Bedrijfstijden

De Bedrijfstijd bepaalt wanneer een Bedrijfsmodus actief is.

Voor veel landen zijn de vakanties al opgeslagen en kunnen ze onmiddellijk worden gebruikt.

Inhoudsopgave


Programmeervoorbeeld

Bedrijfstijden invoegen

Om vooraf gedefinieerde bedrijfstijden in te voegen, selecteert u "Bedrijfstijden" in de periferieboom en klikt u op "Bedrijfstijden" in de menubalk. Selecteer het gewenste land en de landspecifieke feestdagen worden weergegeven.
De bedrijfstijden zijn reeds gekoppeld aan de respectieve bedrijfsmodus.

Feestdagen met paasreferentie worden berekend afhankelijk van de eerste volle maan van de lente.
Hiervoor is geen internetverbinding nodig.

Creëer nieuw item

Met "Nieuw item" kan een door de gebruiker gedefinieerde werktijd worden aangemaakt. Deze kan dan worden gedefinieerd en gekoppeld aan de gewenste bedrijfsmodus.

Wij wijzen de bedrijfsmodus "Vakantie" toe aan de aangemaakte bedrijfsperiode "Wintervakantie". Op de ingestelde datum wordt de gekoppelde bedrijfsmodus dan actief: