naam Beschrijving Verklaring Waardebereik Eenheid
AQ Analoge uitgang Hier wordt het resultaat van de multiplexer uitgevoerd. 0/1

 

Programmeervoorbeeld

 

voorbeeld

 

In dit voorbeeld wordt temperatuur 1 aan een marker doorgegeven. Als de knop wordt bediend, wordt temperatuur 2 aan de marker doorgegeven.