Lichtsturing

De lichtsturing bouwsteen maakt het mogelijk om de verlichting in een ruimte of zone te regelen en te bedienen.
Deze ondersteunt het schakelen of dimmen, maar ook gekleurd licht en verlichtingsarmaturen met verschillende interfaces.

De verschillende verlichtingen kan naar wens worden aangepast en elke combinatie kan worden opgeslagen als lichtsfeer.

In combinatie met aanwezigheids- of bewegingsmelders en helderheidssensoren zorgt de bouwsteen voor een automatische aansturing van de verlichting.

De bediening gebeurt naast de Loxone App door de middelste knop van een Loxone Touch volgens de Drukknop standaard, of door conventionele knoppen.

Voor de omvangrijke mogelijkheden van een lichtsturing vindt u inspiraties en toepassingsvoorbeelden op onze website.

Inhoudsopgave


Ingangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik
Lc1-4 Light circuit 1-4 Activeert uitgang (Lc1-4).
Lange-klik voor dimmen.
- 0/1
M+ Next mood Puls: Selecteert volgende stemming.
Dubbelklik: Schakelt lichten uit en stuurt puls naar uitgang (2C).$BR$$Drievoudig klikken: Schakelt lichten uit en stuurt puls naar uitgangen (3C) en (2C).
- 0/1
M- Previous mood Puls: Selecteert vorige stemming.
Dubbelklik: Schakelt lichten uit en stuurt puls naar uitgang (2C).$BR$$Drievoudig klikken: Schakelt lichten uit en stuurt puls naar uitgangen (3C) en (2C).
- 0/1
Mood Select mood by ID Selecteer stemming op ID - 0...89
Off Off Puls: Uitgangen worden gereset / uitgeschakeld.
Aan: Bouwsteen is vergrendeld.$$BR$Dominerende ingang.
De naam van de aangesloten sensor wordt gebruikt in de gebruikersinterface.
- 0/1
T5/1-8 T5 control Puls: De eerste puls selecteert de toegewezen stemming, elke volgende puls schakelt naar de volgende stemming. Als er gedurende 30 seconden geen extra puls is, selecteert een puls opnieuw de toegewezen stemming.
Lang klikken: Mengt de stemming in (Mmd) of schakelt over naar de volgende stemming.
Dubbelklik: Schakelt lichten uit en stuurt puls naar uitgang (2C).$BR$$Drievoudig klikken: Schakelt lichten uit en stuurt puls naar uitgangen (3C) en (2C).
-
DisP Disable presence / motion Schakelt ingangen (P) en (Mo) uit wanneer 1. - 0/1
Mo Motion Activeert de voor beweging/aanwezigheid geparametreerde lichtstemming bij 1.
Bij dalende flank wordt de verlichting na afloop van parameter (Moet) uitgeschakeld.
Bij handmatige bediening van de verlichting wordt de verlichting pas na afloop van parameter (Met) uitgeschakeld.
- 0/1
On All on Activeert stemming met ID 99.
Als er geen stemming met ID 99 is geconfigureerd, worden alle gebruikte uitgangen (Lc1-18) geactiveerd met de in parameter (MaxAbr) ingestelde helderheid.
- 0/1
Alarm Alarm De gebruikte uitgangen (Lc1-18) beginnen te knipperen bij 1.
Parameter (MaxAbr) bepaalt de lichtsterkte, parameter (Afi) bepaalt het knipperinterval.
- 0/1
Buzzer Buzzer Activeert de wekkerstemming (ID 98) bij 1.
Parameter (Fbu) definieert de fadingtijd. Fading wordt alleen door Smart-actoren ondersteund.
Als er geen wekkerstemming is geconfigureerd, wordt in plaats daarvan de stemming met ID 99 gebruikt.
- 0/1
Br Current brightness Als de actuele helderheid de drempel (Brt) overschrijdt, wordt aanwezigheid/beweging genegeerd. lux 0...∞
DisPc Disable periphery control Blokkeert ingangen (Lc1-4, M+, M-, Mood, Off, T5/1-8, On, Buzzer, MBr) wanneer aan. (b.v. kinderslot, reiniging)
Controle via gebruikersinterface is nog steeds mogelijk.
- 0/1
P Presence Activeert de voor beweging/aanwezigheid geconfigureerde verlichtingsstemming bij 1.
Bij handmatige bediening van de verlichting wordt deze pas uitgeschakeld na afloop van de in parameter (Met) ingestelde tijd.
- 0/1
Rtd Reset to default Zet de parameters en instellingen van het blok terug op de standaardwaarden zoals gespecificeerd in de bouwsteensjablonen. - 0/1
MBr Master Brightness Stelt de helderheid van de uitgangen (Lc1-18) in op een waarde ten opzichte van de ingang (MBr).
Bijv. ingang (MBr) = 20%, uitgang (Lc1) = 40% : De helderheid van uitgang (Lc1) is altijd tweemaal de masterhelderheid (MBr).
-
Uitgangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik
Lc1-18 Light circuit 1-18 Uitgang voor lichtcircuit 1-18
Gebruik op basis van actor type.
0...100
M Current mood Voorgedefinieerde stemmings-ID's:
0: Uit
98: Zoemer (wekker)
99: Alles aan
-1: Door gebruiker gedefinieerde stemming
-3: Meerdere stemmingen gemengd
-3...99
2C Pulse on double-click Puls bij een dubbele of driedubbele klik of puls bij ingang (Off). 0/1
3C Pulse on triple-click Impuls bij een drievoudige klik. 0/1
AC API Connector Intelligente API gebaseerde connector.$BR$$API Commands -
Parameter

