Webservice

Loxone laat sturing en configuratie door middel van eenvoudige http-commando’s toe.

EENVOUDIGE COMMUNICATIE

Via de webservices kunt u met eenvoudige http-commando’s informatie oproepen, instellingen uitvoeren en schakelen. De communicatie verloopt via de Loxone Miniserver.

ALGEMEEN

DE WEBSERVICES ZIJN ALS VOLGT OPGEBOUWD

Er wordt gebruik gemaakt van de Restful-webservicetechniek.

OPMERKING: Met deze methode worden de gebruikersnaam en het wachtwoord worden verzonden in platte tekst. Dit vormt een veiligheidsrisico. Daarom raden we onze beveiligde Web verificatie te gebruiken. Meer hierover.


http://Benutzer:[email protected]/command/control/value

 • “control”: kan elke ingang of uitgang zijn (ook virtuele in- en uitgangen). Uitgangen kunnen echter alleen worden gebruikt om statussen op te vragen.
 • „value“: Wanneer “value” niet aanwezig is, wordt de actuele waarde van de control gegeven. De volgende waarden zijn toegelaten voor “value”: “Ein, “On”, “Aus”, “Off”, “Impuls”, “Pulse” of een decimale waarde (met cijfers na de komma).
 • Voor digitale virtuele ingangen met 2 uitgangen (omhoog-omlaag, links-rechts, vanaf versie 1.5.4.16) gelden de volgende waarden: 
  ImpulsPlus
  ImpulsMinus
  PulseUp
  PulseDown
  ImpulsAuf
  ImpulsAb
  PulseOpen
  PulseClose
  PlusEin
  PlusAus
  UpOn
  UpOff
  AufEin
  AufAus
  OpenOn
  OpenOff
  MinusEin
  MinusAus
  DownOn
  DownOff
  AbEin
  AbAus
  CloseOff
  CloseOff


 • Bij digitale in- en uitgangen wordt voor “Aan” altijd 1 en voor “Uit” altijd 0 gebruikt.
 • Analoge (0-10V) ingangen werken in het bereik tussen 0 en 10,00. Er is geen formele begrenzing (bijv. bij EIB-temperaturen zoals 21,5 of -5,2).
 • Voor de uitvoer wordt als decimaalteken de punt gebruikt.

STATUS EN SCHAKELEN

STATUS OPVRAGEN VAN EEN CONTROL

Commandohttp://miniserver/dev/sps/io/LichtWohnzimmer/state
FunctieLevert de status van de ingang
Antwoord<LL control=“dev/sps/io/LichtWohnzimmer“ value=“0“ Code=“200“/>
Commandohttp://miniserver/dev/sps/io/LichtWohnzimmer/astate
FunctieLevert de waarde van de toegewezen uitgangen (een unieke waarde voor alle – of een ? bij verschillende waarden)
Antwoord<LL control=“dev/sps/io/LichtWohnzimmer“ value=“1“ Code=“200“/>
Commandohttp://miniserver/dev/sps/io/LichtWohnzimmer/all
FunctieLevert het aantal toegewezen uitgangen en een lijst met de waarden van alle uitgangen.
Antwoord<LL control=“dev/sps/io/ LichtWohnzimmer /all“ value=“8″ Code=“200″ n1=“Aktor (Relais) Q1″ u1=“68347a0e-3bfc-11df-85f6ea34eeb9b08a“ v1=“0″ n2=“Aktor (Relais) Q2″ u2=“68347a0e-3bfc-11df-85f6ea34eeb9b08a“ v2=“0″ n3=“Aktor (Relais) Q3″ u3=“68347a0e-3bfc-11df-85f6ea34eeb9b08a“ v3=“0″ n4=“Aktor (Relais) Q4″ u4=“68347a0e-3bfc-11df-85f6ea34eeb9b08a“ v4=“0″ n5=“Aktor (Relais) Q5″ u5=“68347a0e-3bfc-11df-85f6ea34eeb9b08a“ v5=“0″ n6=“Aktor (Relais) Q6″ u6=“68347a0e-3bfc-11df-85f6ea34eeb9b08a“ v6=“1″ n7=“Aktor (Relais) Q7″ u7=“68347a0e-3bfc-11df-85f6ea34eeb9b08a“ v7=“0″ n8=“Aktor (Relais) Q8″ u8=“68347a0e-3bfc-11df-85f6ea34eeb9b08a“ v8=“0″/>
Commandohttp://miniserver/data/status
FunctieVermeldt alle apparaten die op de Miniserver aangesloten zijn, samen met hun status.
Antwoord<Status Modified=““>
<Miniserver Name=“Miniserver Büro“ Internalname=““ IP=““ Mask=““ Gateway=““ DHCP=““ DNS1=““ DNS2=““ MAC=““ Device=““ Version=““>
<Extension Name=““ Internalname=““ Serial=““ Version=““ Online=““/>
</Miniserver>
</Status>

Statusopvraging via webservice is alleen mogelijk bij in- en uitgangen, niet bij programmacomponenten.

