Internorm Extension

De Internorm Extension maakt de integratie mogelijk van apparaten die zijn uitgerust met de I-tec draadloze technologie van de fabrikant Internorm. Bijvoorbeeld ventilatie, zonwering, raamcontacten of handzenders.

Momenteel zijn alleen Internorm-apparaten met het I-tec 1.0 radioprotocol compatibel.
Het nieuwe protocol I-tec 2.0 wordt niet ondersteund!
Om nieuwe internorm I-tec 2.0 apparaten te integreren, moeten ze eerst worden gereset naar I-tec 1.0.
Volg hiervoor de instructies van Internorm. Als je hierbij hulp nodig hebt, neem dan contact op met de klantenservice van Internorm.
Na de wijziging naar I-tec 1.0 kunnen de apparaten worden gekoppeld met de Internorm Extension.

Datasheet Internorm Extension

Inhoudsopgave


Inbedrijfname

De Internorm Extension wordt geïnstalleerd in een geschikte verdeler op een DIN-rail.

Sluit de stroomvoorziening en de Link datalijnen aan op de Miniserver en schroef een SMA-antenne vast.

Voor de best mogelijke ontvangst gebruikt u de optionele staafantenne. Plaats de antenne buiten de verdeler als deze van metaal is. Bij de staafantenne wordt een SMA-verlengkabel geleverd. Als alternatief is een vlakke SMA kleefantenne beschikbaar.

Na het inschakelen van de stroomvoorziening start de Extension, de status-LED knippert oranje als de verbinding met de Miniserver correct is en aangeleerd kan worden in Loxone Config.

Volg dan de koppelprocedure op de Link Interface.


Aanleren van I-tec apparaten

Leermodus:

De I-tec-apparaten moeten in Loxone Config worden aangeleerd met behulp van een leermodus. Deze is actief in de leveringstoestand nadat de stroomvoorziening is vastgesteld.

Als een I-tec-apparaat al is aangeleerd, moet het weer in de leermodus worden gezet. Details zijn te vinden in de betreffende gebruiksaanwijzing.

Zoeken en aanleren:

Om te zoeken naar I-tec-apparaten in Loxone Config, klikt u eerst op de Internorm Extension en activeert u vervolgens de Internorm zoeken

Het venster dat nu wordt geopend, bevat een lijst met I-tec-apparaten die in de leermodus staan:

Markeer nu een apparaat, voer de installatieplaats en -ruimte in en klik vervolgens op Apparaat creëren.

Om de wijzigingen toe te passen, slaat u het programma op de Miniserver op.

Daarna zijn de toegevoegde apparaten klaar voor gebruik, de respectievelijke functies zijn beschikbaar in de randapparatuur van Loxone Config.

Aanleren van raamcontacten:

Omdat het I-tec raamcontact een ander communicatieprotocol gebruikt, verschilt het aanleerproces enigszins.

Start eerst de Internorm-zoekopdracht zoals hierboven beschreven. Klik in het zoekvenster vervolgens rechts op de knop Raamcontact zoeken

Zodra de zoekopdracht is uitgevoerd, plaatst u de batterijen in het raamcontact. Als ze al geplaatst zijn, verwijder dan de batterijen kortstondig en plaats ze dan opnieuw.

Daarna wordt het raamcontact binnen enkele seconden weergegeven.

Markeer nu een apparaat, voer de installatieplaats en -ruimte in en klik vervolgens op Apparaat creëren.

Om de wijzigingen toe te passen, slaat u het programma op de Miniserver op.

Het I-tec-raamcontact moet ten minste firmwareversie B11211 hebben voor ondersteuning. Voor raamcontacten ouder dan maart 2018 is een firmware-update door de Internorm-klantenservice vereist.

Nota's:

Houd er rekening mee dat I-tec-apparaten niet tegelijkertijd met elkaar mogen worden verbonden en bijkomend mogen worden aangeleerd op de Internorm Extension. Zo mag een I-tec handzender alleen worden gekoppeld aan een I-Tec zonwering, of mag deze alleen aangeleerd worden op de Internorm Extension.

I-tec-apparaten van dezelfde apparaattypes kunnen tijdens het aanleerproces niet individueel worden geïdentificeerd. Daarom moet u de apparaten één voor één aanleren of pas na het aanleren de ruimte/installatieplaats toewijzen, bv. door het testen van de zonwering.


Inbedrijfstelling van I-tec-apparaten

Voor meer informatie over de verschillende I-tec apparaten kunt u terecht bij de documentatie op onze website:

Ingebruikname van Internorm I-tec apparaten


Diagnose ingangen

Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik
Online status Internorm Extension Geeft aan of het apparaat door de Miniserver kan worden bereikt.
Diagnostiek voor Air-apparaten
Diagnostiek voor Tree-apparaten
Diagnostiek voor Extensions
Digitaal 0/1
Eigenschappen

Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik Standaardwaarde
Serienummer Specificeert het serienummer van het apparaat.
Voor extensies: Voer 'Auto' in om automatisch een Extensie met onbekend serienummer te koppelen.
Dit kan alleen worden gebruikt als er slechts één Extensie van hetzelfde type is.
Sla op in de Miniserver, om de Extension te koppelen.
Daarna moet het programma worden geladen vanuit de Miniserver om het werkelijke serienummer van de Extension in het programma over te brengen.
- - -
Opvraag- en zendcyclus Opvraag- / zendcyclus in minuten: Sensoren van de apparaten worden in deze cyclus opgevraagd. Voor apparaten die een offline-bewaking hebben, wordt deze cyclus ook gebruikt voor offline detectie. Als de signaalsterkte slecht is, wordt aanbevolen om de overdrachtscyclus te verhogen. min 30...240 30
Gecoördineerde verzending van commando's De Extension coördineert de overdracht van draadloze commando's met andere Internorm Extensions, dit om mogelijke draadloze storingen tussen hen te voorkomen. Dit verhoogt de betrouwbaarheid van centrale aansturingen, maar kan leiden tot kleine vertragingen. - - -
Onlinestatus bewaken Indien aangevinkt dan wordt je via de systeem status op de hoogte gesteld via de Loxone App of Mailer, als het apparaat niet langer beschikbaar of offline is. - - -
Veiligheidsinstructies

De installatie moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien volgens de geldende voorschriften.

Dit apparaat moet worden gemonteerd op een DIN-rail in een elektrische verdeelkast om bescherming tegen contact met water en stof te waarborgen.

Dit apparaat mag niet worden gebruikt als onderdeel van veiligheidskritische systemen.


Documenten

Datasheet Internorm Extension