Beregening

De beregeningsbouwsteen wordt gebruikt om een beregeningssysteem te regelen, bijvoorbeeld in de tuin.

Hij kan weersgegevens zoals neerslag en weersvoorspellingen integreren, waardoor beregening volgens behoefte mogelijk wordt.

Inhoudsopgave


Ingangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik
Act Activation Activeert de beregening.
Start alleen wanneer het lang genoeg niet geregend heeft en er niet voldoende regen wordt verwacht.
- 0/1
Sel Select valve Activeert ventiel (V1-8).
0 - deactiveert alle ventielen
9 - activeert alle ventielen
- 0...9
Raf Rain forecast Ingang voor de verwachte hoeveelheid neerslag in de komende uren l/m² 0...∞
Ra Rain Ingang voor een regensensor of vergelijkbare informatie.
Wordt gebruikt om de duur van de regen te bepalen.
- 0/1
Off Off Puls: Uitgangen worden gereset / uitgeschakeld.
Aan: Bouwsteen is vergrendeld.
Dominerende ingang.
De naam van de aangesloten sensor wordt gebruikt in de gebruikersinterface.
- 0/1
Uitgangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik
P Pump Uitgang voor besturing van een pomp 0/1
V1-8 Valve 1-8 Uitgang voor besturing van een ventiel 0/1
Av Active valve Actueel actieve ventiel
0 - Alles uit
9 - Alles aan
0...9
AC API Connector Intelligente API gebaseerde connector.
API Commands
-
Parameter

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik Standaardwaarde
MaxR Maximum precipitation in the next set hours Als de voorspelde neerslag (Raf) groter is dan deze waarde, wordt irrigatie niet langer geactiveerd via ingang (Act). l/m² 0...∞ 2
MaxRa Maximum rain duration in the last 24 hours Als het in de afgelopen 24 uur in totaal langer dan deze tijd heeft geregend, wordt de besproeiing niet meer via ingang (Act) geactiveerd. s 0...∞ 1800
Tv1-8 Valve Time 1-8 Duur hoe lang het ventiel actief is tot het volgende ventiel wordt geactiveerd. s 0...∞ 600
Eigenschappen

Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik Standaardwaarde
Aantal meldingen Maximum aantal laatst opgeslagen meldingen. 1...50 50
Configuratie Configuratie van de beregeningszones - -
Toepassingsvoorbeeld

Door te dubbelklikken op de bouwsteen of in de instellingen ervan, wordt het configuratievenster geopend, waarin de zones voor de beregening worden benoemd en telkens een beregeningsduur wordt ingevoerd.
Elk van deze zones kan afzonderlijk ventielen of ventielgroepen aansturen via een uitgang:

In dit voorbeeld zijn dit vier zones voor het besproeien van twee gazons, een bloembed en een heg. Op deze manier kunnen tot 8 zones in de module worden geconfigureerd.
Daarna worden de in- en uitgangen van de bouwsteen in de programmering aangesloten:

De (V1-8) uitgangen van de bouwsteen worden gebruikt om de irrigatiekleppen te bedienen. Zodra de eerste uitgang is aangesloten, worden bijkomende uitgangen weergegeven.
De (P)-uitgang wordt gebruikt om de beregeningspomp te regelen.
Afhankelijk van de toepassing kan bijkomende logica vereist zijn, bv. om de pomp uit te schakelen wanneer het waterpeil laag is.

Een regensensor wordt op de (Ra) ingang aangesloten om de duur van de regen te bepalen. In het voorbeeld wordt de systeemvariabele voor regen gebruikt.
De (Raf) ingang wordt gebruikt om de bouwsteen te voorzien van een voorspelling van de verwachte neerslag voor de komende paar uur. De Loxone weerdienst is hiervoor ideaal, in het voorbeeld wordt de systeemvariabele voor de verwachte neerslag gebruikt.

De ingang (Act) schakelt de irrigatie in, bijvoorbeeld door een puls op een bepaald tijdstip.
De irrigatie wordt echter alleen gestart als er in het recente verleden onvoldoende regen is gevallen (ingang Ra, parameter MaxRa) en als de verwachte hoeveelheid regen ook onvoldoende is (ingang Raf, parameter MaxR).

Bij het begin van de besproeiing wordt de pomp ingeschakeld en worden de uitgangen voor de kleppen één voor één gedurende de ingestelde tijd ingeschakeld (Tv1-8).
Als alternatief kan een specifieke klepuitgang worden geselecteerd door een analoge waarde via ingang (Sel), of kunnen alle klepuitgangen (waarde 9) worden geactiveerd.

In de visualisatie kan het besproeien manueel worden gestart en kan de duur van het besproeien worden gewijzigd:

In tegenstelling tot activering door de logica via de functiebouwsteen ingang (Act), zal het handmatig activeren van de besproeiing in de gebruikersinterface de besproeiing hoe dan ook starten, zelfs als er voldoende regen was of wordt verwacht.

Daarnaast is een lijst van recente activiteiten opgenomen: