Alle energieaspecten van een gebouw bewaken en beheren

Introductie: Alle energieaspecten van een gebouw bewaken

Energiebeheer begint met monitoring. Het is een essentiële stap in energiebeheer, maar dit alleen bespaart niet echt energie. Het is nog steeds aan de gebruiker om die gegevens te gebruiken en de energie op de meest optimale manier te gebruiken – met heel bewuste veranderingen in zijn gedrag. Het is wat we met die gegevens doen dat het verschil maakt… Door het energieverbruik en de energieproductie nauwkeurig te registreren, analyseren en beheren, kunnen intelligente gebouwen kosten besparen en hun energieverbruik proportioneel verlagen – waardoor de gebruiker minder belast wordt.

De aanname is dat het installeren van ‘groene’ apparaten zoals zonnepanelen, batterijopslag, wallboxes, slimme meters, etc. een gebouw energiezuinig zullen maken. Als zelfstandige apparaten zijn ze echter niet inherent met elkaar verbonden, zodat ze niet weten wat de andere ‘groene’ apparaten doen, of niet weten hoeveel elektriciteit er van het elektriciteitsnet komt, of wat de zonnevoorspelling voor de komende dag is, enz. Dit zorgt voor complicaties bij het energiebeheer, vooral als we te weten komen wat de granulaire componenten doen.

Als deze apparaten zouden kunnen worden verbonden met een intelligent systeem – in feite een energiebeheersysteem voor gebouwen – dan kan de informatie worden gedeeld en kunnen beslissingen worden genomen om de energieproductie en het energieverbruik echt te optimaliseren… en dat is waar echt energiebeheer uitblinkt.

Een wallbox installeren is bijvoorbeeld één ding. Dat die wallbox weet wanneer er een overschot aan zonne-energie is, is iets heel anders. En wat als datzelfde gebouw een dompelverwarming en accuopslag heeft, enzovoort? Zou het niet geweldig zijn als we konden beslissen waar het overschot aan zonne-energie naartoe gaat, en welk apparaat prioriteit heeft op verschillende tijdstippen van de dag… In een hypothetisch voorbeeld: als we 15kW stroom opwekken uit de zonnepanelen, maar slechts 10kW gebruiken in het hele gebouw, zou de logische volgende stap zijn om de overtollige 5kW in de autolader te stoppen – maar de wallbox is niet aangesloten op het energiebeheersysteem en is er dus niet zichtbaar voor, wat betekent dat dit proces niet automatisch wordt uitgevoerd. Dit kan ook het geval zijn voor de dompelverwarming en de accu als deze zijn aangesloten met stand-alone apparaten van derden.

Klinkt geweldig. Maar wat is het doel van deze aangesloten apparaten? Leggen we niet nog steeds de verantwoordelijkheid bij de gebruiker om zijn gedrag te veranderen om daadwerkelijk energie te besparen? Nee. Het mooie van het juiste energiebeheersysteem voor gebouwen is dat al die logica voor je wordt gedaan – je krijgt al het gemak zonder afbreuk te doen aan de manier waarop je in je eigen huis woont of in je eigen kantoor werkt.

Oplossing: Loxone gebruiken om energie in één app te monitoren en slimmer te beheren

Energiemonitoring en -beheer met Loxone is de oplossing. Het is zo overkoepelend of zo gedetailleerd als nodig is. Ons systeem kan elk onderdeel bewaken, van het elektriciteitsnet en de zonnepanelen tot verlichtingsarmaturen en dompelaars. Dit neemt de verantwoordelijkheid weg van jouw klanten en zorgt ervoor dat hun comfort en gemak centraal blijven staan bij elke installatie: ze zullen dit niet in gevaar brengen om energiezuiniger te worden of om te besparen op hun elektriciteitsrekening.

