Muziekserver Zone

Om de module "Music Server Zone" te kunnen gebruiken, moet eerst een Music Server in gebruik worden genomen en in Loxone Config worden gemaakt.

Inhoudsopgave


Ingangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik
TgZ Toggle Zone Schakelt zone aan en uit - 0/1
Zon Zone On Trigger zone aan
Deze ingang is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar.
- 0/1
Zoff Zone Off Digitale ingang - Eén puls schakelt de zone uit
Als u een afspeellijst afspeelt, wordt het afspelen opnieuw gestart bij het begin van de titel door op Play te drukken.
Deze ingang is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar.
- 0/1
V+ Casatunes Music Server: Volume Trigger luider
Double click selects the next source
- 0/1
Loxone Music Server: Volume Trigger luider
Double click selects the next zone favorite
- 0/1
Loxone Music Server Gen 2: Volume Trigger luider
Double click selects the next zone favorite
- 0/1
V- Volume Trigger stiller
Dubbelklik schakelt de zone uit
- 0/1
AIv Volume level Analoge ingang volume % 0...100
S+ Casatunes Music Server: Next Source Trigger next source - 0/1
Loxone Music Server: Next zone favorite Trigger next zone favorite
If a user-defined selection was last made, the first zone favorite is played.
- 0/1
Loxone Music Server Gen 2: Next zone favorite Trigger next zone favorite
If a user-defined selection was last made, the first zone favorite is played.
- 0/1
AIs Casatunes Music Server: Source Analog input source -
Loxone Music Server: Zone favorite Analog input zone favorite - 0...8
Play Start playback Trigger nummer afspelen - 0/1
Pause Pause playback Afspelen gepauzeerd
Als u een afspeellijst afspeelt, kunt u het afspelen hervatten op de huidige positie van de titel door op Play te drukken.
- 0/1
Stop Stop playback Trigger nummer stoppen
Als er een afspeellijst wordt afgespeeld, wordt het afspelen opnieuw gestart bij het begin van het nummer als u op Afspelen drukt.
Deze ingang is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar.
- 0/1
Song+ Next track Trigger volgend nummer - 0/1
Song- Previous track Trigger vorig nummer - 0/1
Mute Mute Trigger mute
Deze ingang is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar.
- 0/1
Shuffle Shuffle Trigger shuffle - 0/1
Repeat Repeat Analoge ingang repeat
0 = uit, 1 = afspeellijst continu herhalen, 2 = actuele titel herhalen
- 0...2
Mo Motion sensor Bewegingsmelder, speelt de geselecteerde afspeellijst - 0/1
T5 Combined button input V+ of V- knop wordt gebruikt. Dubbelklik op drukknop 3 schakelt de zone uit (zie parameter Roff). -
R Reset Reset, schakelt de zone uit.
Als u een afspeellijst afspeelt, wordt het afspelen opnieuw gestart bij het begin van de titel.
De naam van de aangesloten sensor wordt gebruikt in de gebruikersinterface.
- 0/1
Dis Disable Kinderbeveiliging - blokkeert alle ingangen, maar niet de visualisatie - 0/1
DisMo Disable motion sensor Voorkomt dat de muziek aangaat via Mo. Heeft geen invloed op de automatische uitschakeling met parameter MT. - 0/1
A Alarm input Inbraakalarm met volume van parameter Va activeren
Zolang alarmingang actief is worden alle ingangen geblokkeerd
Deze ingang is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar.
- 0/1
FA Fire Alarm Brand alarm met volume van parameter Va activeren
Deze ingang is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar.
- 0/1
Be Doorbell input Bel met volume van parameter Vbe activeren
Deze ingang is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar.
- 0/1
Buzzer Alarm clock input Wekker geluid met volume van parameter Vbu activeren
Deze ingang is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar.
- 0/1
Sleep Sleep timer input Zone wordt na de periode Ts stil gezet en uitgeschakeld
De uitschakeltimer wordt gereset door de zone voortijdig uit te schakelen (Uit, Pauze, Stop, R).
Deze ingang is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar.
- 0/1
TTS Text to Speech input Ingang Text-to-speech(spraakweergave)
Maximale tekst lengte 400 tekens
Deze ingang is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar.
- -
Uitgangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik
Qa Status zone aan/uit - 0/1
AQv Actueel volume % 0...100
AQs Current source -
Current zone favorite -
Current zone favorite -
AQr Remaining time of sleep timer Resterende tijd tot zone door de sleep timer uitgeschakeld wordt
Deze uitgang is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar.
-
Qon Puls uitgang zone aan
Deze uitgang is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar.
- 0/1
Qoff Puls uitgang zone uit
Deze uitgang is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar.
- 0/1
RQ Reset uitgang
Wordt met (R) of dubbele klik activeert
- 0/1
RaQ Reset 3-voudige impuls - 0/1
AC API Connector Intelligente API-gebaseerde connector.
Music Server Zone wordt niet ondersteund door de Touch Pure Flex.
API-opdrachten
- -
Parameter

