Lichtsturing

Toepassing

Met deze functiebouwsteen kunnen verschillende individuele belichtingen gecombineerd met lichtsferen worden gemaakt (schakelen, dimmen, RGB).

Basisprogrammering

Met de triggeringangen I1-I12 kunnen de bijbehorende uitgangen AQ1-AQ12 worden geadresseerd. Of een uitgang moet dimmen, het licht moet in-/uitschakelen of RGB moet sturen, wordt gedefinieerd in het bewerkingsvenster van de lichtsturing (dubbelklik op de component).

  • Type schakelaar: Met een puls op de ingang wordt de bijbehorende uitgang geactiveerd. Met een bijkomende puls opnieuw gedeactiveerd.
  • Type dimmer: Met een korte puls op een ingang  I1-I12 wordt de bijbehorende uitgang aan/uit geschakeld. Door lang te klikken (knop langer ingedrukt houden) kan omhoog/omlaag worden gedimd.
  • Type RGB: Met dit uitgangstype kan RGB worden gestuurd. Met een korte puls op een ingang  I1-I12 wordt de bijbehorende uitgang aan/uit geschakeld. Door lang te klikken (knop lang ingedrukt houden) wordt het kleurenspectrum doorlopen.

Als parameter Ra op 1 wordt gezet, worden met een korte druk op de knop de basiskleuren doorlopen, door lang op de knop te drukken wordt gedimd.

Als ingang R wordt geactiveerd, worden de uitgangen AQ1 – AQ12 en AQs op nul gezet. Verder wordt op uitgang RQ een puls gegeven die kan worden gebruikt voor centrale functies.

Met de Dis-ingang (Disable) worden alle ingangen van de component geblokkeerd. Op die manier kan bijvoorbeeld een kinderbeveiliging worden gerealiseerd. De component kan verder worden bediend met de app.

Ingang O zet bij activering alle ingangen op Aan of Maximum.

De component kan remanent worden ingesteld wanneer de ingang met het batterijsymbool wordt geactiveerd.
Bij ingeschakelde remanentie neemt de uitgang na een spanningsonderbreking opnieuw de toestand aan die van kracht was voor de spanning wegviel.

DIMFUNCTIE

Met een korte puls op een ingang I1-I12 wordt de bijbehorende uitgang aan/uit geschakeld. Door lang te klikken (knop langer ingedrukt houden) kan omhoog/omlaag worden gedimd.
Het dimgedrag is afhankelijk van de instellingen van de parameters SI, ST, Min, Max, W en L.

Bij parameter SI wordt de stapgrootte in % en bij parameter ST de staptijd in seconden opgegeven.
De grenzen van de dimfunctie worden ingesteld met de parameters Min en Max.
Als parameter W gedeactiveerd is, wordt de dimmer gestopt wanneer de grenswaarden worden bereikt.
Als parameter L gedeactiveerd is, wordt de laatste dimwaarde gebruikt wanneer kort op de knop wordt gedrukt, anders start de dimfunctie met de minimale waarde.

LICHTSFEREN

In deze component kunnen tot 8 lichtsferen worden opgeslagen, die ook via de visualisering kunnen worden gewijzigd.  Via ingangen S1 – S8 kunnen sferen per puls direct worden aangestuurd. Door pulsen op de ingangen + en – kunt u door de gedefinieerde lichtsferen navigeren.

Via de analoge ingang Als kan de gewenste lichtsfeer direct worden geselecteerd. Als hier waarde 7 wordt voorzien, wordt sfeer 7 geactiveerd. Naast de acht instelbare sferen is er nog een sfeer 0 (alles uit), sferen 9 (alles aan) en sfeer -1 (minstens een uitgang aan, maar geen sfeer actief). De analoge waarde van de actieve lichtsfeer wordt uitgegeven op uitgang AQs.

Sferen definiëren

Om lichtsferen te definiëren, dubbelklikt u op de component. Als alternatief kunt u ook, door in het eigenschappenvenster op het veld “Klik hier” te klikken, ook lichtsferen invoegen. Er verschijnt een venster waar u de acht lichtsferen van het gewenste type voor uitgangen AQ1-AQ12 kunt instellen.

Sferen veranderen

Sferen kunnen heel eenvoudig via de visualisering worden veranderd, aangemaakt en aan uw wensen worden aangepast.

Als alternatief kunt u sferen ook met de knop op de wand wijzigen:
Gewoon de lichtbronnen in de gewenste toestand plaatsen en vervolgens de sfeerknop gedurende 5 seconden bedienen. De lichtbronnen schakelen uit om de wijziging te bevestigen. Bij wijziging via de app worden de lichtkringen tijdens het opslaan niet uitgeschakeld.

Bewegingsmelder

Een lichtsfeer kan ook voor een bepaalde tijd worden gestart door een bewegingsmelder. Dit gebeurt door de gewenste lichtsfeer te selecteren en door het selectievakje “Deze lichtsfeer met bewegingsdetectoren combineren” te activeren. De bewegingsmelder wordt aangesloten op ingang Mv. Door ingang DisM kan de bewegingsmelder-functie worden geblokkeerd. Bijvoorbeeld met het tijdobject Daglicht zoals in onze voorbeeldprogrammering. De inschakelduur wordt ingesteld met parameter TH.

