Muziekserver Zone

Basisprogrammering

Om de component “Muziekserver-zone” te kunnen gebruiken, moet eerst een muziekserver in gebruik worden genomen en in Loxone Config worden aangemaakt.

>>Hier wordt de ingebruikname van de Loxone muziekserver beschreven <<<

Als de naam van een zone wordt gewijzigd, wordt deze wijziging voor Air Play en andere diensten uiterlijk na een reboot van de muziekserver overgenomen.

CONFIGURATIE VAN UPNP-ZONES

Hoewel UPnP / DLNA een gedefinieerde standaard is, is het noodzakelijk om voor sommige fabrikanten en modellen een geconfigureerde UPnP modus in te stellen. Dit om maximale compatibiliteit van het apparaat te bereiken. Bij de configuratie van een UPnP-zone moet aandacht worden geschonken aan een aantal bijkomende parameters.

De UPNP-modus is standaard 0.
Dit is de automatische modus. De muziekserver zoekt automatisch naar de passende instellingen, die door het UPNP-apparaat worden aangeboden.

Bij sommige apparaten kan de muziekserver de perfecte instellingen jammer genoeg niet uitvoeren.
Daarom hebben we kant-en-klare UPNP-modi voor bekende apparaten gecreëerd:

UPnP Modus Benaming
0 Autodetect (afhankelijk van toestel)
1000 Vast electronics WiFi-HiFi
1001 Sonos Play:3, ZP100, Play:1 (1), Connect
1002 Raumfeld
1003 Pioneer (generic e.g. N30)
1004 Pioneer (XW-SMA Series)
1005 Marantz generic
1006 Marantz CR-Series
1007 Marantz NR-Series
1008 Roku Players
1009 IcyBox
1010 Revo Axis generic
1011 Revo Axis Stream series
1012 Musical Fidelity M1
1013 Sony X-xx Series
1014 Lenco Playlink Series Devices
1015 Denon CEOL Series
1016 Sonos Playbar
1017 Sonos Play:5
1018 Sonos Play:1 (2)
1019 Denon generic devices
1020 WHD
1021 Raumfeld II (2016 series)
1022 Harman Kardon Receiver series
1023 Onkyo generic
1024 Onkyo CR-N755
1025 Pure One Flow Radios
1026 Pure Jongo S3X
1027 WHD II (CE/9xxx series)
1028 Silvercrest devices

Als het apparaat niet in deze lijst voorkomt en u toch problemen met het UPNP-apparaat vaststelt, kunt u de volgende instellingen gebruiken:

UPnP Modus Benaming
2001 Wanneer er geen muziek hoorbaar is maar de speler in de visualisering aangeeft dat muziek wordt afgespeeld
2002 Wanneer niet naar de volgende song kan worden gegaan / wanneer afspeellijsten niet kunnen worden afgespeeld
2003 Wanneer de zone een keer speelt maar na een PAUZE geen PLAY meer functioneert
2004 Combinatie tussen 2001 en 2002
2005 Combinatie tussen 2001 en 2003
2006 Bijkomende codec voor generieke apparaten
2007 Gebruik van bijkomende pauze / startverzoeken bij wissel van tracks

Past geen enkel van de opgenomen UPnP modi, dan kunt u met deze handleiding de juiste modus voor uw apparaat vinden.

downloadDownload

GEBEURTENISSEN

Alle gebeurtenisingangen spelen bij stijgende flank de gebeurtenis af tot de flank weer naar 0 gaat.

Dit geldt voor:

  • Alarm
  • Brandalarm
  • Bel
  • Wekker

Als een van de ingangen in de Config actief is, wordt het gebeurtenisgeluid een keer afgespeeld. Daarna blijft de zone in pauze tot de flank weer op 0 staat.

Als de flank zeer kort is, wordt de gebeurtenis in elk geval gedurende de in de Config ingestelde gebeurtenistijd Te afgespeeld.

De gebeurtenisgeluiden vindt u op de Music Server en kunnen in het bestandsbeheer (Windows Verkenner) onder het volgende adres worden opgeroepen:

\\“IP van de Music Server“\Event_Sounds

Als u eigen gebeurtenisgeluiden wilt instellen, kopieert u het gewenste audiobestand naar deze map en verandert u de naam, bijvoorbeeld voor de deurbel in “1-doorbell.mp3”.

Als eigen gebeurtenisgeluiden moeten worden gebruikt, dient u er rekening mee te houden dat we een minimale duur van 5 seconden voorzien. Probeer geen geluiden met een lengte van minder 5 seconden te gebruiken.