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik Standaard waarde
Rem Remanence input Remanence ingang: Indien actief, behoudt het functieblok zijn vorige toestand na een herstart van de Miniserver.
De toestand van het functieblok wordt opgeslagen:
- Bij het opslaan op de Miniserver
- Bij een geplande herstart$BR$$- Voor een back-up
- Eenmaal per uur$BR$$ De gegevens worden opgeslagen op de SD-kaart.
- 0/1 0
Tdc Time double-click Tijd dubbelklik s 0...∞ 0,35
Sts Step size brightness Stapgrootte helderheid % 0...100 2
Str Step rate brightness Helderheid wordt verhoogd/ verlaagd met (Sts) elke (Str) seconden bij lang klikken. s 0...∞ 0,2
MinBr Minimum brightness (0 to 50%) Minimale helderheid (0 tot 50%) % 0...50 0
MaxBr Maximum brightness (50 to 100%) Maximale helderheid (50 tot 100%) % 50...100 100
Dm Dim mode 1 = Dimmen tussen parameters (MinBr) en (MaxBr) bij lang indrukken.
0 = Stop dimmen bij het bereiken van parameter (MinBr) of parameter (MaxBr) bij lang indrukken.
- 0/1 0
Lv Last value output Lc1-4 1 = Stel de helderheid in op (MaxBr) bij het inschakelen van uitgang (Lc1-4) via ingang (Lc1-4).
0 = Stel de laatste helderheidswaarde in bij het inschakelen van uitgang (Lc1-4) via ingang (Lc1-4).
- 0/1 0
Moet Motion extend time Begint bij dalende flank van (Mo) en verlengt aanwezigheid met ingestelde tijd.
Als de nalooptijd van (Met) korter is dan (Moet), wordt in plaats daarvan (Met) gebruikt.
0 = Deactiveert automatisch uitschakelen.
Parameter geldt niet voor aanwezigheidsingang (P)!
s 0...∞ 900
Pto Presence automatic timeout Schakelt de aanwezigheids-/bewegingsautomaat uit na het handmatig uitschakelen van de verlichting.

Puls op ingang (Mo):
Start de time-out opnieuw.
Activeer opnieuw de aanwezigheids-/bewegingsautomaat wanneer er gedurende een ingestelde tijd geen beweging was.
0 = Deactiveert deze functie.

