2 Drukknoppen (OP/NEER)

Toepassing

De programmabouwsteen 2 drukknoppen is een pulsschakelaar met gescheiden ingangen voor Aan en Uit.

Basisprogrammering

Door een puls op On wordt de uitgang ingeschakeld, door een puls op Off weer uitgeschakeld.

bouwsteen 2 drukknoppen

Ingangen

Naam Beschrijving Verklaring Waardebereik Eenheid
On Trigger aan Puls schakelt uitgang Q aan. 0/1
Off Trigger uit Puls schakelt uitgang Q uit. 0/1
R Reset Puls zet uitgang Q weer op 0. 0/1
Dis Disable Kinderbeveiliging – blokkeert alle ingangen, maar niet de visualisering. 0/1

 

Parameters

Naam Beschrijving Verklaring Waardebereik Eenheid
Remanentie Remanentie-ingang Activeert de remanentie van de component. 0/1

 

Uitgangen

Naam Beschrijving Verklaring Waardebereik Eenheid
Q digitale uitgang Wordt met een puls op On ingeschakeld, met een puls op Off weer uitgeschakeld. 0/1