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik Standaardwaarde
Tdc Double click interval Time between 2 clicks to turn off zone
Als u de dubbele klik niet wilt gebruiken, vul dan hier een 0 in.
s 0...∞ 0,35
Sv Volume step size Stapgrootte voor volumeregeling met +/- - 3
Rf First recurrence Als de ingang langer dan deze tijd in seconden op AAN is, wordt het bevel herhaald. Dit is voornamelijk voor de ingangen V+ en V- (incl. T5) - 0,5
Rr Repeat interval Als de ingang op AAN blijft, wordt het bevel in deze afstand herhaald (in seconden). Dit is voornamelijk voor de ingangen V+ en V- (incl. T5) - 0,2
MT Automatic switch off motion Automatische uitschakeling van de zone na het einde van de laatste beweging.
Als deze waarde niet gelijk aan 0 is, de bewegingsdetector wordt gebruikt om de zone onafhankelijk van (TH) uit te schakelen. Te gebruiken voor muziek, die vergeten werd, automatisch uit te schakelen. Aanbevolen waarde 30 minuten (1800)
s 0...∞ 3600
TH Duration On Activeert de zone bij beweging en start bij een dalende flank van de bewegingsdetector de naloop tijd (TH).
Als deze waarde 0 is, wordt de automatische uitschakeling gedeactiveerd
s 0...∞ 900
Ti Delay of the Motion Sensor Deactiveert Mo input na het uitschakelen van de zone.
Als deze waarde op 0 wordt gezet dan wordt de staat van DisMo gebruikt
s 0...∞ 300
Vm Maximum volume level Maximumvolume via App en object ingangen
Deze parameter is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar.
- 0...100 100
Vd Startup volume Inschakel volume
Volume when switching the zone on. If set to -1 the zone's last volume is used when switching on.
Deze parameter is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar.
- -1...100 25
Va Loxone Music Server: Alarm volume Volume level for alarm sound (burglar or fire alarm).
Deze parameter is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar.
- 0...100 75
Loxone Music Server Gen 2: Alarm volume Minimum volume van de alarm toon (inbraak-/ en brandalarm)
Als de zone momenteel op een hoger volume speelt, wordt het geluid afgespeeld op het huidige volume.
Deze parameter is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar.
- 0...100 75
Vbe Loxone Music Server: Doorbell volume Volume level for doorbell sound
Deze parameter is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar.
- 0...100 50
Loxone Music Server Gen 2: Doorbell volume Minimum volume van bel toon
Als de zone momenteel op een hoger volume speelt, wordt het geluid afgespeeld op het huidige volume.
Deze parameter is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar.
- 0...100 50
Vbu Loxone Music Server: Alarm clock volume Volume level voor wek toon.
Deze parameter is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar.
- 0...100 50
Loxone Music Server Gen 2: Alarm clock volume Minimum volume van de wekker toon
Als de zone momenteel op een hoger volume speelt, wordt het geluid afgespeeld op het huidige volume.
Deze parameter is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar.
- 0...100 50
Vt Loxone Music Server: TTS volume TTS-volume
Deze parameter is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar.
- 0...100 20
Loxone Music Server Gen 2: TTS minimum volume Minimum volume level for TTS ouput
In order to be able to hear the voice output clearly at all times, it is always played back at the current volume level, which may be higher than parameter Vtts.
Deze parameter is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar.
- 0...100 20
Ts Sleep timer duration [s] Tijd van uitschakel timer in seconden
Deze parameter is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar.
- 300
Te Event playback duration [s] Minimale looptijd van Event-Sounds in seconden
Een te lage waarde resulteert in onderbroken event sounds.
Deze parameter is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar.
- 8
Tqo Delay of Qoff [s] Vertraging voor de puls op Qoff
Nadat die zone uitgeschakeld / gepauzeerd werd
Deze parameter is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar.
- 30
ROff Ignore room off command Wordt het ruimte uit gebaar (ingang T5, dubbelklik op knop 3) erkend, wordt de muziek ook uitgeschakeld. - 0/1 0
Eigenschappen

Korte beschrijving Beschrijving Standaardwaarde
Muziek server Verwijzing naar de muziek server. Om deze module te kunnen gebruiken, moet de bijbehorende muziek server hier worden geselecteerd. -
Toegewezen muziekzones Definieert de toegewezen muziekzone. -
Basisprogrammering

Als een zone wordt hernoemd, wordt deze wijziging geaccepteerd voor Air Play en andere services uiterlijk na het opnieuw opstarten van de muziekserver.


