RGBW 24V Dimmer Air

Met de RGBW Dimmer Air kunnen lichtbronnen zoals laagspannings-LED Spots en LED Strips met behulp van PWM worden gedimd en kunnen alle kleurstemmingen worden gemengd. De 4 uitgangen ondersteunen een kanaal met RGBW-kleurlicht, maar kunnen ook worden geconfigureerd als individuele kanalen voor 4x wit licht.

Het apparaat is ook verkrijgbaar als RGBW Compact Dimmer Air in een compacte behuizing. De functies zijn identiek.

Datasheet RGBW 24V Dimmer Air

Datasheet RGBW 24V Compact Dimmer Air

Inhoudsopgave


Montage

De RGBW-dimmer wordt in een geschikte verdeler op een DIN-rail gemonteerd. De Compact Dimmer kan zonder aparte behuizing worden gebruikt. De kabellengte moet zo kort mogelijk worden gehouden om het spanningsverlies te beperken.

De doorsnede van de kabel moet zodanig worden gedimensioneerd zodat de spanningsval maximaal 1 V bedraagt. Dit kan worden bepaald aan de hand van de volgende formule:

ΔU = I · R = I · ((2 · L · ρ) / A)

I ... stroom [A], L ... kabellengte [m], A ... kabeldoorsnede [mm²], ΔU ... spanningsverlies [V], ρ ... specifieke weerstand [( Ω*mm²)/m], ρ= constante (0,0172 voor koper)


Inbedrijfname

De leermodus is actief in de afleveringstoestand nadat de stroomvoorziening tot stand is gebracht. Dit wordt aangegeven door het rood/groen/oranje wisselend licht van de status-LED.

Volg daarna de aanleer procedure

Als u de leermodus handmatig wilt activeren, schakelt u eerst de stroomtoevoer gedurende 10 seconden uit en vervolgens weer in. Als gedurende twee minuten geen verbinding met een Miniserver tot stand kan worden gebracht, wordt de leermodus gedurende 30 minuten geactiveerd.


Enkele kanalen

Wanneer in de eigenschappen van het apparaat "Enkele kanalen" als actortype is geselecteerd, is de kanaalindeling als volgt:

Uitgang 1 - klem rood, uitgang 2 - klem groen, uitgang 3 - klem blauw, uitgang 4 - klem wit


Actoren

Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik
Smart actor RGBW Smart actor
Diagnose ingangen

Korte beschrijving Eenheid
Online status RGBW 24V Dimmer Air Digitaal
Eigenschappen

Korte beschrijving Beschrijving Standaard waarde
Onlinestatus bewaken Indien aangevinkt wordt u via de systeem status op de hoogte gesteld via de Loxone App of Cloud Mailer, als het apparaat niet langer beschikbaar of offline is. -
Air serienummer Serienummer van het Air apparaat -
Apparaattype Air apparaat type -
Actor typen Apparaat met standaard actor(en) of Smart actor(en) gebruiken
Smart actoren ondersteunen dynamische Fading-tijden en werken enkel Lichtsturing bouwsteen V2
-
Veiligheidsinstructies

De installatie moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien in overeenstemming met de geldende voorschriften.

De installatie vereist inbouw in een geschikte behuizing om bescherming tegen contact, water en vuil te garanderen.

Het apparaat mag niet worden gebruikt voor veiligheidskritische toepassingen.


Documenten

Datasheet RGBW 24V Dimmer Air

Datasheet RGBW 24V Compact Dimmer Air