Beregening

De beregeningsbouwsteen wordt gebruikt om een beregeningssysteem te regelen, bijvoorbeeld in de tuin.

Hij kan weersgegevens zoals neerslag en weersvoorspellingen integreren, waardoor beregening volgens behoefte mogelijk wordt.

Inhoudsopgave


Ingangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik
A Activering Activeert de beregening.
Start alleen wanneer het lang genoeg niet geregend heeft en er niet voldoende regen wordt verwacht.
- -
AIv Analoge ingang ventiel Activeert het geselecteerde ventiel
0 - deactiveert alle ventielen
9 - activeert alle ventielen
- 0...9
Pf Neerslag verwachting Ingang voor de verwachte hoeveelheid neerslag in de komende uren l/m² 0...∞
Ra Regen Ingang voor een regensensor of vergelijkbare informatie.
Wordt gebruikt om de duur van de regen te bepalen.
- -
R Reset Zet de bouwsteen terug en vergrendelt deze. - -
Uitgangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik
Qp Pomp Uitgang voor besturing van een pomp -
Qv1-8 Ventiel 1-8 Uitgang voor besturing van een ventiel -
AQv Actief ventiel Actueel actieve ventiel
0 - Alles uit
9 - Alles aan
0...9
Parameter

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik Standaard waarde
MaxP Maximale neerslag in de komende uren Als de voorspelde neerslag Pf groter is dan deze waarde, wordt beregening via ingang A niet langer geactiveerd l/m² 0...∞ 2
MaxR Maximum duur van de regen in de laatste 24 uur Als het in de afgelopen 24 uur in totaal langer dan deze tijd heeft geregend, wordt de besproeiing via ingang A niet meer geactiveerd s 0...∞ 1800
Tv1-8 Tijd ventiel 1-8 Duur hoe lang het ventiel actief is tot het volgende ventiel wordt geactiveerd. s - -
Eigenschappen

Korte beschrijving Beschrijving Standaard waarde
Aantal meldingen Maximum aantal laatst opgeslagen meldingen. 20
Configuratie Configuratie van de beregeningszones -
Toepassingsvoorbeeld

Door te dubbelklikken op de bouwsteen of in de instellingen ervan, wordt het configuratievenster geopend, waarin de zones voor de beregening worden benoemd en telkens een beregeningsduur wordt ingevoerd.
Elk van deze zones kan afzonderlijk ventielen of ventielgroepen aansturen via een uitgang:

In dit voorbeeld zijn dit vier zones voor het besproeien van twee gazons, een bloembed en een heg. Op deze manier kunnen tot 8 zones in de module worden geconfigureerd.
Daarna worden de in- en uitgangen van de bouwsteen in de programmering aangesloten:

Via de Qv uitgangen van de bouwsteen worden de ventielen voor de beregening aangestuurd. Sluit eerst een uitgang aan om verdere uitgangen weer te geven.
De Qp uitgang wordt gebruikt om de beregeningspomp aan te sturen.
Afhankelijk van de toepassing kan daarnaast nog extra logica nodig zijn, bijvoorbeeld om de pomp te blokkeren in geval van een watertekort.

Een regensensor wordt aangesloten op de Ra ingang om de vorige regenduur te bepalen. In het voorbeeld wordt hiervoor de systeemvariabele voor regen gebruikt.
De Pf ingang wordt gebruikt om de voorspelling over de verwachte hoeveelheid neerslag in de komende uren naar de bouwsteen over te brengen. De Loxone weerdienst is hiervoor geschikt, in het voorbeeld door de systeemvariabele neerslag.

Door Ingang A wordt de beregening in principe geactiveerd, bijvoorbeeld door een impuls op een bepaald tijdstip van de dag.
De beregening start echter alleen op deze manier als het de laatste tijd niet lang genoeg geregend heeft (Ingang Ra, parameter MaxR), en ook niet voldoende regen te verwachten is (Ingang Pf, parameter MaxP).

Bij het begin van de besproeiing wordt de pomp ingeschakeld en worden de uitgangen voor de ventielen één voor één gedurende de vooraf ingestelde tijd (Tv1-Tv8) ingeschakeld.$BR$$Als alternatief kan een specifieke ventieluitgang door een analoge waarde via ingang AIv worden geselecteerd, of kunnen alle ventieluitgangen (waarde 9) worden geactiveerd.

In de visualisatie kan het besproeien manueel worden gestart en kan de duur van het besproeien worden gewijzigd:

In tegenstelling tot activering door de logica via de bouwsteeningang A, wordt bij handmatig starten in de visualisatie de beregening in ieder geval ingeschakeld, ook als er al voldoende regen is gevallen of wordt verwacht.

Daarnaast is een lijst van recente activiteiten opgenomen: