Wallbox

De Wallbox bouwsteen wordt gebruikt om een laadstation voor elektrische voertuigen aan te sturen.

Een voertuig opladen met het juiste vermogen op het juiste moment is essentieel voor een efficiënt energiemanagement.

Daarom heeft de functiebouwsteen maar liefst vijf aanpasbare laadmodi waarmee het laadvermogen door individuele logica kan worden beperkt.

Met een speciale ingang "Ls" kan een laadsessie worden gepauzeerd om pieken in de netspanning te vermijden of gelijk te blijven.

Inhoudsopgave


Ingangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik
Ec Enable charging Laden inschakelen - 0/1
Vc Vehicle Connected Voertuig verbonden - 0/1
Cp Current charging power Huidig laadvermogen -
Mr Meter reading Meterstand - 0...∞
Sm1-5 Set charging mode 1-5 Laadmodus instellen 1-5 Deze ingang is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar. - 0/1
Lm1-5 Limit charging mode 1-5 Definieer tot 5 laadmodi met verschillende laadlimieten. Deze ingang is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar. kW
Uid User ID Gebruikers-ID - -
Ls Load shedding Indien ingeschakeld, wordt het opladen gepauzeerd om pieken in het elektriciteitsnet te vermijden. - 0/1
Off Off Impuls: reset uitgangen behalve meter uitgangen
On: Bouwsteen is vergrendeld.
Dominante ingang.
- 0/1
R Reset meter reading outputs Reset meterstand uitgangen - 0/1
Cac Charging active Opladen actief - 0/1
Uitgangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik
Ca Charging allowed Opladen is toegestaan als:
-Ec (Laden toestaan) actief is;
-Opladen is niet gedeactiveerd via Ls of Off
-Oplaadlimiet is niet onder minimaal laadvermogen.
- 0/1
Vc Vehicle connected Voertuig verbonden - 0/1
Cp Current charging power Huidig laadvermogen -
M Current charging mode Laadmodus 1-5. 99 = handmatige modus (alleen via app) -
Tp Target charging power Laadlimiet van huidige modus.
Uitgang is 0 als laadlimiet onder minimaal laadvermogen ligt of uitgang Ca is 0.
kW
Ls Load shedding - 0/1
Mr Meter reading Meterstand -
Ccc Consumption current charge Huidige verbruikslading -
Clc Consumption last charge Verbruik laatste lading -
Cd Consumption today Verbruik vandaag -
Cw Consumption this week Verbruik deze week -
Cm Consumption this month Verbruik deze maand -
Cy Consumption this year Verbruik dit jaar -
Lcl Last charge log Tekstuitgang van
- Vc aan en uit tijd
- Duur (Vc aan/uit)
- Opgeladen energie (kWh)
- Gebruikers-ID.
- -
Cac Charging active Opladen actief - 0/1
AC API Connector Intelligente API gebaseerde connector.
API Commands
- -
Parameter

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik Standaardwaarde
Muv Mode after unplugging the vehicle 0 = Huidige modus behouden
1-5 = omschakelen naar modus 1-5
0
Eigenschappen

Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik Standaardwaarde
Aantal meldingen Maximum aantal laatst opgeslagen meldingen. 1...100 100
Relatieve meting Actief: De fysieke meter stuurt alleen deelhoeveelheden met tussenpozen (relatief), het blok telt ze op en gebruikt ze om de meterstand te vormen.
Niet actief: De fysieke meter geeft zijn eigen totale meterstand door (absoluut), het functieblok brengt deze alleen in kaart.
- -
Min. laadvermogen Min. laadvermogen [kW] 0...∞ 4.16
Max. laadvermogen Max. laadvermogen [kW] 0...∞ 11
Configuratie Configuratie van de gebruikte ingangen en uitgangen. - -
Oplaad sessie

Een laadsessie is de tijd tussen het aan- en afkoppelen van een voertuig. De sessie kan worden gepauzeerd / hervat met de ingangen Ec, Ls of App.

Opladen log op uitgang Lcl wordt ingesteld bij het starten/beëindigen van een sessie of als de userID wijzigt tijdens een actieve sessie.


Minimale en maximale limieten

De minimum- en maximumgrenzen bepalen het toegestane bereik van uitgang Tp (doel-laadgrens).

Laadlimiet kan voor elke modus worden geconfigureerd via Dialoog/App, of via logica op ingangen Lm1-5.

Als de laadgrens onder de minimale laadgrens komt, wordt het laden gepauzeerd en wordt de beoogde laadgrens op 0 gezet.