Parametersjabloon

Functie

Met parametersjablonen kunnen de parameters van een programmacomponent comfortabel worden overgezet naar andere componenten van hetzelfde type.
Parameters kunnen op die manier eenvoudig worden gewijzigd voor meerdere componenten in een project, want u hoeft slechts één parametersjabloon te wijzigen.

Basisprogrammering

De parametersjablonen van het specifieke componenttype kunt u in de componenteigenschappen beheren.

Alle parametersjablonen worden vermeld die tot nu beschikbaar zijn voor het componenttype.
U kunt nieuwe sjablonen opslaan met opslaan als
De bestaande items kunnen worden geladen, overschreven, hernoemd of gewist.

U kunt bijvoorbeeld voor alle jaloezieën met dezelfde verplaatsingstijd een parametersjabloon aanmaken.
Wijzigingen kunt u centraal uitvoeren op een component, waarna de wijzigingen voor alle objecten van deze parametersjabloon worden overgenomen.