Wallbox

De Wallbox bouwsteen wordt gebruikt om een laadstation voor elektrische voertuigen aan te sturen.

Een voertuig opladen met het juiste vermogen op het juiste moment is essentieel voor een efficiënt energiemanagement.

Daarom heeft de functiebouwsteen maar liefst vijf aanpasbare laadmodi waarmee het laadvermogen door individuele logica kan worden beperkt.

Met een speciale ingang "Ls" kan een laadsessie worden gepauzeerd om pieken in de netspanning te vermijden of gelijk te blijven.

Inhoudsopgave


Ingangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik
Ec Enable charging Een puls <1s activeert opladen.
Een puls >1s of permanent aan, activeert opladen en schakelt weer uit na een neergaande flank.
Eco opladen indien beheerd door Wallbox Manager.
- 0/1
Vc Vehicle Connected Voertuig verbonden - 0/1
Cp Current charging power Huidig laadvermogen -
Mr Meter reading Meterstand - 0...∞
Sm1-5 Set charging mode 1-5 Laadmodus instellen 1-5 Deze ingang is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar. - 0/1
Lm1-5 Limit charging mode 1-5 Definieer tot 5 laadmodi met verschillende laadlimieten. Deze ingang is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar. kW
Uid User ID Gebruikers-ID - -
Ls Load shedding Indien ingeschakeld, wordt het opladen gepauzeerd om pieken in het elektriciteitsnet te vermijden. - 0/1
Off Off Impuls: reset uitgangen behalve meter uitgangen
On: Bouwsteen is vergrendeld.
Dominante ingang.
- 0/1
R Reset meter reading outputs Reset meterstand uitgangen - 0/1
Cac Charging active Opladen actief - 0/1
Ecp Enable charging priority Een puls <1s activeert het laden in Priority-modus, beheerd door Wallbox Manager.
Een puls >1s of permanent aan, activeert Priority en schakelt weer uit na een neergaande flank.
Deze ingang is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar.
- 0/1
Uitgangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik
Ca Charging allowed Opladen is toegestaan als:
-Ec (Laden toestaan) actief is;
-Opladen is niet gedeactiveerd via Ls of Off
-Oplaadlimiet is niet onder minimaal laadvermogen.
- 0/1
Vc Vehicle connected Voertuig verbonden - 0/1
Cp Current charging power Huidig laadvermogen -
M Current charging mode Laadmodus 1-5. 99 = handmatige modus (alleen via app) -
Beheerd door Wallbox Manager: Current charging mode 0 = Laden niet toegestaan, 1 = Eco-laden toegestaan, 2 = Prioriteit laden toegestaan -
Tp Target charging power Laadlimiet van huidige modus.
Uitgang is 0 als laadlimiet onder minimaal laadvermogen ligt of uitgang Ca is 0.
kW
Ls Load shedding - 0/1
Mr Meter reading Meterstand -
Ccc Consumption current charge Huidige verbruikslading -
Clc Consumption last charge Verbruik laatste lading -
Cd Consumption today Verbruik vandaag -
Cw Consumption this week Verbruik deze week -
Cm Consumption this month Verbruik deze maand -
Cy Consumption this year Verbruik dit jaar -
Lcl Last charge log Tekstuitgang van
- Vc aan en uit tijd
- Duur (Vc aan/uit)
- Opgeladen energie (kWh)
- Gebruikers-ID.
- -
Cac Charging active Opladen actief - 0/1
Cld Consumption yesterday Verbruik gisteren -
Clm Consumption last month Verbruik vorige maand -
Cly Consumption last year Verbruik vorig jaar -
Cclc Charging costs last charge Geeft de berekende kosten van de laatste laadsessie.
Als een laadsessie actief is, worden de lopende kosten uitgevoerd.
-
Uid User Id - -
Se Pulse Session ended Impulssessie beëindigd - 0/1
AC API Connector Intelligente API gebaseerde connector.
API Commands
- -
Parameter

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik Standaardwaarde
Muv Mode after unplugging the vehicle 0 = Huidige modus behouden
1-5 = omschakelen naar modus 1-5
Deze parameter is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar.
- 0
Cfp Connection fee per hour Prijs per uur zolang het voertuig verbonden is.
Deze parameter is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar.
Valuta 0
Eigenschappen

Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik Standaardwaarde
Aantal meldingen Maximum aantal laatst opgeslagen meldingen. 1...100 100
Relatieve meting Actief: De fysieke meter stuurt alleen deelhoeveelheden met tussenpozen (relatief), het blok telt ze op en gebruikt ze om de meterstand te vormen.
Niet actief: De fysieke meter geeft zijn eigen totale meterstand door (absoluut), het functieblok brengt deze alleen in kaart.
- -
Ongeldige meterstand melden Als deze optie is geselecteerd, krijg je een melding als er ongeldige Meterstanden zijn gedetecteerd. Bijvoorbeeld als een fysieke teller onrealistische waarden verstuurt door transmissiefouten. - -
Min. laadvermogen Min. laadvermogen [kW] 0...∞ 4.16
Max. laadvermogen Max. laadvermogen [kW] 0...∞ 11
Configuratie Configuratie van de gebruikte ingangen en uitgangen. - -
Oplaad sessie

Een laadsessie is de tijd tussen het aan- en afkoppelen van een voertuig. De sessie kan worden gepauzeerd / hervat met de ingangen Ec, Ls of App.

Opladen log op uitgang Lcl wordt ingesteld bij het starten/beëindigen van een sessie of als de userID wijzigt tijdens een actieve sessie.


Minimale en maximale limieten

De minimum- en maximumgrenzen bepalen het toegestane bereik van uitgang Tp (doel-laadgrens).

Laadlimiet kan voor elke modus worden geconfigureerd via dubbelklik op bouwsteen, App, of via logica op ingangen Lm1-5.

Als de laadgrens onder de minimale laadgrens komt, wordt het laden gepauzeerd en wordt de beoogde laadgrens op 0 gezet.


Berekening van oplaadkosten

De berekende kosten van een laadsessie worden weergegeven in de Cclc-uitgang.
Dit gebeurt via de verbruikte energie, de prijs per laadmodus en de aansluitkosten per uur.

Tijdens een laadsessie worden de huidige kosten uitgevoerd en continu bijgewerkt.
Na het einde van de sessie blijven de kosten beschikbaar aan de uitgang tot het begin van de volgende sessie.

Berekening:
kWh modus 1 * prijs modus 1 + kWh modus 2 * prijs modus 2 + (andere modi) + duur laadsessie * Cfp

De berekening gebeurt op voortschrijdende basis, wat betekent dat wijzigingen in modi en prijzen worden bekeken vanaf het moment van de wijziging, niet met terugwerkende kracht.

Bij beheer door de Wallbox Manager worden in plaats daarvan de prijzen gebruikt.

Door aparte prijzen in te stellen voor energie en aansluitkosten, kunnen gebruikers de kostenberekeningen afstemmen op hun voorkeuren.
Met voldoende Wallboxes is het zinvol om de kosten voornamelijk te bepalen aan de hand van de energieprijzen.
In gevallen waarin het aantal Wallboxes beperkt is, helpt het kiezen voor een hogere aansluitvergoeding per uur (Cfp) om langdurige bezetting van het voertuig te voorkomen.


Voorbeeld programmering

In het eigenschappenvenster kun je het aantal vermeldingen in de geschiedenis, het minimale en maximale laadvermogen en een verbindingsvergoeding per uur instellen:

Dubbelklik op de bouwsteen om het configuratievenster te openen, hier kunnen tot 5 laadmodi worden aangemaakt:

Met extra logica aan de ingang (Ec) wordt het opladen ingeschakeld wanneer een gebruiker met succes is geverifieerd via de NFC Code Touch en het voertuig is aangesloten.
Een energiemeter levert het huidige oplaadvermogen en de meterstand aan de functiebouwsteen.
Het ID van de geverifieerde gebruiker wordt overgedragen aan de ingang "Uid".


Detectie van ongeldige meterstanden

De meter bouwsteen detecteert ongeldige meterstanden op de Mr ingang(en), wat kan voorkomen door foutieve gegevensoverdracht van een fysieke absolute waardemeter, en negeert deze.

In het algemeen zijn alleen stijgende of constante meterstanden toegestaan; dalende of naar 0 springende meterstanden worden genegeerd.

Onrealistisch hoge meterstanden worden genegeerd als:
- de verandering in waarde groter is dan het totale verbruik van de afgelopen week.
- alleen als het verbruik van de afgelopen week groter was dan het verbruik van vandaag.
- alleen als het tijdsverschil sinds de laatste verandering in waarde minder dan 8 uur is.