RGBW 24V Dimmer Air

Met de RGBW Dimmer Air kunnen lichtbronnen zoals laagspannings-LED Spots en LED Strips met behulp van PWM worden gedimd en kunnen alle kleurstemmingen worden gemengd. De 4 uitgangen ondersteunen een kanaal met RGBW-kleurlicht, maar kunnen ook worden geconfigureerd als individuele kanalen voor 4x wit licht.

Het apparaat is ook verkrijgbaar als RGBW Compact Dimmer Air in een compacte behuizing. De functies zijn identiek.

Datasheet RGBW 24V Dimmer Air

Datasheet RGBW 24V Compact Dimmer Air

Inhoudsopgave


Montage

De RGBW-dimmer wordt in een geschikte verdeler op een DIN-rail gemonteerd. De Compact Dimmer kan zonder aparte behuizing worden gebruikt. De kabellengte moet zo kort mogelijk worden gehouden om het spanningsverlies te beperken.

De doorsnede van de kabel moet zodanig worden gedimensioneerd zodat de spanningsval maximaal 1 V bedraagt. Dit kan worden bepaald aan de hand van de volgende formule:

ΔU = I · R = I · ((2 · L · ρ) / A)

I ... stroom [A], L ... kabellengte [m], A ... kabeldoorsnede [mm²], ΔU ... spanningsverlies [V], ρ ... specifieke weerstand [( Ω*mm²)/m], ρ= constante (0,0172 voor koper)


Inbedrijfname

De leermodus is actief in de afleveringstoestand nadat de stroomvoorziening tot stand is gebracht. Dit wordt aangegeven door het rood/groen/oranje wisselend licht van de status-LED.

Volg vervolgens de koppelprocedure op de Air interface.

Als u de leermodus handmatig wilt activeren, schakelt u eerst de stroomtoevoer gedurende 10 seconden uit en vervolgens weer in. Als gedurende twee minuten geen verbinding met een Miniserver tot stand kan worden gebracht, wordt de leermodus gedurende 30 minuten geactiveerd.


Enkele kanalen

Wanneer in de eigenschappen van het apparaat "Enkele kanalen" als actortype is geselecteerd, is de kanaalindeling als volgt:

Uitgang 1 - klem rood, uitgang 2 - klem groen, uitgang 3 - klem blauw, uitgang 4 - klem wit


Smart Tunable White

Tunable White (TW) verwijst naar verlichting met wit licht waarvan de kleurtemperatuur kan worden aangepast.
Voor dit doel zijn lichtbronnen zoals LED-strips beschikbaar die warm wit licht en koel wit licht combineren.
$De kleurtemperatuur kan worden aangepast van warm wit naar koel wit door de twee kleuren te mengen.

Voor dit doel ondersteunen Loxone-apparaten met RGBW-dimuitgangen het actuatortype Smart Tunable White:

Per actor worden twee uitgangen van de dimmer voor koel wit (CW) en warm wit (WW) gecombineerd.
Smart Tunable White actuatoren worden ondersteund door de Lichtregeling bouwsteen.

Twee Smart TW-actoren of één Smart TW-actor en twee afzonderlijke kanalen kunnen worden geconfigureerd.
De toewijzing van de aansluitingen is als volgt:

In de instellingen van de Smart TW actor is de kleurtemperatuur van de lichtbron ingesteld op warm wit en koel wit:

Deze informatie is te vinden in de technische gegevens van de lichtbron.


Actoren

Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik
Smart actor RGBW Smart actor
Diagnose ingangen

Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik
Online status RGBW 24V Dimmer Air Geeft aan of het apparaat door de Miniserver kan worden bereikt.
Diagnose voor Air-apparaten
Diagnose voor Tree-apparaten
Diagnose voor Extensions
Digitaal 0/1
Eigenschappen

Korte beschrijving Beschrijving Standaardwaarde
Onlinestatus bewaken Indien aangevinkt dan wordt je via de systeem status op de hoogte gesteld via de Loxone App of Mailer, als het apparaat niet langer beschikbaar of offline is. -
Serienummer Serienummer van het Air apparaat -
Apparaattype Air apparaat type -
Actor typen Apparaat met standaard actor(en) of Smart actor(en) gebruiken
Smart actoren ondersteunen dynamische Fading-tijden en werken enkel met de lichtsturing bouwsteen.
-
Status LED's uitschakelen Indien aangevinkt zijn de status LED's op het apparaat tijdens normale werking uitgeschakeld.
In het geval van een storing blijft het apparaat u waarschuwen via de status LED's.
-
Veiligheidsinstructies

De installatie moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien in overeenstemming met de geldende voorschriften.

De installatie vereist inbouw in een geschikte behuizing om bescherming tegen contact, water en vuil te garanderen.

Het apparaat mag niet worden gebruikt voor veiligheidskritische toepassingen.


Documenten

Datasheet RGBW 24V Dimmer Air

Datasheet RGBW 24V Compact Dimmer Air