SCHAKELEN

Commandohttp://miniserver/dev/sps/io/TasterLichtWohnzimmer/Ein
FunctieSchakelen van de analoge of digitale ingang
Antwoord<LL control=“dev/sps/io/TasterLichtWohnzimmer“ value=“1“ Code=“200“/>

Als een visualiseringscode vereist is, moet die ook worden opgegeven. Bijv.: http://miniserver/dev/sps/io/Visualisierungskennwort/TasterLichtWohnzimmer/Ein

ALLE UITGANGSWIJZIGINGEN OPVRAGEN

Commandohttp://miniserver/dev/sps/changes
FunctieVerzendt alle uitgangen die sinds de laatste oproep werden gewijzigd
Antwoord <LL control=“dev/sps/changes“ value=“5″ Code=“200″ n1=“Aktor (Relais) Q1″ u1=“68347a0e-3bfc-11df-8604ea34eeb9b08a“ v1=“0″ n2=“Aktor (Relais) Q2″ u2=“68347a0e-3bfc-11df-8605ea34eeb9b08a“ v2=“0″ n3=“Aktor (Relais) Q3″ u3=“68347a0e-3bfc-11df-8606ea34eeb9b08a“ v3=“0″ n4=“Aktor (Relais) Q4″ u4=“68347a0e-3bfc-11df-8607ea34eeb9b08a“ v4=“0″ n5=“Aktor (Relais) Q5″ u5=“68347a0e-3bfc-11df-8608ea34eeb9b08a“ v5=“1″/>
Commandohttp://miniserver/dev/sps/event
FunctieGenereert een gebeurtenisserver binnen de webserver. Een gebeurtenishandler moet in de webclient worden geprogrammeerd (bijv.: new EventSource(http://miniserver/dev/sps/event).
AntwoordVerzendt alle uitgangen die werden gewijzigd, zonder opnieuw een aanvraag te moeten verzenden.
http://www.w3.org/TR/eventsource/
Event: changed
data: Name
data: uuid
data: Wert
Commandohttp://miniserver/dev/sps/enablestatusupdate
FunctieLaat automatisch verzenden van statuswijzigingen in websockets toe.
AntwoordVerzendt de actuele status via websockets.

CONFIGURATIE EN STATISTIEK

PLC-COMMANDO’S

CommandoFunctie
http://miniserver/dev/sps/statePLC-statusopvraging

0 – geen status
1 – PLC wordt momenteel opgestart
2 – PLC-programma wordt geladen
3 – PLC wordt gestart
4 – Bus wordt gestart
5 – PLC actief
6 – PLC Change
7 – PLC fout
8 – Update wordt momenteel uitgevoerd

http://miniserver/dev/sps/statusactuele PLC-frequentie opvragen
http://miniserver/dev/sps/restartPLC opnieuw starten
http://miniserver/dev/sps/stopPLC stoppen
http://miniserver/dev/sps/runPLC verderzetten
http://miniserver/dev/sps/logPLC globale aanmelding toestaan
http://miniserver/dev/sps/enumdevalle apparaten van de PLC vermelden (Miniserver, Extensions, …)
http://miniserver/dev/sps/enuminalle ingangen van de PLC vermelden
http://miniserver/dev/sps/enumoutalle uitgangen van de PLC vermelden
http://miniserver/dev/sps/identifyvanaf versie 1.5.6.7: Miniserver identificeren
Voor uitbreidingen moet het serienummer als parameter worden opgegeven

CONFIG-COMMANDO’S

CommandoFunctie
http://miniserver/dev/cfg/macMAC-adres ophalen
http://miniserver/dev/cfg/versionFirmwareversie ophalen
http://miniserver/dev/cfg/versiondateAanmaakdatum van firmware ophalen
http://miniserver/dev/cfg/dhcpDHCP-configuratie ophalen
http://miniserver/dev/cfg/ipIP-adres ophalen
http://miniserver/dev/cfg/maskIP-masker ophalen
http://miniserver/dev/cfg/gatewayGateway-adres ophalen
http://miniserver/dev/cfg/deviceMiniserver apparaatnaam ophalen
http://miniserver/dev/cfg/dns1DNS-adres 1 ophalen
http://miniserver/dev/cfg/dns2DNS-adres 2 ophalen
http://miniserver/dev/cfg/ntpNTP-adres ophalen
http://miniserver/dev/cfg/timezoneoffsetTijdzone-offset ophalen
http://miniserver/dev/cfg/httpHTTP-poort ophalen
http://miniserver/dev/cfg/ftpFTP-poort ophalen
http://miniserver/dev/cfg/LoxPLANConfiguratiesoftware-poort ophalen
http://miniserver/dev/cfg/ftllocalonly“FTP, Telnet, softwaretoegang alleen lokaal toestaan” ophalen

SYSTEEMCOMMANDO’S

 