DUBBELKLIKFUNCTIE

Als op een van de ingangen I1-I12 of S1-S8 een dubbelklik wordt herkend, worden alle uitgangen van de lichtsturing teruggesteld. Verder wordt op uitgang RQ een puls gegeven.

Deze puls op uitgang RQ kan ook optimaal worden gebruikt voor centrale functies.

Toepassingsvoorbeeld: Bij het verlaten van een ruimte worden door een dubbelklik alle lichten, alle geschakelde contactdozen en het geluidssysteem uitgeschakeld.

DRIEVOUDIGE KLIKFUNCTIE

Als op een van de ingangen I1-I12 of S1-S8 een drievoudige klik wordt herkend, worden alle uitgangen van de lichtsturing teruggesteld. Verder wordt op uitgang RaQ een puls gegeven.

Deze puls op uitgang RaQ kan optimaal worden gebruikt voor centrale functies.

Toepassingsvoorbeeld: Bij het verlaten van het huis kunt u door driedubbel te klikken alle lichten in het huis uitschakelen. Een programmeervoorbeeld hieromtrent vindt u hier.

Ingangen

NaamBeschrijvingBeschrijving
I1-I12Trigger ingangenheeft direct betrekking op de uitgang (bijv. I1 op AQ1)
+Selectie ingang lichtsfeer – volgendeActieve lichtsfeer (0-9)
Selectie ingang lichtsfeer – vorigeActieve lichtsfeer (0-9)
AlsSelectie ingang lichtsfeer (0-8)
RResetzet alle uitgangen op 0
S1-S8Lichtsfeer-ingangdoor een puls wordt de respectievelijke sfeer gestart

Een puls van 5 seconden leert de actuele toestand van de uitgangen aan de actuele sfeer

Een dubbele puls schakelt alles uit en puls naar RQ

Een drievoudige puls schakelt alles uit en puls naar RaQ

DisMBlokkering bewegingsmelderBewegingsmeldersfeer wordt bij beweging niet gestart
MvBewegingsmelderstart de bewegingsmeldersfeer
OAlles aan (alle uitgangen op maximum)Sfeer 9 (alles aan) wordt gestart
T5Gecombineerde T5-ingang Loxone TouchHier wordt de gecombineerde T5-ingang van de Loxone Touch aangesloten
Drukzone T3 = ingang + (doorschakelen van lichtsferen)
AAlarmBij 1 knipperen alle uitgangen (aan-uit-duur instelbaar met parameter Ta)
AIbHelderheidHuidige waarde van de actuele helderheid
DisDisableKinderbeveiliging – vergrendelt alle ingangen, maar niet de visualisering

Parameters

NaamBeschrijvingBeschrijving
RRemanentie-ingangstelt de component remanent in
MMax. tijdsinterval [s]Max. tijdsinterval tussen twee pulsen
SIStapgrootte dimmergeeft aan hoe groot de procentstappen zijn
STStaptijd dimmergeeft aan met welke tijd de stapgrootte wordt overwonnen
MinMinimumwaarde van de dimmeronderste grenswaarde
MaxMaximumwaarde van de dimmerbovenste grenswaarde
WModus omhoog/omlaag dimmer (1=omhoog/omlaag)
LModus laatste waarde niet instellen
THInschakelduur bewegingsmelder [s]
Titijdblokkering voor bewegingsmelder [s]Deactiveert de bewegingsmelder na het uitschakelen gedurende [s] seconden.

Wanneer deze waarde 0 is, is de status van DisMv van toepassing

LTLeertijdDuur knopbediening voor het aanleren van een sfeer
MSBewegingsmeldersfeerSelectie welke sfeer met de bewegingsmelder wordt verbonden
MTBewegingsmelder time-outSfeer wordt na “MT”-seconden zonder beweging uitgeschakeld
RaRGB-modusBij 1 worden met een korte druk op de knop de basiskleuren doorlopen, door lang op de knop te drukken wordt gedimd.
TaKnipperperiode alarmbij ingang A = 1 knipperen alle uitgangen De tijd Ta = AAN duur + UIT duur
TMaximale helderheidAls de actuele helderheid deze waarde overschrijdt, wordt de bewegingsmeldersfeer bij beweging niet geactiveerd

Uitgangen

NaamBeschrijvingBeschrijvingWaardebereikEenheid
AQ1-AQ12Uitgang voor lichtsturing0/1
AQsActieve lichtsfeer (-1-9)-1 = niet gedefinieerd, 0 = alles uit, 9 = alles aan-1 – 9
RQResetuitgangGeeft een puls bij reset of 2-voudige puls0/1
RAQReset door driedubbel te klikkenGeeft een puls bij 3-voudige puls0/1

Programmeervoorbeeld

Hier vindt u een aantal voorbeelden voor een eenvoudige configuratie van de component Lichtsturing.

 

Lichtsturing met Loxone

In dit seminarie tonen we de functies en het optimale gebruik van de component Lichtsturing. Bovendien leert u hoe u met Miniserver, dimmer en DMX het licht in uw woning optimaal stuurt.

Downloaden

Lichtsturing RGB-kleurwisselaar

Dit voorbeeld toont hoe u een RGB-kleurwisselaar met instelbare snelheid configureert.

Downloaden

Lichtsturing bewegingsmelder met nachtlicht

Voorbeeld van configuratie van een lichtsturing met bewegingsmelder en nachtlicht.

Downloaden