Tree Extension

De Loxone Tree interface maakt de integratie mogelijk van talrijke apparaten zoals sensoren, actoren of verlichtingsmiddelen die zijn uitgerust met de Loxone Tree technologie.

De Miniserver heeft een reeds geïntegreerde Tree interface. De Tree Extension is uitgerust met twee dergelijke interfaces.

Een Tree interface met inbegrip van de bedrading en de apparaten die erop zijn aangesloten, wordt een tak genoemd. Per tak kunnen maximaal 50 Tree apparaten worden aangesloten met een maximale totale lengte van 500m.

Datasheet Tree Extension

Inhoudsopgave


Inbedrijfname

De Tree Extension wordt geïnstalleerd in een geschikte verdeler op een DIN-rail.

Sluit de voeding en de Link datalijnen aan op de Miniserver.

De Tree apparaten zijn verbonden met een van de twee Tree interfaces. Volg de gedetailleerde instructies voor het aansluiten van Tree apparaten hieronder.

Na het inschakelen van de voedingsspanning start de Extension, de status-LED knippert na korte tijd oranje als de verbinding met de Miniserver correct is.

Volg dan de koppelprocedure


Tree-apparaten verbinden

Er kunnen tot 50 Tree apparaten worden aangesloten op de Tree interface van een Miniserver, of op elk van de twee takken van een Tree Extension. Er mag geen verbinding zijn tussen verschillende Tree takken.
Het volgende diagram toont de bedrading van verschillende Tree apparaten die zijn aangesloten op twee verschillende takken van een Tree Extension.

De volgende bedradingstopologieën zijn mogelijk, bij een maximale lengte van 500m/1640ft:

De Loxone Tree kabel wordt gebruikt voor de bedrading, het bevat de Tree communicatielijnen en de lijnen voor de 24VDC stroomvoorziening in de overeenkomstige kleuren. Voor apparaten met hogere stroomvereisten, zoals Tree verlichtingsproducten, bevat de Tree kabel ook een paar draden met een doorsnede van 1,5 mm² (AWG16) voor de stroomvoorziening.

Wij raden aan om per kamer één Tree kabel vanaf het paneel te leiden en dan aftakkingen te maken naar de individuele Tree apparaten in die kamer. Dit komt overeen met een Tree topologie.

Binnen de behuizing wordt voor de bedrading gebruik gemaakt van paarsgewijs getwiste paren paneeldraad.

Apparaten die met elkaar communiceren moeten een gemeenschappelijke GND delen. Dit is nodig als er meer dan één voeding wordt gebruikt. (b.v. in een sub-paneel, of als afzonderlijke voedingen worden gebruikt voor verlichting). Daartoe moeten alle GND (negatief) van de voedingen onderling worden verbonden. Deze verbinding is van cruciaal belang voor een betrouwbare gegevensoverdracht.

De kabellengte van max. 500 m per Tree tak heeft uitsluitend betrekking op de datalijnen, niet op de 24V-voeding. Voor verbruikers met een hoger vermogen, zoals Tree lampen of Tree Dimmer, is de haalbare kabellengte vaak aanzienlijk korter vanwege de resulterende spanningsval.

Als de stroom op de GND-lijn resulteert in een te hoge spanningsval, beïnvloedt dit potentiaalverschil ook de Tree communicatie.
Om dit probleem op te lossen, verdeelt u verbruikers van een hoger vermogen over langere afstanden over meerdere voedingslijnen, of gebruikt u een voedingslijn met een grotere doorsnede, of een voeding dicht bij de verbruikers.
Voor bestaande installaties is een verdubbeling van de doorsnede van de GND-lijn vaak voldoende om het potentiaalverschil op te heffen.

U kunt nu doorgaan met het koppelen van de Tree apparaten.


Koppelen van Tree Apparaten

Om naar Tree apparaten te zoeken, klikt u eerst op een Tree interface in Loxone Config, en activeert u vervolgens Tree apparaten zoeken.

Het venster dat opent zal een lijst tonen van alle aangesloten Tree apparaten die nog geen deel uitmaken van het programma:

Als u hier een apparaat selecteert, zal het zich op verschillende manieren identificeren. Apparaten met een status-LED zullen knipperen, verlichtingsproducten laten een wit licht pulseren, andere apparaten zoals de Loxone Touch laten een hoorbare klik horen. Zo kunt u de apparaten correct toewijzen en benoemen.

Selecteer het gewenste apparaat, wijs een naam, kamer en installatielocatie toe en voeg het toe aan de programmering met de Koppel apparaat of + toets.

In het rechtervenster staan alle apparaten die momenteel deel uitmaken van het programma. U kunt ze weergeven door te klikken op de knop Mijn Tree-apparaten weergeven. U kunt ook een bestaand apparaat vervangen door een nieuw apparaat van hetzelfde type dat bij het zoeken werd gevonden. Dit is nuttig wanneer een apparaat moet worden vervangen of wanneer apparaten worden toegevoegd aan een vooraf geconfigureerd programma. Selecteer het apparaat dat moet worden toegevoegd en het apparaat dat moet worden vervangen. Door op de knop met de pijl naar rechts te klikken, wordt het oude apparaat in het programma vervangen door het nieuwe.

