Alarmsirene Tree

De Alarmsirene Tree met knipperlicht dient als extern waarschuwingssysteem, bijvoorbeeld als onderdeel van het inbraakalarm. Wanneer het apparaat wordt geactiveerd, geeft het een hoorbaar en zichtbaar alarm. De geïntegreerde sabotageschakelaar biedt extra bescherming.

Datasheet Alarmsirene Tree

Inhoudsopgave


Montage

Kies een installatieplaats waar het apparaat beschermd is tegen extreme weersomstandigheden en schade. Zorg ervoor dat de kabeluitgang na de installatie van het apparaat wordt afgedekt.

Sluit de stroomvoorziening (oranje/wit) en de Tree bekabeling (groen/wit) aan met behulp van de meegeleverde vochtbestendige 3M-klemmen. De draden en isolatie worden in de klemmen gestoken en vervolgens worden de klemmen met een tang ingedrukt.

Om de installatie te voltooien, plaatst u de bovenklep op de basiseenheid en bevestigt u deze met de twee schroeven aan de onderkant.


Inbedrijfname

Na het inschakelen van de stroomvoorziening knippert de status-LED na korte tijd oranje als de bedrading correct is en de aansluiting op de Miniserver (Tree Extension online) mogelijk is.

Volg daarna de aanleer procedure


Sensoren

Korte beschrijving Beschrijving
Sabotagecontact Ingang is actief in normale toestand. Als door het contact op het toestel sabotage wordt gedetecteerd, wordt de ingang gedeactiveerd.
Actoren

Korte beschrijving Beschrijving
Alarmlicht Uitgang voor de activering van het alarmlicht
Alarmtoon Uitgang voor het activeren van de alarmtoon
Diagnose ingangen

Korte beschrijving Eenheid
Online status Alarmsirene Tree Digitaal
Eigenschappen

Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik Standaard waarde
Onlinestatus bewaken U wordt op de hoogte gebracht van de systeemstatus of de cloud-mailer wanneer het apparaat niet langer beschikbaar of offline is.
Aangezien dit een apparaat is met veiligheidsgerelateerde functionaliteit, kunt u deze instelling voor dit apparaat niet uitschakelen.
- - -
Serienummer Hier wordt de serienummer van het apparaat weergegeven.
Voor een Extension: 'Auto' mag enkel gebruikt worden als er maar 1 Extension van dit type aanwezig is.
- - -
Apparaattype Tree apparaat type - - -
Maximumduur alarmtoon Maximumduur voor de alarmtoon (0 = geen limiet) s 0...1800 120
Veiligheidsinstructies

In geval van een externe stroomvoorziening moet de installatie worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien in overeenstemming met de geldende voorschriften.

Het apparaat mag niet worden gebruikt voor veiligheidskritische toepassingen.


Documenten

Datasheet Alarmsirene Tree