Ruimteklimaat Sensor Air

De Ruimteklimaat Sensor Air wordt gebruikt voor het meten van de temperatuur en luchtvochtigheid in ruimtes of soortgelijke toepassingen. De openingen in de behuizing zorgen voor een snelle reactie op veranderingen in temperatuur of vochtigheid.

Datasheet Ruimteklimaat Sensor Air

Inhoudsopgave


Montage

De aanbevolen montagehoogte voor de Ruimteklimaat Sensor is bij wandmontage tussen 1,2 en 1,5 m. De positionering van de sensor moet worden aangepast aan de toepassing. (bv. afhankelijk van waar de personen in de ruimte zich normaal gesproken bevinden.)

Bevestig het montageframe op de gewenste montageplaats en sluit de voeding (oranje/witte klem) aan. Wanneer u batterijen gebruikt, haalt u de oranje/witte stekker uit het stopcontact en plaatst u de meegeleverde AAA-batterijen.

De sensor wordt dan in het montageframe geklikt. Voor vrijstaand gebruik, gebruikt u in plaats van het montageframe de meegeleverde afdekking voor de achterkant.

De beschikbare functies verschillen naargelang het toestel op batterijen werkt of op een externe stroomvoorziening is aangesloten. Dit wordt bepaald tijdens de koppeling. Het apparaat moet daarom met dezelfde voedingswijze worden gekoppeld als waarmee het later zal worden gebruikt.
Als de voedingswijze later wordt gewijzigd, moet het apparaat uit de programmering worden gewist en opnieuw worden gekoppeld.


Inbedrijfname

De leermodus is actief in de afleveringstoestand nadat de stroomvoorziening tot stand is gebracht. Dit wordt aangegeven door het rood/groen/oranje wisselend licht van de status-LED.

Volg vervolgens de koppelprocedure op de Air interface.

Om de koppelingsmodus handmatig te activeren, houdt u de aanleerknop gedurende minstens 5 seconden ingedrukt nadat de voeding is ingeschakeld.


Sensoren

Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik
Temperatuur Geeft de gemeten waarde van de actuele temperatuur ° -40...125
Luchtvochtigheid Geeft de gemeten waarde van de actuele luchtvochtigheid % 0...100
Diagnose ingangen

Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik
Online status Ruimteklimaat sensor Air Geeft aan of het apparaat door de Miniserver kan worden bereikt.
Diagnose voor Air-apparaten
Diagnose voor Tree-apparaten
Diagnose voor Extensions
Digitaal 0/1
Battery level Geeft het huidige batterijniveau aan. % 0...100
Battery low Aanduiding van lage batterij, batterij moet vervangen worden. - 0/1
Eigenschappen

Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik Standaardwaarde
Onlinestatus bewaken Indien aangevinkt dan wordt je via de systeem status op de hoogte gesteld via de Loxone App of Mailer, als het apparaat niet langer beschikbaar of offline is. - - -
Serienummer Serienummer van het Air apparaat - - -
Apparaattype Air apparaat type - - -
Transmissie cyclus Opvragen / zend cyclus van temperatuur en luchtvochtigheid (1-120 min, 0=UIT) min 0...120 -
Veiligheidsinstructies

In geval van een externe stroomvoorziening moet de installatie worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien in overeenstemming met de geldende voorschriften.

De installatie vereist inbouw in een geschikte behuizing om bescherming tegen contact, water en vuil te garanderen.

Het apparaat mag niet worden gebruikt voor veiligheidskritische toepassingen.


Documenten

Datasheet Ruimteklimaat Sensor Air