CommandoFunctie
http://miniserver/dev/lan/txpAantal via LAN verzonden pakketten ophalen
http://miniserver/dev/lan/txeAantal via LAN verzonden pakketten met fout ophalen
http://miniserver/dev/lan/txcAantal via LAN verzonden pakketten met botsing ophalen
http://miniserver/dev/lan/exhAantal LAN-bufferfouten ophalen
http://miniserver/dev/lan/txuAantal LAN-underrunfouten ophalen
http://miniserver/dev/lan/rxpAantal via LAN ontvangen pakketten ophalen
http://miniserver/dev/lan/eofAantal LAN EOF-fouten ophalen
http://miniserver/dev/lan/rxoAantal LAN-ontvangstoverloopfouten ophalen
http://miniserver/dev/lan/nobAantal LAN “Geen ontvangstbuffer”-fouten ophalen
http://miniserver/dev/bus/packetssentAantal verzonden pakketten op Loxone-Link ophalen
http://miniserver/dev/bus/packetsreceivedAantal ontvangen pakketten op Loxone-Link ophalen
http://miniserver/dev/bus/receiveerrorsAantal ontvangstfouten op Loxone-Link ophalen
http://miniserver/dev/bus/frameerrorsAantal frame-fouten op Loxone-Link ophalen
http://miniserver/dev/bus/overrunsAantal overloopfouten op Loxone-Link ophalen
http://miniserver/dev/bus/parityerrorsAantal pariteitsfouten op Loxone-Link ophalen
http://miniserver/dev/sys/numtasksAantal taken ophalen
http://miniserver/dev/sys/cpuCPU-belasting ophalen
http://miniserver/dev/sys/contextswitchesAantal omschakelingen tussen taken ophalen
http://miniserver/dev/sys/contextswitchesiAantal omschakelingen tussen taken ophalen die door interrupts werden geactiveerd
http://miniserver/dev/sys/heapGeheugengrootte ophalen
http://miniserver/dev/sys/intsAantal systeemonderbrekingen ophalen
http://miniserver/dev/sys/comintsAantal communicatieonderbrekingen ophalen
http://miniserver/dev/sys/lanintsAantal LAN-onderbrekingen ophalen
http://miniserver/dev/sys/watchdogWatchdog-bits ophalen
http://miniserver/dev/sys/dateLevert de lokale datum
http://miniserver/dev/sys/timeLevert de lokale tijd
http://miniserver/dev/sys/setdatetimeSysteemdatum en -tijd instellen notatievorm: 2010-04-20 14:35:00 of 2010/20/04 14:35:00
http://miniserver/dev/sys/spscycleAantal PLC-cycli ophalen
http://miniserver/dev/sys/ntpNTP-aanvraag forceren
http://miniserver/dev/task0/nameTaak 0 naam ophalen
(0- http://nubuserver/dev/sys/numtasks – 1)
http://miniserver/dev/task0/priorityTaak 0 prioriteit ophalen
http://miniserver/dev/task0/stackTaak 0 stack ophalen
http://miniserver/dev/task0/contextswitchesTaak 0 aantal omschakelingen ophalen
http://miniserver/dev/task0/waittimeoutTaak 0 wachttijd in ms ophalen
http://miniserver/dev/task0/stateTaak 0 status ophalen
http://miniserver/dev/sys/rebootMiniserver booten
http://miniserver/dev/sys/checkToont actieve Loxone Config-verbindingen
http://miniserver/dev/sys/logoffOntkoppelt bestaande Loxone Config-verbindingen
http://miniserver/dev/sys/sdtestTest de SD-kaart
http://miniserver/dev/sys/lastcputoont laatste waarde van de CPU-belasting en aantal PLC-cycli
http://miniserver/dev/sys/searchdatavermeldt de zoekresultaten
http://miniserver/dev/fslist/vermeldt de root-map van de SD-kaart
http://miniserver/dev/fslist/path/vermeldt de map “path” op de SD-kaart
http://miniserver/dev/fsget/filepath/een bestand oproepen (filepath vervangen door bestandsnaam)
http://miniserver/dev/fsdel/filepath/wist een bestand (filepath vervangen door bestandsnaam)
http://miniserver/data/statustoont status van Miniserver en alle Extensions
http://miniserver/statstoont de statistieken
http://miniserver/data/weatheru.xmltoont de weergegevens
http://miniserver/data/LoxAPP3.jsonStructuurbestand voor de visualisering
http://miniserver/dev/fsget/log/def.logLog oproepen
http://miniserver/dev/sys/
ExtStatistics/05000001
Statistiek van 1-Wire Extension oproepen (05000001 vervangen door serienummer van Extension)
http://miniserver/dev/sys/
AirStatistics/0C000001/DeviceIndex
Statistiek van Air-apparaten oproepen (0C000001 vervangen door serienummer van Extension)
http://miniserver/dev/sys/updateextUpdate van Extensions starten