Op teller

Eenvoudige teller met limiet
Tip: Als (M) = 1 zal de teller alleen opnieuw starten als een reset (Off) wordt getriggerd of (M) op 0 wordt gezet.

Inhoudsopgave


Ingangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik
C Count Puls verhoogt (V) met 1. 0/1
Off Off Puls: Uitgangen worden gereset / uitgeschakeld.
Aan: bouwsteen is vergrendeld.
Dominerende ingang.
0/1
Uitgangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik
Lr 1 when (Lr) = (L) 1 als (Lr) = (L) 0/1
V Counter value Teller waarde
Parameter

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik Standaardwaarde
Rem Remanence input Remanentie ingang: Indien actief, behoudt de functiebouwsteen zijn vorige toestand of waarde na een herstart van de Miniserver.
De toestand van het functiebouwsteen wordt opgeslagen:
- Bij het opslaan in de Miniserver
- Bij een geplande herstart (Miniserver rebooten via Loxone Config is gepland, een spanningsuitval niet
- Voor een back-up
- Eens per uur
- Bij het activeren/deactiveren van een alarmsysteem (max. elke 10s)
De gegevens worden opgeslagen op de SD-kaart.
0/1 0
L Limit Limiet 1000
M 0 = counter loops automatically, 1 = counter stops at limit 0 = teller loopt automatisch door, 1 = teller stopt bij limiet 0/1 0