HVAC controller

Regeling voor HVAC-systemen van diverse types. Deze module is geoptimaliseerd om te werken met ten minste één intelligente ruimteregelaar voor het regelen van de verwarmings-/koelingsbron, en de intelligente modusomschakeling.

Ruimtes met aanwezigheid hebben voorrang bij de beslissing over verwarming/koeling. Bij aanwezigheid in ruimten met een verwarmingsvraag en/of koelingsvraag, wordt de beslissing genomen op basis van de hoogste behoefte.

Toegewezen intelligente ruimteregelaars krijgen toegewezen uitgangen voor maximaal drie controllers van dit type.

Deze bouwsteen behoort tot de familie van de thermische energiebronnen. Deze bouwsteen wordt graag gebruikt in combinatie met lucht gebaseerde maar ook met hydraulische verwarmingsmengers en -systemen.

Deze bouwsteen is buitengewoon complex en dus veel beter dan de op de markt beschikbare energiebronregelingen, zoals luxe thermostaten.

Inhoudsopgave


Ingangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik
M Modus Standaard voor de systeemmodus, alleen te bedraden om de in de module geïntegreerde automatische regeling te overbruggen.
0 = Uit
1 = Automatische modus, wisselt automatisch tussen verwarmen en koelen op aanvraag
2 = Alleen verwarmen
3 = Alleen koelen
- 0...3
ϑO Buitentemperatuur Als deze ingang niet is aangesloten, wordt de waarde van de systeemvariabele "Buitentemperatuur" gebruikt. °
B Boost Tweede koel-/verwarmingsstap onmiddellijk activeren, als de eerste stap al actief is - -
R Reset Schakelt alle uitgangen uit, alle uitgangen blijven uit zolang R=1 - -
Eh Noodverwarming Activeert uitgang E wanneer verwarmingsvraag=1. Voorbeeld: In geval van defecte warmtepomp. - -
Fan Ventilator Activeert uitgang G continu en opent alle intelligente ruimteregelaars naar 100%.
Als deze ingang bezet is, kan de ventilator niet meer in de app worden geactiveerd.
- -
H Luchtvochtigheid Wordt bij aangesloten uitgang Hmd gebruikt om de luchtvochtigheid te optimaliseren. Opmerking: Gebruikt de vochtigheid van de belangrijkste ruimte of een gemiddelde waarde. -
Uitgangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving
W/W1 Verwarmingsstap 1 Verwarmingsstap 1, actief indien verwarming vereist en mogelijk is
W2 Verwarmingsstap 2 Verwarmingsstap 2, actief indien verwarmingsstap 1>Tt2s actief, of actief indien parameter ΔT is vervuld
Y Compressor Compressor van een warmtepomp. Afhankelijk van het type.
Voor type warmtepomp actief bij verwarmen en koelen.
Voor type warmtepomp met fossiele brandstof met toevoeing van verwarming actief op verwarmingsstap 1, inactief op verwarmingsstap 2.
Voor type fossiele brandstof met toevoeging van koeling actief bij koelen
Y2 Koelingsstap 2 Extra koeling actief op dezelfde wijze als verwarmingsstap 2
E Noodverwarming Activatie afhankelijk van ingang Eh of via App activatie.
O/B Inverterventiel voor warmtepomp Wijzigt de werkingsrichting van de warmtepomp. Is DirV gedeactiveerd: Uit voor verwarming, Aan voor koeling. Als DirV is geactiveerd: AAN voor verwarming, UIT voor koeling.
G Ventilator Ventilator die verwarmde of gekoelde lucht in de ruimtes transporteert
Hmd Luchtbevochtiger Geactiveerd in verwarmingsmodus indien H<Hs
Parameter

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik Standaard waarde
Tmin Minimale UIT-tijd De verwarming en koeling moeten langer dan Tmin uitgeschakeld zijn om weer actief te worden.
Opmerking: Dit voorkomt het regelmatig in- en uitschakelen van de verwarming/koeling en verlengt zo de levensduur van het systeem.
s 0...∞ 300
Sot Inschakeldrempel Inschakeldrempel voor verwarmen/koelen. De rekenkundig gemiddelde waarde van de vraag (openingsgraad * ruimtegrootte) van alle intelligente ruimteregelaars moet groter zijn dan SoT om de verwarming/koeling te activeren. Als er een vraag is naar verwarming/koeling door een ruimte met beweging, worden alle Intelligente Ruimteregelaars na 15 minuten geopend in de spaarstand.
WAARSCHUWING: Bepaalt de minimum energievraag om oververhitting of bevriezing van het systeem te voorkomen
% 0...100 30
TFo Uitschakelvertraging ventilator Uitschakelvertraging voor de ventilator na het verwarmen of koelen. Transporteert restenergie van het systeem naar de ruimtes. Opmerking: Voorkom ook geluidsoverlast door de ventilator in en uit te schakelen. s 0...∞ 1800
Tt2s Tijdsvertraging tweede trap Als het verwarmen/koelen langer dan de ingestelde tijd actief is, wordt de tweede verwarmings-/koelfase geactiveerd. s 0...∞ 300
∆ϑ Temperatuurverschil tweede trap Als het verschil tussen de instelwaarde en de actuele temperatuur van een intelligente ruimteregeling de instelwaarde overschrijdt, wordt de tweede verwarmings-/koelingstrap geactiveerd. Deze wordt weer gedeactiveerd wanneer het verschil 0° bereikt. ° 0...∞ 2
mioϑc Minimale buitentemperatuur koeling Als de buitentemperatuur onder deze temperatuur daalt, is alleen verwarming toegestaan. ° 15
maoϑh Maximale buitentemperatuur verwarming Als de buitentemperatuur hoger is dan deze temperatuur, is alleen koeling toegestaan. ° 18
ϑpmic Temperatuurbescherming minimum koeling Minimum buitentemperatuur voor het activeren van de warmtepomp in koelmodus om deze te beschermen tegen beschadiging. ° 12
ϑpmih Temperatuurbescherming minimum verwarming Minimum buitentemperatuur voor het activeren van de warmtepomp in verwarmingsmodus om deze te beschermen tegen schade.
Wordt alleen in aanmerking genomen voor verwarmingstype "Warmtepomp met fossiele bijverwarming". Deze parameter is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar.
° 0
ϑpmah Temperatuurbescherming maximum verwarming Maximale buitentemperatuur voor het activeren van de warmtepomp in verwarmingsmodus.
Wordt niet in aanmerking genomen voor verwarmingstype "Fossiele verwarming met koeling". Deze parameter is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar.
° 19
Hs Luchtvochtigheid setpoint Als de luchtvochtigheid in de verwarmingsmodus onder de ingestelde waarde zakt, wordt de luchtbevochtiger geactiveerd tot de luchtvochtigheid de ingestelde waarde+2 overschrijdt. % 0...100 45
DirV Ventiel werkingsrichting Wijzigt de werkingsrichting van het inverterend ventiel van de warmtepomp - - 0
Eigenschappen

Korte beschrijving Beschrijving Standaard waarde
Verwarmingstype Type van het gecontroleerde verwarmingstoestel. Het type heeft invloed op de manier waarop de uitgangen worden aangestuurd (voor meer details, zie de online of offline help) -
Ruimte regelaar toewijzen De bouwsteen als bron voor de individuele ruimte regelaars toevoegen of verwijder.
Verdere instellingen (prioriteit, PWM, ..) kunnen in het configuratiedialoogvenster van de individuele ruimte regelaars gemaakt worden.
-