Lichtsturing

De lichtsturing bouwsteen maakt het mogelijk om de verlichting in een ruimte of zone te regelen en te bedienen.
Deze ondersteunt het schakelen of dimmen, maar ook gekleurd licht en verlichtingsarmaturen met verschillende interfaces.

De verschillende verlichtingen kan naar wens worden aangepast en elke combinatie kan worden opgeslagen als lichtsfeer.

In combinatie met aanwezigheids- of bewegingsmelders en helderheidssensoren zorgt de bouwsteen voor een automatische aansturing van de verlichting.

De bediening gebeurt naast de Loxone App door de middelste knop van een Loxone Touch volgens de Drukknop standaard, of door conventionele knoppen.

Voor de omvangrijke mogelijkheden van een lichtsturing vindt u inspiraties en toepassingsvoorbeelden op onze website.

Inhoudsopgave


Ingangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik
I1-4 Trigger 1-4 Een puls/toetsdruk op trigger 1-4 stuurt rechtstreeks de uitgang van hetzelfde nummer aan.
Lange toets voor dimmen.
- -
+ Trigger volgende stemming Volgende stemming - -
- Trigger vorige stemming Vorige stemming - -
AIs Stemming Selectie van de sfeer met de toegewezen ID - 0...89
R Reset Reset, activeert stemming Alles uit - -
T5/1-8 De eerste klik selecteert de toegewezen stemming, elke verdere klik schakelt naar de volgende stemming.
Als er gedurende 30 seconden geen verdere klik is, selecteert de volgende klik opnieuw de toegewezen stemming.
Een lange tijdsklik, afhankelijk van de configuratie, mixt de stemming of schakelt naar de volgende geconfigureerde stemming.
Een dubbele klik schakelt alles uit en levert impuls op RQ.
Een drievoudige klik schakelt alles uit en levert impuls op RaQ.
- -
DisP Bewegingsmelder- en aanwezigheidsingangen deactiveren Voorkomt dat een lichtstemming automatisch wordt ingeschakeld door aanwezigheid (P) of beweging (Mv). Heeft geen effect op de automatische uitschakeling van het licht met parameter MT. - -
Mv Bewegingsmelder ingang Activeert de geconfigureerde lichtstemming voor beweging/aanwezigheid. De verlichting wordt na een dalende flank bij ingang Mv en het verstrijken van de nalooptijd (TH) terug uitgeschakeld.
Als de verlichting in de tussentijd handmatig wordt bediend, wordt deze pas na afloop van de parameter MT uitgeschakeld.
- -
O Aan Alles AAN
Activeert stemming helder
is deze stemming niet geconfigureerd worden alle uitgangen met de helderheid van parameter Ba ingeschakeld
- -
A Alarm Alarmingang
Als ingeschakeld, dan knipperen alle lichten. De helderheid wordt ingesteld met de parameter Ba, de aan-uit-duur kan worden opgegeven met de parameter Ta
- -
Bu Wekker Wekkeringang< br> Activeer toegewezen wekkerafstemming met fadingtijd Tb. Fading vereist het gebruik van Smart Actuators.
Als er geen wekkerstemming is geconfigureerd, wordt stemming alles aan gebruikt
- -
AIb Actuele helderheid Actuele helderheid
Overschrijft de actuele waarde (AIb) de grenswaarde (T), wordt de bewegingsmelder stemming niet geactiveerd
lux 0...∞
Dis Disable Kinderbeveiliging - blokkeert alle ingangen, maar niet de visualisatie
Bewegingsdetectors ingangen worden niet geblokkeerd
- -
P Aanwezigheidsingang Activeert de geconfigureerde lichtstemming voor beweging/aanwezigheid. De verlichting blijft actief zolang de melder aanwezig uitgeeft.
Als de verlichting ondertussen handmatig wordt bediend, wordt ze pas na afloop van de aanwezigheid uitgeschakeld als de parameter MT is verstreken.
- -
RtD Terugzetten naar bouwsteen sjabloon Zet parameters en instellingen van de bouwsteen naar de standaardwaarden volgens de bouwsteen sjabloon terug. Alleen mogelijk bij gebruik van een bouwsteen sjabloon! - -
AIBr Master helderheid Stelt de helderheid van alle uitgangen in op een waarde ten opzichte van de ingangswaarde. De versterkingsfactor resulteert uit de verhouding tussen masterhelderheid en uitgangswaarde per lichtkring. b.v. masterhelderheid=20%, helderheid van lichtkring=40%: de helderheid van de lichtkring is altijd tweemaal de masterhelderheid. -
Uitgangen

Contractie Beschrijving Waardebereik
AQ1-18 Uitgang voor lichtkring 1-18
Kan worden gebruikt afhankelijk van het actuatortype.
-
AQs Analoge uitgang voor actieve stemming
0: Uit
99: Veel licht
-1: Gebruikersgedefinieerde stemming
-3: Meerdere gemengde stemmingen
-3...99
RQ Reset van licht stemming
Wordt met dubbele of drievoudige klik op ingangen die verlichting of Reset bedienen geactiveerd
-
RaQ Reset van de stemming 3-voudige impuls -
Parameter