Input (P):
Parameterwaarde wordt automatisch op 0 gezet bij gebruik van ingang (P).
Activeer opnieuw aanwezigheid/beweging automatisatie onmiddellijk na afloop van de aanwezigheid.
s 0...∞ 300
Pm Presence mood >0 = Stelt een gespecificeerde stemming (ID) in die zal worden gestart met input (P) of (Mo).
0 = Stemming ingesteld in de bewegings/aanwezigheidsautomaat zal van toepassing zijn.
Als de gespecificeerde stemming (ID) niet bestaat, zal de stemming ingesteld in de aanwezigheids/bewegingsautomaat van toepassing zijn!
- 0
Met Manual operation extend time Na deze tijd schakelt de verlichting automatisch uit, ook bij handmatige bediening.
Timer start na einde beweging / aanwezigheid.
0 = Deactiveert de automatische uitschakeling.
s 0...∞ 3600
Ao Alternative operation Lc1-4 Bij 1 zal een puls door de primaire kleuren van de RGB-uitgang lopen.
Lange-klik voor dimmen.
- 0/1 0
Afi Alarm flashing interval Bepaalt het knipperinterval van de lichten tijdens het alarm.
Bv. 2s = 1s Aan, 1s Uit
s 0.1...∞ 4
Fbu Fading time buzzer Vervagingstijd van de wekkerstemming, wanneer de ingang (zoemer) wordt geactiveerd.
Alleen van toepassing op ondersteunde Smart Actuator-apparaten.
min 0...60 3
Brt Brightness threshold Als de ingang (Br) de drempel van parameter (Brt) overschrijdt, zijn de ingangen (Mo), (P), (P/1-8) uitgeschakeld. lux 0...∞ 30
Mmd Mixing moods duration Lange klikduur vereist om een bijkomende stemming in te mengen via de ingangen (T5/1-8).
0 = Geen menging van toegewezen stemming.
s 0...∞ 1
Ft Fading time Fading tijd bij verandering van stemming. Geldt alleen voor ondersteunde Smart Actuator apparaten. s 0...1800 1
MaxAbr Maximum alarm brightness Als ingang (Alarm) 1 is, beginnen de gebruikte uitgangen (Lc1-18) te knipperen tussen waarde 0 en parameter (MaxAbr).
Als ingang (On) 1 is, worden de gebruikte uitgangen ingesteld op parameter (MaxAbr) als er geen stemming met ID 99 is geconfigureerd.
% 10...100 50
MinCt Minimum color temperature Minimum kleurtemperatuur (warm) voor daglichtregeling. K 2000...4000 2700
MaxCt Maximum color temperature Maximale kleurtemperatuur (koel) voor daglichtregeling. K 4000...12000 6500
Eigenschappen

Korte beschrijving Beschrijving Standaard waarde
Stemmingen Stemmingen en bedrijfsmode beheren -
Voorbeeld programmering

Het volgende voorbeeld toont een basisprogrammering van de bouwsteen:

Een Loxone Touch wordt aangesloten op de ingang van de bouwsteen (T5/1) voor de bediening. Op ingang (P) wordt een aanwezigheidssensor aangesloten. Bovendien wordt de bouwsteen voorzien van de helderheidswaarde van de aanwezigheidssensor op (Br).

De verschillende actoren of verlichtingscircuits kunnen op de uitgangen van het blok worden aangesloten. Het bovenstaande voorbeeld toont enkele mogelijkheden:
(Q1) wordt gebruikt om een conventionele verlichting te schakelen via een relaisuitgang.
(AQ1) wordt gebruikt om een dimbare verlichting aan te sturen.$$$$De SMA-actuator stuurt een LED-strip aan via een RGBW-dimmer en maakt de aansturing van gekleurde verlichting mogelijk.$$$$De LG-actuator combineert meerdere lampen tot een verlichtingsgroep en stuurt ze samen aan.