Om de wijzigingen toe te passen, slaat u het programma op in de Miniserver.

Nu zijn de toegevoegde apparaten klaar voor gebruik en de functies zijn beschikbaar bij randapparatuur in Loxone Config.

De Loxone App, onder Instellingen, ondersteunt ook het zoeken naar en koppelen van Tree apparaten.


Update en diagnose voor Tree Apparaten

Als een Update nodig is voor een Tree apparaat, worden ze oranje gemarkeerd in apparaatstatus. Dit gebeurt vaak na een recente update van de Miniserver of bij het toevoegen van apparaten met een oudere firmwareversie.

De Miniserver werkt Tree-apparaten automatisch bij op de achtergrond, de apparaten blijven over het algemeen operationeel. Er kunnen echter vertragingen optreden in de communicatie. In zeldzame gevallen is het mogelijk dat bepaalde functies van Tree-apparaten niet beschikbaar zijn totdat de update is voltooid.

De volgende opties zijn beschikbaar voor Diagnose:

1. De Status LED van een apparaat maakt het mogelijk om snel fouten te controleren.
Rood knipperend: Geen verbinding met Miniserver via Tree interface, controleer bedrading en Miniserver.
Oranje knipperend: Verbinding met Miniserver ok, maar apparaat nog niet toegevoegd aan het programma. Groen knipperend (continu of 3 keer, dan uit): Alles in orde, apparaat is online.
Snel rood/groen knipperend: Apparaat werd geselecteerd in Loxone Config en is aan het identificeren.
Niet knipperend: Normale werking (de status LED is uit of werd uitgezet, afhankelijk van het apparaat)

2. Tree Diagnose geeft een meer gedetailleerde analyse. Maak eerst verbinding met de Miniserver, selecteer een apparaat met Tree interface, en klik dan op de knop Tree Diagnose.

De Tree apparaten staan nu vermeld in het venster Boomdiagnose. Diagnostische gegevens worden continu verzonden en kunnen worden gebruikt om eventuele fouten op te sporen. Eventuele fouten worden weergegeven samen met suggesties voor oplossingen.
Tijdelijke fouten (bijv. slecht contact, potentiaalverschil) kunnen ook worden opgespoord door pakketverlies.
Als u met de muis over een apparaat gaat, wordt verdere informatie weergegeven.

Troubleshooting:
Afhankelijk van het aantal en type apparaten dat fouten vertoont in de diagnose, kan de fout gelokaliseerd worden. Het is nuttig om de bedrading van de installatie goed te kennen. Ga na of alleen apparaten op een bepaalde tak, apparaten in een bepaalde kamer, of apparaten voorbij een bepaald punt in de bedrading worden beïnvloed. Dit zal helpen bij het lokaliseren en identificeren van mogelijke oorzaken zoals defecte aansluitingen of omgekeerde datalijnen.
Als fouten slechts sporadisch optreden, monitor dan Tree Diagnose gedurende enige tijd. Gebaseerd op de timing van fouten, kan het mogelijk zijn om een verband te leggen met een andere gebeurtenis. Een ontbrekende GND-verbinding kan ook de oorzaak zijn van intermitterende fouten.


Aanvullende informatie

Verbinden van verschillende Miniservers via Tree Intercommunicatie

Datablad Tree Cable


Diagnose ingangen

Korte beschrijving Eenheid Waardebereik
Online status Tree Extension Digitaal 0/1
Eigenschappen

Korte beschrijving Beschrijving Standaard waarde
Serienummer Specificeert het serienummer van het apparaat.
Voor extensies: Voer 'Auto' in om automatisch een Extensie met onbekend serienummer te koppelen.
Dit kan alleen worden gebruikt als er slechts één Extensie van hetzelfde type is.
Sla op in de Miniserver, om de Extension te koppelen.
Daarna moet het programma worden geladen vanuit de Miniserver om het werkelijke serienummer van de Extension in het programma over te brengen.
-
Status LED's uitschakelen Indien aangevinkt zijn de status LED's op de volgende verdeelbord toestellen tijdens normaal werking uitgeschakeld:
Stelventiel Tree
RGBW 24V Dimmer Tree
In het geval van een storing zullen de apparaten uw aandacht trekken via hun status LED's.
-
Onlinestatus bewaken Indien aangevinkt dan wordt je via de systeem status op de hoogte gesteld via de Loxone App of Mailer, als het apparaat niet langer beschikbaar of offline is. -
Veiligheidsinstructies

De installatie moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien in overeenstemming met de geldende voorschriften.

De installatie vereist inbouw in een geschikte behuizing om bescherming tegen contact, water en vuil te garanderen.

Het apparaat mag niet worden gebruikt voor veiligheidskritische toepassingen.


Documenten

Gegevensblad Tree Extension

Datasheet Tree Kabel