Ingangen

Naam Beschrijving Verklaring Waardebereik Eenheid
Tr Trigger aan/uit Puls schakelt de zone in of uit 0/1
On Trigger aan Puls schakelt de zone in 0/1
Off Trigger uit Puls schakelt de zone uit 0/1
V+ Trigger luider Puls verhoogt het volume met één stap (parameter SV), lang klikken zorgt voor een continue verhoging van het volume, dubbelklikken schakelt naar de volgende kamerfavoriet 0/1
V- Trigger stiller Puls verlaagt het volume met één stap (parameter SV), lang klikken zorgt voor een continue vermindering van het volume, dubbelklikken schakelt de zone uit 0/1
AIv Analoge ingang volume Volume kan op basis van een analoge waarde worden opgegeven 0 – 100 %
S+ Trigger volgende bron Puls schakelt naar de volgende bron 0/1
AIs Analoge ingang bron Muziekbron kan op basis van een analoge waarde worden opgegeven
Play Trigger afspelen Puls start de muziekweergave 0/1
Pause Trigger pauze Puls pauzeert de muziekweergave 0/1
Stop Trigger stop Puls stopt de muziekweergave 0/1
Song+ Trigger volgende song Puls gaat naar de volgende song 0/1
Song- Trigger vorige song Puls gaat naar de vorige song 0/1
Mute Trigger song dempen Puls dempt het geluid van de song 0/1
Shuffle Trigger shuffle Puls schakelt de randomweergave in/uit 0/1
Repeat Analoge ingang herhalen 0 = Uit, 1 = Afspeellijst continu herhalen, 2 = Afspeellijst een keer herhalen 0 – 2
Mv Bewegingsmelder ingang start bij een puls de muziekweergave; wordt gedurende de tijd van parameter MT geen aanwezigheid gedetecteerd, dan wordt de muziekzone weer uitgeschakeld. 0/1
T5 Gecombineerde T5-ingang Loxone Touch Hier wordt de gecombineerde T5-ingang van de Loxone Touch aangesloten
Drukzone T2 = Vol +
Drukzone T5 = Vol –
0/1
R Reset Puls schakelt de zone uit en geeft een puls op uitgang RQ 0/1
Dis Disable Kinderbeveiliging – vergrendelt alle ingangen, maar niet de visualisering 0/1
DisMv Disable bewegingsmelder blokkeert de bewegingsmelder 0/1
A Alarmingang start het alarm met het volume van parameter Va 0/1
Be Deurbel start de deurbel met het volume van parameter Vbe 0/1
Bu Wekker start de wekker met het volume van parameter Vbe 0/1
Sleep Slaapstand Zone wordt uitgeschakeld na het verstrijken van tijd TS. Als de ingang binnen de uitschakeltijd naar UIT gaat, wordt de uitschakeltimer geannuleerd. 0/1
TTS Spraakuitvoer Tekst wordt akoestisch weergegeven (maximale tekstlengte 150 tekens)

Door dubbel te klikken op een van de ingangen (behalve V +), schakelt de zone uit en geeft een puls op uitgang RQ.

Door driedubbel te klikken op een van de ingangen, schakelt de zone uit en geeft een puls op uitgang RaQ.

Parameters

Naam Beschrijving Verklaring Waardebereik Eenheid
Tdc Dubbelkliktijd Max. Tijdsinterval tussen twee pulsen om deze als dubbelklik te herkennen s
Sv Stapgrootte volume geeft aan hoe groot de procentstappen zijn bij puls op V+ of V- 0 – 100 %
Rf Tijd tot 1e herhaling de ingang moet minstens gedurende de tijd “Rf” aan zijn om het commando te herhalen. s
Rr Herhaalfrequentie als de ingang langer dan de tijd “Rf” aan is, wordt het commando om de “Rr” seconden herhaald. s
MT Time-out tijd Zone wordt na “MT” seconden zonder beweging uitgeschakeld s
TH Activeringstijd Bij puls op ingang “Mv” wordt de zone gedurende “TH” seconden geactiveerd. Bij “TH” = 0 wordt de zone geactiveerd, maar niet meer automatisch uitgeschakeld. s
Ti Deactiveringstijd Deactiveert de bewegingsmelder na het uitschakelen van de zone gedurende Ti seconden. Wanneer deze waarde 0 is, wordt de automatische uitschakeling gedeactiveerd. s
ROff Ruimte-uit Als het ruimte-uit gebaar (ingang T5, dubbelklik op knop 3) wordt herkend, schakelt ook de muziek uit.
Vm maximaal volume
Vd Inschakelvolume Als de zone met hoog of laag volume wordt uitgeschakeld, wordt de zone met het minimale volume geactiveerd.
Va Volume alarm Volume bij alarm
Vbe Volume bel Volume van de bel
Vbu Volume wekker Volume van de wekker
Vt Volume TTS Volume van de spraakuitvoer
Ts Slaaptijd bij puls op ingang Slaap wordt de zone na het verstrijken van tijd Ts uitgeschakeld s

