Lichtsturing Hotel

Toepassing

Met deze parameter kan een lichtsturing voor een hotelkamer worden gerealiseerd. De basisinstellingen van het hotel kunnen individueel door de gast worden veranderd en worden pas na het uitchecken weer op de standaardwaarden gezet.

Hier leert u hoe u meerdere miniservers via een hoofdminiserver kunt beheren:
Gateway/ Client

Basisprogrammering

Als een gast aan de receptie incheckt, wordt analoge waarde 2 naar ingang AIr verzonden en wordt sfeer 3 – Welkom gestart, zodat de gast na het betreden van zijn kamer niet in het donker staat. Deze sfeer kan bovendien worden gestart door middel van een bewegingsmelder (ingang Mv) en een deurcontact (ingang ID). Wanneer de kamerkaart in de kaartsleuf wordt gestoken, start afhankelijk van het tijdstip van de dag een van de 4 basissferen (S4 – ochtend, S5 – overdag, S6 – avond of S7 – nacht).

Als de gast de bouwsteen via de ingangen I1 – I20 bedient, wordt de actuele status van de uitgangen voor de respectievelijke sfeer opgeslagen. Pas wanneer de gast uitcheckt en op ingang AIr analoge waarde 0 staat, worden de sferen weer op de standaardwaarden teruggesteld.

Als de gast de kaart uit de sleuf haalt, wordt sfeer 8 – Kamer verlaten gedurende de tijd ingesteld op parameter TI geactiveerd. Dit biedt bijkomend comfort omdat men nooit in het donker moet staan.

Wanneer er personeel in de kamer binnengaat, gebruiken ze hun kaart en een lange klik van y seconden. De ‘servicesfeer’ wordt dan geactiveerd. Wanneer ze de kamer weer verlaten moeten ze op ‘alles uit’ duwen. Zo zal er tijdens de periode dat het personeel aanwezig is geen sfeer worden opgeslagen.

Er zullen geen logs worden opgenomen in de Fidelio server wanneer de servicemode met de service-kaart geactiveerd is.

 

ALLES-UIT FUNCTIE

 

Dubbelklik

Als op een van de ingangen I1-I20 of S10-S13 een dubbelklik wordt herkend, worden alle uitgangen van de lichtsturing op 0 gezet.

Lange klik

Bovendien kunnen door een lange bediening van de knop op de ingangen I1-I20 of S10-S13 alle ingangen van de component op 0 worden gezet. De vereiste duur van de knopbediening wordt gedefinieerd met parameter To.

Goedenacht-knop

De gast gaat slapen en kan met 1 knop de volledige verlichting uitschakelen.

LICHTSFEREN INVOEGEN

Om lichtsferen te definiëren, dubbelklikt u op de component. Als alternatief kunt u ook lichtsferen invoegen door in het eigenschappenvenster op het veld “Klik hier” te klikken. Er verschijnt een venster waar u de dertien mogelijke lichtsferen ziet. De eerste negen sferen zijn voorgedefinieerd en kunnen niet worden gewijzigd. De sferen 10-13 staan ter beschikking voor individuele aanpassing.

eigenschappen lichtsturing

STATUSUITGANGEN

De uitgangen QP, QS, QD en AQrm dienen vooral voor het centrale beheer van de hotelkamers.
Dit kan bijvoorbeeld in combinatie met de hotelbeheersoftware Fidelio worden gerealiseerd.

Ingangen

 

Naam Beschrijving Beschrijving Waardebereik
I1-I20 Triggeringangen Ingangen voor dimmer of schakelingangen voor lichten

Heeft direct betrekking op de uitgang (bijv. I1 op AQ1)

0/1
S10-S13 Lichtsfeer-ingang Door een puls wordt de respectievelijke sfeer gestart 0/1
R Reset Zet alle uitgangen op 0 0/1
IC Kaartcontact De component kan pas worden bediend als de kaart ingestoken is 0/1
IS Serviceknop Functie afhankelijk van de servicemodus (parameter MS)
AIr Ingang kamerstatus 0 = niet geboekt, 1 = geboekt, 2 = gast ingecheckt 0 – 2
ID Deurcontact start sfeer 3 – Welkom 0/1
DisM Blokkering bewegingsmelder Bewegingsmelder wordt geblokkeerd 0/1
Mv Bewegingsmelder Start sfeer 3 – Welkom 0/1
Dis Disable Kinderbeveiliging – vergrendelt alle ingangen, maar niet de visualisering 0/1

 

Parameters

 

Naam Beschrijving Beschrijving Waardebereik Eenheid
Remanentie Remanentie-ingang Activeert de remanentie van de component. 0/1
MS Modus servicepersoneel bepaalt hoe de servicemodus wordt gestart:

  • 0 = serviceknop met lange klik bedienen nadat de kaart werd ingestoken
  • 1 = puls aan serviceknop voor de kaart wordt ingestoken
  • 2 = serviceknop inschakelen voor de kaart wordt ingestoken
  • 3 = kaart binnen de tijd “TM” 2 maal insteken
0 – 3
TM Duur modus servicepersoneel Binnen deze tijd kan de servicemodus worden gestart. s
To Duur lange klik Duur van de lange klik voor “Alles uit s
Tl Time-out kamer verlaten Duur sfeer kamer verlaten (nalooptijd)

0 wanneer de sfeer niet moet worden uitgeschakeld

s
M maximaal tijdsinterval Maximaal tijdsinterval tussen 2 pulsen s
SI Stapgrootte dimmer Geeft de stapgrootte van de dimmer aan 0-100 %
ST Staptijd dimmer Geeft aan met welke tijd de stapgrootte wordt overwonnen s
Min Minimumwaarde van de dimmer Onderste grenswaarde dimmer (0-50 %) 0-50 %
Max Maximumwaarde van de dimmer Bovenste grenswaarde dimmer (50-100 %) 50-100 %
L Modus laatste waarde niet instellen Parameteringang van laatste dimmerwaarde niet instellen (Uit = korte klik stelt laatste waarde in indien uitgeschakeld) 0/1
TH Inschakelduur bewegingsmelder Parameteringang AAN voor bewegingsmelder. Start met dalende flank van de bewegingsmelder-ingang. s

 

Uitgangen

Naam Beschrijving Beschrijving Waardebereik Eenheid
AQ1-AQ20 Uitgang voor lichtsturing Analoge uitgangen voor actuator/dimmer 1-20

bij RGB – %-waarde rood + %-waarde groen * 1.000 + %-waarde blauw * 1.000.000

AQs Actieve lichtsfeer (0-13)  Analoge uitgang voor geactiveerde sfeer
QP Status aanwezigheid Aan indien kaart ingestoken 0/1
QS Status service Aan indien kamer in servicemodus 0/1
QD Status service uitgevoerd Aan indien roomservice afgesloten 0/1
AQrm Status kamermeisje
  • 1 = vrij/niet schoon
  • 2 = bezet/niet schoon
  • 3 = vrij/schoon
  • 4 = bezet/schoon
1 – 4