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik Standaard waarde
Rem Remanentie ingang Remanentie-ingang: Indien actief, behoudt het bouwsteen zijn laatste toestand na een Miniserver-herstart. - - 0
Tdc Dubbele klik tijd Tijd dubbele klik bij ingangsimpuls s 0...∞ 0,35
SI Stap groote dimmer Stap grootte dimmer % 0...100 2
ST Staptijd dimmer Staptijd dimmer
Tijdsinterval waarin de uitgangswaarde met stap grote aangepast wordt
s 0...∞ 0,2
Min Minimumwaarde Minimumwaarde dimmer (0 tot 50%) % 0...50 0
Max Maximumwaarde Maximumwaarde dimmer (50 tot 100%) % 50...100 100
W Op/Neer Mode Op / neer modus dimmer (UIT = stop bij maximum / minimum) - - 0
L Laatste waarde is niet ingesteld Dimmer laatste waarde niet zetten (UIT = korte klik zet laatste waarde bij het uitschakelen) - - 0
TH Naloop tijd beweging Nalooptijd voor automatische uitschakeling van de verlichting na activering door bewegingsmelder (Mv-ingang). Elke puls op Mv start deze tijd opnieuw.
Heeft geen invloed op de aanwezigheidsingang. Waarde 0 deactiveert de uitschakeling.
Als MT korter is ingesteld, is MT van toepassing.
s 0...∞ 900
Ti Deactiveringstijd bewegingsdetector Na het handmatig uitschakelen van de verlichting wordt de bewegingsmelder-ingang (Mv) gedurende deze tijd gedeactiveerd.
Elke puls op Mv start deze tijd opnieuw en verlengt zo de deactivering.
Om de melders weer te activeren, mag er gedurende de ingestelde tijd geen beweging in de ruimte zijn.
De waarde 0 deactiveert deze functie.
Bij gebruik van de aanwezigheidsingang wordt de waarde automatisch op 0 gezet, maar de functie is nog steeds beschikbaar. Aan het einde van de aanwezigheidsperiode wordt de aanwezigheidsingang weer geactiveerd.
s 0...∞ 300
MS Alternatieve stemming bij beweging Deze parameter kan worden gebruikt om de ID van een alternatieve stemming op te geven voor het inschakelen van de verlichting bij beweging/aanwezigheid.
Deze stemming wordt alleen ingeschakeld als de verlichting bij het begin van de beweging/aanwezigheid Uit is. (ID=0)
Is de waarde 0, dan geldt de in het tabblad Automatisch gedefinieerde stemming voor beweging, anders wordt deze overschreven.
Is er geen stemming met een gespecificeerde ID, dan geldt ook de in het tabblad Automatisch gedefinieerde stemming.
- 0
MT Nalooptijd manuele bediening Nalooptijd voor de automatische uitschakeling van de verlichting door de melder, ook na een manuele bediening.
De tijd verstrijkt pas na het einde van de beweging/aanwezigheid. Waarde 0 schakelt de uitschakeling uit.
Als er geen beweging/aanwezigheid wordt gedetecteerd, vindt er geen uitschakeling plaats.
s 0...∞ 3600
Ra Alternatieve bediening I1-I4 bij RGB RGB-bediening I1 tot I4 (Aan = Korte druk betekent door de primaire kleuren schakelen,
Lange puls betekent helderheid wijzigen
- - 0
Ta Knipperende interval tijdens alarm Duur periode knipperen, voorbeeld 2s, 1s aan/ 1s uit s 0...∞ 4
Tb Fading tijd wekker Fading tijd in minuten bij het activeren van de wekker stemming
Heeft alleen effect bij ondersteunende apparaten bij gebruik van Smart actoren
min 0...60 3
T Grenswaarde helderheid Grenswaarde helderheid
Overschrijft de actuele helderheid (AIb) de grenswaarde (T) wordt de bewegingsmelder stemming bij beweging niet activeert
lux 0...∞ 30
Tm Tijd stemmingen samenvoegen Tijd stemmingen samenvoegen
Duur drukknop bediening voor het mengen van een extra stemming via ingangen T5/1-T5/8
Waarde 0 deactiveert deze functie
s 0...∞ 1
Tf Fading tijd Fadingtijd tot 100% bij het wisselen van stemmingen.
Heeft alleen effect bij ondersteunende apparaten bij gebruik van Smart actoren
s 0...1800 1
Ba Maximale helderheid alarm / alles aan Maximale waarde alarm
Indien het alarm actief is, schakelen de uitgangen tussen 0 en [maximale waarde alarm]
Is ingang O actief schakelen alle uitgangen op deze waarde, als er geen geschikte stemming is geconfigureerd
% 10...100 50
Eigenschappen

Korte beschrijving Beschrijving Standaard waarde
Stemmingen Stemmingen en bedrijfsmode beheren -
Voorbeeld programmering

Het volgende voorbeeld toont een basisprogrammering van de bouwsteen:

Op de bouwsteen wordt op de ingang T5/1 een Loxone Touch voor de bediening aangesloten. Op ingang P$ wordt een aanwezigheidsmelder aangesloten. Verder ontvangt de bouwsteen ook de helderheidswaarde van de aanwezigheidsmelder op AIb.

Op de uitgangen van de bouwsteen kunnen de verschillende actoren of lichtkringen aangesloten worden. Het bovenstaande voorbeeld toont enkele mogelijkheden:
Met Q1 wordt een eenvoudig armatuur via een relaiscontact gebruikt om te schakelen.
AQ1 wordt gebruikt om een dimbaar armatuur aan te sturen.
De SMA-actuator stuurt een LED-strip aan via een RGBW-dimmer en maakt zo de aanpassing van gekleurd licht mogelijk.
De LG-actor vormt een verlichtingsgroep van meerdere armaturen die allemaal samen worden aangestuurd.

Met de aanwezigheidsbouwsteen worden meerdere aanwezigheidsmelders of bewegingsmelders en andere apparaten gecombineerd om samen de aanwezigheidsdetectie te realiseren.
De aanwezigheidsbouwsteen wordt dan op ingang P van de lichtregeling aangesloten:


lichtkringen

Door te dubbelklikken op de bouwsteen krijgt u toegang tot de instelmogelijkheden voor de lichtkringen.
Hier worden de aanduidingen voor de afzonderlijke lichten gedefinieerd, die vervolgens in de visualisatie worden gebruikt.
Het actortype wordt automatisch overgenomen om overeen te komen met de aangesloten actor.

Instellingen van het actuatortype:

Schakelaar

Dimmer 0-100%

Dimmer 0-10V

Dimmer 1-10V

RGB

Lumitech

Smart Aktor


Stemmingen

Onder het tabblad Moods, dat je kunt bereiken door te dubbelklikken op de lichtregeling, heb je de mogelijkheid om verschillende lichtstemmingen te creëren. Er kunnen maximaal 99 lichtstemmingen worden gemaakt. Deze kunnen opgeroepen worden via de ingang "Als" In totaal kunnen 8 stemmingen worden aangesloten op een Loxone Touch T5-ingang. Bovendien kan hier ook de ingang "Bu" voor het lichtalarm en "O" en "R" worden toegewezen.

Mengen in lichtstemmingen: Met een standaard 1 seconde klik kunt u de aan de betreffende T5-ingang toegewezen stemming mengen met de op dat moment actieve stemming. Als "Mengen" is aangevinkt, kunt u de aan de betreffende T5-ingang toegewezen stemming met een enkele klik mengen. Als één uitgang wordt gebruikt door twee lichtstemmingen, heeft de hoogste helderheid van de uitgang prioriteit.


Automatisch bij aanwezigheid/beweging

In het tabblad "Automatisch" geeft u aan welke stemming bij aanwezigheid/beweging voor welke bedrijfsmodus moet worden geactiveerd. De afzonderlijke bedrijfsmodi kunnen met behulp van de pijltjestoetsen worden geprioriteerd.

Via de kolom "Actie" kunt u bepalen of en onder welke voorwaarden de verandering van een bepaalde stemming in aanwezigheid/beweging moet plaatsvinden. De volgende acties zijn beschikbaar:

- Wissel bij "Alles uit": Stemming wordt alleen geactiveerd wanneer er op dat moment geen licht aan is.

- Vermengen met de actuele stemming: De stemming wordt gemengd in de huidige actieve stemming en na afloop van de aanwezigheid/beweging weer uitgemengd.

- Wisselen naar: De stemming wordt geactiveerd bij beweging/aanwezigheid wanneer geen licht is ingeschakeld of de huidige stemming werd geactiveerd door beweging/aanwezigheid


Aanwezigheidsingangen

De ingangen T5/1-8 kunnen als aanwezigheidsingang worden geconfigureerd door bij de stemming het vakje voor aanwezigheidsingang aan te vinken. Dit verandert de ingangsnaam in P/1-P/8

Als een T5-ingang als aanwezigheidsingang wordt gebruikt, zal de toegewezen stemming worden gemengd wanneer de ingang wordt geactiveerd en weer worden uitgemixed wanneer de ingang naar UIT gaat.

De betreffende stemming is niet afhankelijk van de op dat moment actieve bedrijfsmodi, maar is altijd de aan de ingang toegewezen stemming.

In tegenstelling tot de bewegingsmelder-ingang (MV) heeft de parameter UIT-vertraging (TH) van de lichtsturing geen invloed op de aanwezigheid! De scène blijft actief in de aanwezigheidsmodus zolang de aanwezigheidsingang ook AAN is.

Het mengen van de stemming via de aanwezigheidsingangen wordt gedeactiveerd als de DisP-ingang actief is of als de minimale helderheid op ingang AIb is overschreden.

Indien de stemming na activering via aanwezigheid handmatig werd gewijzigd, wordt het licht na afloop van de tijd dat MT actief is, uitgeschakeld zodra er geen bewegings- of aanwezigheidsingangen meer actief zijn.