Visualisatie Types

WEBSOCKET-CLIENT

De Websocket-client laat een bidirectionele verbinding tussen de webbrowser en de Miniserver toe. Daardoor worden statussen en toestandswijzigingen in reële tijd weergegeven. De client kan alleen worden gebruikt in combinatie met een voor Websocket geschikte browser.

Meer informatie over de compatibiliteit van browsers >>

De Websocket is bereikbaar onder het adres van uw Miniserver: http://adres-miniserver/

NIEUWE WEBINTERFACE ACTIVEREN

In de Admin-interface kunt u kiezen of de oude dan wel de nieuwe webinterface moet worden gebruikt.
Door http://”Miniserver-adres”/admin in een browser in te voeren, gaat u naar de Admin-interface. Daar kunt u kiezen welk visualiseringstype moet worden gebruikt.

VERVOLGENS CACHE LEEGMAKEN

Om de wijziging te kunnen aannemen, moet de cache van de browser worden leeggemaakt.
Met toetscombinatie “CTRL” + “F5” wordt bijvoorbeeld de cache van Google Chrome leeggemaakt.
De toetscombinatie voor Safari is “CMD”+”ALT”+”E”.
In Internet Explorer vindt u in het menu “Extra” het item “Internetopties”. In het gedeelte “Tijdelijke internetbestanden” kunt u de cache leegmaken door op de knop “Bestanden verwijderen” te klikken.
Voor Mozilla Firefox vindt u de handleiding hier.

APPS VOOR IPHONE, IPAD EN ANDROID

Voor gebruikers van iOS- en Android-apparaten bieden we native apps aan voor de verbinding met de Miniserver.

Apps downloaden

interface

SCHERMINDELING ADROID

Bij Android-apparaten definieert de fabrikant van het apparaat aan de hand van het configuratieobject of de HD-versie van de app wordt gebruikt:

SCREENLAYOUT_SIZE_SMALLNormale app
SCREENLAYOUT_SIZE_NORMALNormale app
SCREENLAYOUT_SIZE_LARGEHD-app
SCREENLAYOUT_SIZE_XLARGEHD-app

Er kunnen maximaal 64 apparaten tegelijk toegang nemen tot de visualisering!