De bouwsteen Aanwezigheid wordt gebruikt om meerdere Aanwezigheids- of Bewegingssensoren en andere apparaten te combineren en samen te gebruiken om aanwezigheid te detecteren.
$De Aanwezigheidsbouwsteen wordt vervolgens aangesloten op de (P)-ingang van de lichtsturing:


lichtkringen

Door te dubbelklikken op de bouwsteen krijgt u toegang tot de instelmogelijkheden voor de lichtkringen.
Hier worden de aanduidingen voor de afzonderlijke lichten gedefinieerd, die vervolgens in de visualisatie worden gebruikt.
Het actortype wordt automatisch overgenomen om overeen te komen met de aangesloten actor.

Instellingen van het actuatortype:

Schakelaar

Dimmer 0-100%

Dimmer 0-10V

Dimmer 1-10V

RGB

Lumitech

Smart Aktor


Stemmingen

Onder het tabblad Stemmingen, dat u kunt bereiken door te dubbelklikken op de lichtsturing, heeft u de mogelijkheid om tot 89 verschillende verlichtingsstemmingen te creëren. De stemmingen kunnen worden geactiveerd via de ingang (Mood). Er kunnen in totaal 8 stemmingen worden toegewezen aan de ingangen van de Loxone Touch (T5/1-8). Ook de ingangen (Buzzer), (On) en (Off) kunnen hier worden geconfigureerd.

Mengen van lichtstemmingen: Standaard mengt een klik van één seconde de stemming die aan de betreffende (T5) ingang is toegewezen met de op dat moment actieve stemming. Als "Mix" is aangevinkt, wordt de stemming met één klik gemengd. Als een uitgang door twee lichtsferen wordt gebruikt, krijgt de lichtsterkte van de uitgang met de hoogste waarde voorrang.


Automatisch bij aanwezigheid/beweging

In het tabblad "Automatisch" geeft u aan welke stemming bij aanwezigheid/beweging voor welke bedrijfsmodus moet worden geactiveerd. De afzonderlijke bedrijfsmodi kunnen met behulp van de pijltjestoetsen worden geprioriteerd.

Via de kolom "Actie" kunt u bepalen of en onder welke voorwaarden de verandering van een bepaalde stemming in aanwezigheid/beweging moet plaatsvinden. De volgende acties zijn beschikbaar:

- Wissel bij "Alles uit": Stemming wordt alleen geactiveerd wanneer er op dat moment geen licht aan is.

- Vermengen met de actuele stemming: De stemming wordt gemengd in de huidige actieve stemming en na afloop van de aanwezigheid/beweging weer uitgemengd.

- Verander naar: De sfeer wordt geactiveerd door beweging/aanwezigheid als er geen licht brandt of de huidige sfeer wordt geactiveerd door beweging/aanwezigheid


Aanwezigheidsingangen

De ingangen T5/1-8 kunnen als aanwezigheidsingang worden geconfigureerd door bij de stemming het vakje voor aanwezigheidsingang aan te vinken. Dit verandert de ingangsnaam in P/1-P/8

Als een T5-ingang als aanwezigheidsingang wordt gebruikt, zal de toegewezen stemming worden gemengd wanneer de ingang wordt geactiveerd en weer worden uitgemixed wanneer de ingang naar UIT gaat.

De betreffende stemming is niet afhankelijk van de op dat moment actieve bedrijfsmodi, maar is altijd de aan de ingang toegewezen stemming.

In tegenstelling tot de bewegingssensor-ingang (Mo) heeft de parameter van de lichtsturing (Moet) geen effect op de aanwezigheid! De stemming blijft actief zolang de aanwezigheidsingang (P) ook (ON) is.

De stemming menging via de aanwezigheidsingangen wordt uitgeschakeld als de ingang (DisP) actief is of de minimale lichtsterkte op ingang (Br) is overschreden.

Wanneer de stemming na activering door aanwezigheid handmatig werd gewijzigd, wordt de verlichting na afloop van de verlengtijd (Met) uitgeschakeld, wanneer geen bewegings- of aanwezigheidsingangen meer actief zijn.