Uitgangen

Naam Beschrijving Verklaring Waardebereik Eenheid
Qa digitale uitgang zone Aan wanneer de zone actief is 0/1
AQv Analoge uitgang volume geeft het actuele volume aan 0 – 100 %
AQs Analoge uitgang bron Geeft de bron aan
AQr Resterende looptijd Resterende tijd tot de zone wordt uitgeschakeld (sleep timer) s
RQ Resetuitgang geeft een puls bij reset of 2-voudige puls 0/1
RaQ Reset door driedubbel te klikken geeft een puls bij 3-voudige puls 0/1

Configuratie in de App

De andere instellingen worden uitgevoerd met de Loxone Smart Home-app.

Configuraie in de app - muziekserver

Navigeer in de Loxone-app naar de gewenste speler en tik vervolgens op het pictogram om naar de vergrote spelerweergave te gaan.

configuratie in de app - muziekserver 2

In deze weergave zijn alle functies beschikbaar die gebruikelijk zijn voor een muziekspeler.

Tik nu op de knop rechtsboven om naar de instellingen te gaan en verder te gaan met de configuratie.

configuratie in app - muziekserver - 3

Hier kunt u de instellingen voor de specifieke zone uitvoeren.

De verschillende punten worden hierna toegelicht.

 

ZONEGROEPEN

Meerdere zones kunnen worden samengevoegd tot een zonegroep, zodat in de hele groep dezelfde muziek wordt afgespeeld.

Merk op dat UPnP-zones om technische redenen (looptijdverschillen in het netwerk en tijdsgedrag van de verschillende apparaten) niet helemaal kunnen worden gesynchroniseerd.

FAVORIETEN (WOONKAMER/ZONE)

U kunt voor elke zone verschillende favorieten definiëren. In de kinderkamer behoren kinderliedjes tot de favorieten, terwijl u in het bureau uw lievelingsmuziek heeft.

Hier worden alleen de favorieten van de relevante zone vermeld.

FAVORIETEN

Hier worden alle favorieten weergegeven.

BIBLIOTHEEK

In uw persoonlijke muziekbibliotheek vindt u al uw afspeellijsten, albums en titels. Hier kunt u ook songs toevoegen aan uw favorieten.

AFSPEELLIJSTEN

In dit menu worden alle afspeellijsten vermeld.

MUZIEKDIENSTEN

Hier kunnen muziekdiensten worden beheerd zoals Spotify, Google Play Music, …

RADIO’S

Een willekeurig aantal radiostations kan worden geïntegreerd. Om het zoeken te vereenvoudigen, worden ze gesorteerd op locatie of genre.

LIJN IN

Natuurlijk kan ook de muziek van de Lijn In-aansluiting worden weergegeven.

Om een Lijn In in meerdere zones tegelijk af te spelen, moeten de gewenste afspeelzones worden samengevoegd tot een groep.

OPGELET: Het op te nemen geluid wordt niet in reële tijd verzonden. Tussen de afspelende bron en de weergave via de muziekserver kunnen vertragingen van maximaal 3 seconden optreden.

INSTELLINGEN

Hier kunnen bijkomende instellingen worden uitgevoerd, zoals het standaardvolume, het Line In-niveau of de audiovertraging.

Foutmeldingen in de App

In de meest actuele versie van de App is het mogelijk dat de muziekserver via de App foutmeldingen weergeeft.

Foutmelding Oplossingsadvies
WOL werd verstuurd, maar de muziekserver is niet pingbaar
  • testen of WOL in netwerk functioneert
  • Voeding van de muziekserver controleren
  • BIOS Batterij zwak (instellingen in BIOS van muziekserver bij settings in boot: wakeup on pcie op “enable” controleren)
Pingbaar, maar de website is niet bereikbaar
  • Is aan het opstarten
De website is bereikbaar, maar de communicatiediensten nog niet
  • Licentiefout, gelieve onze Support te contacteren
De communicatiediensten staan klaar, maar de muziekdienst start niet
  • De muziekserverdienst opnieuw opstarten