Instellen van UPNP-zones

Hoewel UPnP / DLNA een gedefinieerde standaard is, moeten enkele aanvullende parameters worden overwogen.

De UPnP-modus is standaard 0 en de Muziek Server zoekt automatisch naar de juiste instellingen die door het UPnP-apparaat worden verzonden.

Bij bepaalde apparaten kan de muziekserver helaas niet automatisch de perfecte instellingen maken. Daarom hebben we kant-en-klare UPnP modi gemaakt voor bekende apparaten:

0 = autodetectie (voor zover mogelijk afhankelijk van apparaat)

1000 = Vast electronics WiFi-HiFi

1001 = Sonos Play:3, ZP100, Play:1(1), Connect

1002 = Raumfeld

1003 = Pioneer (generic e.g.N30)

1004 = Pioneer (XW-SMA Series)

1005 = Marantz generic

1006 = Marantz CR-Series

1007 = Marantz NR-Series

1008 = Roku Players

1009 = IcyBox

1010 = Revo Axis gerneric

1011 = Revo Axis Stream series

1012 = Musical Fidelity M1

1013 = Sony X-xx Series

1014 = Lenco Playlink Series Devices

1015 = Denon CEOL Series

1016 = Sonos Playbar

1017 = Sonos Play:5

1018 = Sonos Play:1 (2)

1019 = Denon generic devices

1020 = WHD

1021 = Raumfeld II(2016 series)

1022 = Harman Kardon Receiver series

1023 = Onkyo generic

1024 = Onkyo CR-N755

1025 = Pure One Flow Radios

1026 = Pure Jongo S3X

1027 = WHD II (CE/9xxx series)

1028 = Silvercrest devices

Als het apparaat niet in deze lijst verschijnt en er nog steeds problemen optreden met het UPNP-apparaat, gebruik dan de volgende instellingen:

2001 = Als er geen muziek hoorbaar is, geeft de speler in de visualisatie aan dat muziek wordt afgespeeld.

2002 = Als de wijziging naar het volgende nummer mislukt / kunnen afspeellijsten niet worden afgespeeld.

2003 = Als de zone eenmaal wordt afgespeeld maar na een PAUZE werkt PLAY niet meer.

2004 = combinatie tussen 2001 en 2002

2005 = combinatie tussen 2001 en 2003

2006 = extra codec voor generieke apparaten

2007 = gebruikt extra pauze / startverzoeken bij het veranderen van liedjes


Events

Alle event-ingangen spelen de gebeurtenis af met een stijgende flank totdat de rand terug naar 0 is. Dit is van toepassing op:

Alarm / brandalarm

-Klingel

Wekker

Als een van de ingangen in de config actief is, wordt het evenementgeluid eenmaal afgespeeld. Daarna blijft de zone gepauzeerd totdat de flank weer op 0 staat.

Als de flank heel kort is, wordt de gebeurtenis in elk geval afgespeeld voor de gebeurtenis "Te" die is ingesteld in Config.

De evenementgeluiden zijn te vinden op de Music Server en zijn toegankelijk via bestandsbeheer (Windows Verkenner) op het volgende adres:

Als u uw eigen evenementgeluid wilt instellen, kopieert u het naar de map. Voor de deurbel wordt het als volgt genoemd: "1-doorbell.mp3"

Gegroepeerde gebeurtenissen: alarm, brandalarm, bel, wekker

Gegroepeerde gebeurtenissencommando's moeten worden gebruikt om alarm-, brandalarm- of belgebeurtenissen te activeren.

-met het volume uit de instellingen van het zoneblok: audio/grouped/{eventtype}/ZoneID1,ZoneID2,...
Voorbeeld: audio/grouped/bell/1,3,9,8,10

-met per zone gespecificeerde volumewaarden: audio/grouped/{eventtype}/ZoneID1~VolumeZ1,ZoneID2~VolumeZ2,...
Voorbeeld: audio/grouped/alarm/1~45,2~40,3~55

LET OP! Deze gebeurtenissen MOETEN eindigen met dezelfde ZoneID's: audio/grouped/{eventtype}/off/ZoneID1,ZoneID2,...
Voorbeeld: audio/grouped/bell/off/1,3,9,8,10
audio/grouped/alarm/off/1,2,3


Aanwezigheidssimulatie

Deze functiebouwsteen heeft een aanwezigheidssimulatie.
Activeer en definieer de aanwezigheidssimulatie in het eigenschappenvenster: