Multiplier

Vermenigvuldigt twee of meer analoge waarden en maakt het resultaat beschikbaar op uitgang (O).

Sinds Loxone Config 14.5 verwerkt de bouwsteen ook meerdere waarden per ingang:

Inhoudsopgave


Uitgangen

Contractie Beschrijving Waardebereik
O (O) = (V1) x (V2)
Parameter

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik Standaardwaarde
V1-2 Value 1-2 Waarde 1-2 0