HVAC controller

Regeling voor HVAC-systemen van diverse types. Deze module is geoptimaliseerd om te werken met ten minste één intelligente ruimteregelaar voor het regelen van de verwarmings-/koelingsbron, en de intelligente modusomschakeling.

Ruimtes met aanwezigheid hebben voorrang bij de beslissing over verwarming/koeling. Bij aanwezigheid in ruimten met een verwarmingsvraag en/of koelingsvraag, wordt de beslissing genomen op basis van de hoogste behoefte.

Toegewezen intelligente ruimteregelaars krijgen toegewezen uitgangen voor maximaal drie controllers van dit type.

Deze bouwsteen behoort tot de familie van de thermische energiebronnen. Deze bouwsteen wordt graag gebruikt in combinatie met lucht gebaseerde maar ook met hydraulische verwarmingsmengers en -systemen.

Deze bouwsteen is buitengewoon complex en dus veel beter dan de op de markt beschikbare energiebronregelingen, zoals luxe thermostaten.

Inhoudsopgave


Ingangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik
Mode Mode 0 = uit
1 = automatische modus, schakelt automatisch tussen verwarming en koeling, gebaseerd op de vraag
2 = alleen verwarming
3 = alleen koeling
- 0...3
ϑo Outdoor temperature Als deze ingang niet is aangesloten, wordt de waarde van de systeemvariabele "Buitentemperatuur" gebruikt. °
B Boost Activeer de tweede trap verwarming/koeling als de eerste trap al actief is. - 0/1
Off Off Puls: Uitgangen worden gereset / uitgeschakeld.
Aan: Bouwsteen is vergrendeld.
Dominerende ingang.
De naam van de aangesloten sensor wordt gebruikt in de gebruikersinterface.
- 0/1
Eh Emergency Heat Activeert uitgang (E) bij verwarmingsvraag = 1. Wordt gebruikt voor noodverwarming, bijv. bij defecte warmtepomp. - 0/1
Fan Fan Activeert uitgang (G) en opent alle Intelligente Ruimteregelaars naar 100%.
Als deze ingang wordt gebruikt, kan de ventilator niet meer in de App worden geactiveerd.
- 0/1
H Humidity Vereist wanneer uitgang (Hmd) is aangesloten om de vochtigheid binnenshuis te optimaliseren. Opmerking: Gebruik de vochtigheidsmeting van de meest relevante kamer of een gemiddelde waarde. -
Uitgangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik
W/W1 1st stage heating Verwarmingsstap 1, actief indien verwarming vereist en mogelijk is 0/1
W2 2nd stage heating 2de trap verwarming, actief indien 1ste trap verwarming actief > (Tt2s), of indien parameter (∆ϑ) overschreden 0/1
Y Compressor Compressor. Varieert afhankelijk van het geselecteerde verwarmingstype.
Voor "Warmtepomp met elektrische backup": actief bij verwarmen en koelen.
Voor "Warmtepomp met fossiele brandstof backup": actief bij eerste verwarmingsfase, inactief bij tweede verwarmingsfase.
Voor "Olie/Gas/Elektrisch": actief bij koelen
0/1
Y2 2nd stage cooling Extra koeling actief op dezelfde wijze als verwarmingsstap 2 0/1
E Emergency Heat Geactiveerd afhankelijk van input (Eh) of via app activatie. 0/1
O/B Reversing valve Wijzigt de werkingsrichting van de warmtepomp. Indien (DirV) gedeactiveerd is: UIT voor verwarmen, AAN voor koelen. Als (DirV) is geactiveerd: AAN voor verwarming, UIT voor koeling. 0/1
G Fan Ventilator die verwarmde of gekoelde lucht in de ruimtes transporteert 0/1
Hmd Humidifier Geactiveerd in verwarmingsmodus indien (H) < (Hs) 0/1
AC API Connector Intelligente API gebaseerde connector.
API Commands
-
Parameter

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik Standaardwaarde
minO Minimum OFF time De verwarming en koeling moeten langer dan (minO) uitgeschakeld zijn alvorens opnieuw te worden ingeschakeld.
Opmerking: Dit voorkomt het veelvuldig in- en uitschakelen van het verwarmings-/koelsysteem en verlengt zo de levensduur van het systeem.
s 0...∞ 300
Sot Switch-on threshold Inschakeldrempel voor verwarmen/koelen. Het rekenkundig gemiddelde van de vraag (openingsgraad * kamergrootte) van alle Intelligente Ruimteregelaars moet groter zijn dan (Sot) om verwarming/koeling in te schakelen. Als een ruimte met beweging om verwarming/koeling vraagt, worden alle Intelligente Ruimteregelaars die in Eco-modus staan na 15 minuten geopend.
WAARSCHUWING: Bepaalt de minimum drempel om oververhitting of bevriezing van het systeem te voorkomen
% 0...100 30
Fot Fan overrun time Ventilator overlooptijd na verwarming of koeling. Transporteert restenergie van het systeem naar de ruimtes. s 0...∞ 90
Tt2s Time to second stage Als het verwarmen/koelen langer dan de ingestelde tijd actief is, wordt de tweede verwarmings-/koelfase geactiveerd. s 0...∞ 300
∆ϑ Delta temperature second stage Als het verschil tussen de instelwaarde en de actuele temperatuur van een intelligente ruimteregeling de instelwaarde overschrijdt, wordt de tweede verwarmings-/koelingstrap geactiveerd. Deze wordt weer gedeactiveerd wanneer het verschil 0° bereikt. ° 0...∞ 2
mioϑc Minimum outdoor temperature cooling Als de buitentemperatuur onder deze temperatuur daalt, is alleen verwarming toegestaan. ° 15
maoϑh Maximum outdoor temperature heating Als de buitentemperatuur hoger is dan deze temperatuur, is alleen koeling toegestaan. ° 18
ϑpmic Protection temperature minimum cooling Minimum buitentemperatuur voor het activeren van de warmtepomp in koelmodus om deze te beschermen tegen beschadiging. ° 12
ϑpmih Protection temperature minimum heating Minimum buitentemperatuur voor het activeren van de warmtepomp in verwarmingsmodus om deze te beschermen tegen schade.
Wordt alleen in aanmerking genomen voor verwarmingstype "Warmtepomp met fossiele bijverwarming".
Deze parameter is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar.
° 0
ϑpmah Protection temperature maximum heating Maximale buitentemperatuur voor het activeren van de warmtepomp in verwarmingsmodus.
Niet van toepassing op verwarmingstype 'Olie/Gas/Elektrisch'.
Deze parameter is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar.
° 19
Hs Humidity setpoint Als de luchtvochtigheid in de verwarmingsmodus onder de ingestelde waarde zakt, wordt de luchtbevochtiger geactiveerd tot de luchtvochtigheid de ingestelde waarde+2 overschrijdt. % 0...100 45
DirV Direction valve Wijzigt de werkingsmodus van de omkeerklep. - 0/1 0
Eigenschappen

Korte beschrijving Beschrijving Standaardwaarde
Verwarmingstype Type verwarmingstoestel. Het type heeft invloed op de manier waarop de uitgangen worden aangestuurd. -
Ruimte regelaar toewijzen De bouwsteen als bron voor de individuele ruimte regelaars toevoegen of verwijder.
Verdere instellingen (prioriteit, PWM, ..) kunnen in het configuratiedialoogvenster van de individuele ruimte regelaars gemaakt worden.
-