Energiestroom Monitor functiebouwsteen

De Energiestroom Monitor is verantwoordelijk voor de visualisatie van de elektriciteitsstroom in een gebouw. Hiertoe worden verbruikers (apparaten, verlichtingsarmaturen, airconditioners, enz.), producenten (zonnepanelen en windturbines), opslageenheden (batterijen) en het elektriciteitsnet op één gebruikersvriendelijke interface weergegeven. Deze elementen zijn allemaal verbonden met verschillende Meter Functieblokken die hun stroomopwekking en -verbruik registreren en bijhouden. Het stroomverbruik kan op verschillende manieren worden bewaakt om te worden weergegeven in de Loxone App – dit kan met behulp van de Power Supply & Backup, met behulp van Modbus-energiemeters, met behulp van CT klemmen, Smart Socket Airs, enz. Als het individuele stroomverbruik niet direct kan worden bewaakt, maar het is een vaste belasting, dan zijn er extra meetfunctiebouwstenen die kunnen worden gebruikt zodat je deze toch kan identificeren in de app. Het geweldige van de Energiestroom Monitor is dat zodra deze is geconfigureerd in Loxone Config, de visualisatie automatisch wordt gemaakt zodat je klant een gebruiksvriendelijke weergave heeft van zijn hele installatie.

 

Energiemanager functiebouwsteen
Maar… al deze informatie zien is nog maar de eerste stap. Haal de Energiemanager erbij voor nog meer magie! De functiebouwsteen Energiemanager verdeelt overtollige energie op de meest efficiënte manier door middel van automatisering, waardoor de gebruiker zijn gedrag niet meer bewust hoeft te veranderen. Je kunt de bouwsteen gebruiken om tot 12 apparaten met verschillende prioriteiten aan te sturen. De Energie Manager prioriteert apparaten op basis van hun stroombehoefte, te beginnen met het apparaat dat de laagste vraag heeft en dus het snelst kan worden gevoed. Het doel is om het maximale aantal apparaten in te schakelen wanneer er overtollige energie beschikbaar is. Als de ingang Netvermogen (Gpwr) in combinatie met Zonne-energie (Spwr) aangeeft dat er overtollige energie beschikbaar is, zal de Energiemanager automatisch zoveel mogelijk apparaten inschakelen, te beginnen met de hoogste prioriteit. Als het overschot niet genoeg is om het benodigde vermogen te leveren, wordt de digitale belasting uitgeschakeld. Om de Energiemanager effectief te laten werken, zijn er altijd realtime gegevens nodig over de elektriciteitsproductie en het elektriciteitsverbruik.

Laten we als voorbeeld eens kijken naar een gebouw met een wallbox, een dompelverwarming en een airco. Dit is een veelvoorkomend scenario voor zowel commerciële gebouwen als smart homes. Je doel is altijd om deze apparaten proportioneel te regelen met de overtollige energie die beschikbaar is. De Energiemanager zal zien dat je een zonneoverschot van 2kW produceert en zal herkennen dat er een auto is aangesloten op de wallbox die wacht op lading. Aangezien de Loxone Wallbox kan opladen met een snelheid van slechts 1,38kW, zal de Energiemanager dit overschot omleiden naar de wallbox. Als er geen auto in het stopcontact zit, wordt dit automatisch omgeleid naar het volgende apparaat op de lijst, zoals een dompelverwarming of accu-opslag, enz. Of het kan deze overtollige energie omleiden naar het voorverwarmen of voorkoelen van een ruimte om op het meest betaalbare moment een comfortabele temperatuur te bereiken. In wezen zorgt het ervoor dat je elk beetje zelf geproduceerde energie zo goed mogelijk gebruikt. Dat is pas echt energiebeheer!

Hardware:

Configuratie:

 

Download het voorbeeldconfiguratiebestand:

Monitoring and managing all energy aspects of a building

14.4.9.25

Video:

 

Plaatselijke voorschriften en normen moeten worden nageleefd. De inhoud van deze pagina gaat uit van bepaalde aannames met betrekking tot installatie. De informatie hierin vervangt niet de contextuele kennis van een Loxone Partner. Raadpleeg een Loxone Partner als professioneel geïnstalleerde oplossing om één van de functionaliteiten in deze Use Case te realiseren.