Vergelijker

Toepassing

Met de component Vergelijker kunt u controleren of het verschil tussen de beide analoge signalen binnen het gedefinieerde waardebereik ligt. Toepassingsvoorbeelden zijn vulpeilregelingen, niveauregelingen …

Basisprogrammering

Aan ingang AI1 en AI2 worden de twee analoge signalen gekoppeld.

Als het verschil tussen de twee ingangen AI1 en AI2 groter is dan de waarde van parameter Von, schakelt uitgang Q in en blijft aan tot het verschil kleiner wordt dan de waarde van parameter Voff.

Ingangen

Naam Beschrijving Verklaring Waardebereik Eenheid
AI1 Analoge ingang 1
AI2 Analoge ingang 2

Parameters

Naam Beschrijving Verklaring Waardebereik Eenheid
Von Drempelwaarde AAN
Voff Drempelwaarde UIT

Uitgangen

Naam Beschrijving Verklaring Waardebereik Eenheid
Q digitale uitgang Is AAN wanneer het verschil van de waarden A1 en A2 tussen Von en Voff ligt. 0/1