Alarmsirene Tree

De Alarmsirene Tree met knipperlicht dient als extern waarschuwingssysteem, bijvoorbeeld als onderdeel van het inbraakalarm. Wanneer het apparaat wordt geactiveerd, geeft het een hoorbaar en zichtbaar alarm. De geïntegreerde sabotageschakelaar biedt extra bescherming.

Datasheet Alarmsirene Tree

Inhoudsopgave


Montage

Kies een installatieplaats waar het apparaat beschermd is tegen extreme weersomstandigheden en schade. Zorg ervoor dat de kabeluitgang na de installatie van het apparaat wordt afgedekt.

Sluit de stroomvoorziening (oranje/wit) en de Tree bekabeling (groen/wit) aan met behulp van de meegeleverde vochtbestendige 3M-klemmen. De draden en isolatie worden in de klemmen gestoken en vervolgens worden de klemmen met een tang ingedrukt.

Om de installatie te voltooien, plaatst u de bovenklep op de basiseenheid en bevestigt u deze met de twee schroeven aan de onderkant.


Inbedrijfname

Na het inschakelen van de stroomvoorziening knippert de status-LED na korte tijd oranje als de bedrading correct is en de aansluiting op de Miniserver (Tree Extension online) mogelijk is.

Volg dan de koppelprocedure op de Tree interface.


Sensoren

Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik
Sabotagecontact Ingang is actief in normale toestand. Als door het contact op het toestel sabotage wordt gedetecteerd, wordt de ingang gedeactiveerd. 0/1
Actoren

Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik
Alarmlicht Uitgang voor de activering van het alarmlicht 0/1
Alarmtoon Uitgang voor het activeren van de alarmtoon 0/1
Diagnose ingangen

Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik
Online status Alarmsirene Tree Geeft aan of het apparaat door de Miniserver kan worden bereikt.
Diagnose voor Air-apparaten
Diagnose voor Tree-apparaten
Diagnose voor Extensions
Digitaal 0/1
Eigenschappen

Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik Standaardwaarde
Onlinestatus bewaken U wordt op de hoogte gebracht van de systeemstatus of de cloud-mailer wanneer het apparaat niet langer beschikbaar of offline is.
Aangezien dit een apparaat is met veiligheidsgerelateerde functionaliteit, kunt u deze instelling voor dit apparaat niet uitschakelen.
- - -
Serienummer Specificeert het serienummer van het apparaat.
Voor extensies: Voer 'Auto' in om automatisch een Extensie met onbekend serienummer te koppelen.
Dit kan alleen worden gebruikt als er slechts één Extensie van hetzelfde type is.
Sla op in de Miniserver, om de Extension te koppelen.
Daarna moet het programma worden geladen vanuit de Miniserver om het werkelijke serienummer van de Extension in het programma over te brengen.
- - -
Apparaattype Tree apparaat type - - -
Maximumduur alarmtoon Maximumduur voor de alarmtoon (0 = geen limiet) s 0...1800 120
Veiligheidsinstructies

In geval van een externe stroomvoorziening moet de installatie worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien in overeenstemming met de geldende voorschriften.

Het apparaat mag niet worden gebruikt voor veiligheidskritische toepassingen.


Documenten

Datasheet Alarmsirene Tree