Vergelijker

Op de vergelijker wordt de uitgang (De) geactiveerd zodra het verschil van de waarden van de ingangen (V1) en (V2) de waarde van parameter (Von) overschrijdt en gedeactiveerd zodra dit verschil onder de waarde van parameter (Voff) daalt.

Inhoudsopgave


Ingangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik
V1 Value 1 Waarde 1
V2 Value 2 Waarde 2
Uitgangen

Contractie Beschrijving Waardebereik
De 1 wanneer verschil overschreden 0/1
Parameter

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik Standaardwaarde
Von On-value Een parameter ingang AAN-waarde van de Vergelijker 5
Voff Off-value Parameter ingang van de vergelijker UIT waarde 1
Timing Diagram