Lichtsturing Hotel

Hotel lichsturing voor dimmers, lampen en RGB-verlichting

Inhoudsopgave


Ingangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik
I1-20 Trigger ingang 1-20 voor dimmer of schakel ingang voor verlichting 0/1
S10 Trigger selection scene 10 Trigger selectie licht sfeer 10 0/1
S11 Trigger seletion scene 11 Trigger selectie licht sfeer 11 0/1
S12 Trigger seletion scene 12 Trigger selectie licht sfeer 12 0/1
S13 Trigger seletion scene 13 Trigger selectie lichte sfeer 13 0/1
R Reset Reset-ingang van lichtsturing hotel 0/1
IC Card switch Schakelaar kaart contact 0/1
IS Service button Ingang service knop
Afhankelijk van de service modus
0/1
AIr Room state Status ingang
0= 'niet geboekt',
1= 'geboekt',
2= 'gast ingecheckt '
ID Door contact Ingang deur contact 0/1
DisMo Disable motion sensor input Disable-ingang van de bewegingsmelder 0/1
Mo Motion sensor Bewegingsmelder ingang 0/1
Dis Disable Disable-ingang van hotel lichtsturing 0/1
Uitgangen

Contractie Beschrijving Waardebereik
AQ1-20 Analoge uitgang van actor/dimmer 1-20
aan RGB - %-waarde rood + %-waarde groen * 1000 + %-waarde blauw * 1000000
AQs Analoge uitgang voor geactiveerde sfeer
QP Aanwezig uitgang 0/1
QS Service uitgang 0/1
QD Service uitgevoerd uitgang 0/1
AQrm Analoge uitgang voor kamermeisje status
1=vrij/niet schoon
2=bezet/niet schoon
3=vrij/schoon
4=bezet/schoon
Parameter

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik Standaardwaarde
Rem Remanence input Remanentie ingang: Indien actief, behoudt de functiebouwsteen zijn vorige toestand of waarde na een herstart van de Miniserver.
De toestand van het functiebouwsteen wordt opgeslagen:
- Bij het opslaan in de Miniserver
- Bij een geplande herstart (Miniserver rebooten via Loxone Config is gepland, een spanningsuitval niet
- Voor een back-up
- Eens per uur
- Bij het activeren/deactiveren van een alarmsysteem (max. elke 10s)
De gegevens worden opgeslagen op de SD-kaart.
- 0/1 0
MS Service staff mode Parameter ingang modus service personeel
0=Service knop met lange klik na het insteken van kaart
1=Service knop impuls voordat men kaart insteekt
2=Service knop aan voordat men kaart insteekt
3=Kaart moet 2 keer ingestoken worden
- 2
TM Duration of Service Staff mode Parameter ingang duur voor modus service personeel s 60
To Duration press and hold for 'All off' Parameter ingang duur lange klik voor 'Alles uit' s 2
Tl Timeout for leaving room Invoerparameter - Tijdsduur voor verlaten ruimte
Voer 0 in als geen automatische uitschakeling na het verlaten moet worden geactiveerd
s 60
M Max time between pulses Parameter - Maximale duur tussen 2 pulsen s 0,35
SI Step Parameter ingang dimmer stap in % % 2
ST Step rate Parameter - Stapsnelheid voor dimmer s 0,2
Min Minimum value Parameter ingang minimumwaarde dimmer (0 tot 50%) % 15
Max Maximum value Parameter ingang maximumwaarde dimmer (50 tot 100%) % 100
L Do not set last value Parameter ingang laatste dimmer waarde niet zetten (UIT = korte klik zet laatste waarde wanneer uitgeschakeld) - 0/1 0
TH Duration On Ingangsparameter - Duur AAN voor bewegingssensor
Aftellen begint vanaf dalende flank van Mo
s 180
Eigenschappen

Korte beschrijving Beschrijving Standaardwaarde
Lichtsferen Beheer lichtsferen -
Aanwezigheidssimulatie

Deze functiebouwsteen heeft een aanwezigheidssimulatie.
Activeer en definieer de aanwezigheidssimulatie in het eigenschappenvenster: