Home Connect

Home Connect maakt integratie van compatibele huishoudelijke apparaten mogelijk. Statussen kunnen worden opgevraagd, instellingen gewijzigd en programma's gestart en gestopt. Meer informatie over Home Connect vindt u hier.

The available functions depend on the respective Home Connect device:

List of supported functions and devices

Een Home Connect account is vereist voor gebruik! De Miniserver Gen. 1 wordt niet ondersteund. De Home Connect apparaten en de Miniserver moeten een actieve internetverbinding hebben.

Inhoudsopgave


Configuratie

Setup

Om Home Connect aan het programma toe te voegen, klikt u op 'Netwerk Periferie' in het tabblad 'Randapparatuur', vervolgens op 'Netwerkapparaat toevoegen' en selecteer 'Home Connect'. Of u kunt het snel toevoegen door op F5 te klikken en te zoeken naar 'Home Connect'.

Authenticatie

Nadat u het programma hebt opgeslagen op de Miniserver, moet u zich verifiëren met uw Home Connect-account. Er verschijnt een melding Systeemstatus waarin u wordt gevraagd uw Miniserver toegang te verlenen tot uw Home Connect-apparaten.

Als de status van Home Connect verandert in rood na het opslaan op de Miniserver, kon er geen verbinding met de Home Connect server tot stand worden gebracht.

Apparaten toevoegen

Als de toegangstoestemming succesvol was, kunnen uw Home Connect apparaten worden toegevoegd via het zoekdialoogvenster voor apparaten in Loxone Config.

Daarom moeten de apparaten zijn ingeschakeld en in een toestand verkeren waarin programma's kunnen worden gestart. Dit kan bijvoorbeeld worden geverifieerd in de Home Connect app. Als een apparaat zich in een verkeerde toestand bevindt, kan de Miniserver niet alle vereiste informatie van het apparaat ophalen. Als dit het geval is, wordt een overeenkomstige melding weergegeven. Bevestig de volgende punten en start het zoeken opnieuw:

 • Afstandsbediening van het apparaat is toegestaan.

 • Starten op afstand (indien beschikbaar) is ingeschakeld.

 • Het apparaat is ingeschakeld en bereikbaar (bedrijfstoestand 1).

 • Het apparaat wordt momenteel niet handmatig bediend.

 • Er loopt op dit moment geen programma op het apparaat, en er wordt er ook geen beëindigd/gestopt.

 • Er is geen handmatige invoer of actie vereist op het toestel (bv. het bevestigen van een melding).

Nadat de apparaten met succes zijn toegevoegd, kan het programma worden opgeslagen op de Miniserver. De online-status van elk apparaat verandert dan in groen.


Belangrijke gebruiksaanwijzingen

Om de beschikbare apparaten correct te configureren, dient u zich vertrouwd te maken met hun functionaliteit en functies. Bekijk ze ook in de Home Connect app. Bij het aanmaken van automatiseringen moet het volgende in acht worden genomen:

Controle op afstand toestemming

Om een apparaat op afstand te kunnen bedienen, moet de overeenkomstige toestemming op het apparaat zijn ingesteld.

toestemming voor starten op afstand

Om programma's op afstand te kunnen starten, moet start op afstand (indien beschikbaar) zijn ingeschakeld. Bij bepaalde apparaten wordt deze vlag telkens gereset wanneer het apparaat handmatig wordt bediend en moet daarna opnieuw worden geactiveerd.

Toestand apparaat

Het is mogelijk dat sommige commando's niet worden uitgevoerd, afhankelijk van de bedrijfstoestand van het apparaat. In dergelijke gevallen informeert de Miniserver u via de Systeemstatus. Voor meer informatie over mislukte commando's, zie Commando mislukt.

Het kan ook nodig zijn om lokaal op het apparaat of in de Home Connect app een handmatige actie uit te voeren voordat een programma wordt gestart (bijv. het bevestigen van een melding).

Programma's starten

Om programma's met succes op afstand te kunnen starten, moet aan de volgende eisen worden voldaan:

 • Afstandsbediening van het apparaat is toegestaan.

 • Starten op afstand (indien beschikbaar) is ingeschakeld.

 • Het apparaat is ingeschakeld en bereikbaar (bedrijfstoestand 1).

 • Het apparaat wordt momenteel niet handmatig bediend.

Voor meer informatie over mislukte programmaopdrachten, zie Commando mislukt.

Maximum aantal verzoeken

Er zijn verschillende aanvraaglimieten voor een Home Connect account, bijv. een maximum aantal van 1000 verzoeken per dag. Als een van deze limieten wordt bereikt, worden verdere verzoeken gedurende een bepaalde tijd geblokkeerd. Voor meer informatie, zie Too many requests.

Vermijd programmering waarbij actoren vaak worden omgeschakeld.

Te veel aanvragen

De volgende limieten per account zijn van toepassing op verzoeken aan de Home Connect service:

 • Max. 1000 verzoeken per 24 uur. Alle verdere verzoeken zullen voor de volgende 24 uur worden geblokkeerd.

 • Max. 50 verzoeken per minuut. Alle verdere verzoeken worden gedurende 1 minuut geblokkeerd.

 • Max. 5 programma start verzoeken per minuut. Verdere startverzoeken worden gedurende 1 minuut geblokkeerd.

 • Max. 5 programma stop verzoeken per minuut. Verdere stopverzoeken worden gedurende 1 minuut geblokkeerd.

Als de Miniserver via de Systeemstatus te veel verzoeken meldt aan de Home Connect service, worden bepaalde verzoeken gedurende een bepaalde tijd geblokkeerd, afhankelijk van de limiet die is overschreden. Dit geldt voor alle verzoeken of alleen voor één specifiek type verzoek. Het System Status-bericht informeert u hoe lang de verzoeken worden geblokkeerd.

Vermijd programmering waarbij actoren vaak worden omgeschakeld.

Commando mislukt

Als een commando aan een Home Connect apparaat niet kon worden uitgevoerd, zal de Miniserver je dit melden via de Systeemstatus. Als de exacte reden kan worden vastgesteld, wordt je hiervan op de hoogte gebracht in het bericht. In elk geval kan de Home Connect-app of het apparaat zelf meer gedetailleerde informatie geven.

Hieronder staan enkele mogelijke redenen voor mislukte commando's:

 • Bediening op afstand van het apparaat is niet toegestaan.

 • Starten op afstand (indien beschikbaar) is niet ingeschakeld.

 • Het apparaat is niet ingeschakeld of niet bereikbaar (uitgeschakeld, offline, in standby-modus).

 • Het apparaat wordt momenteel handmatig bediend.

 • Er loopt al een programma op het apparaat of een programma wordt beëindigd/gestopt.

 • Een handmatige invoer of handeling is vereist op het toestel.


Diagnose ingangen

Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik
Online status Home Connect Geeft aan of het apparaat door de Miniserver kan worden bereikt.
Diagnose voor Air-apparaten
Diagnose voor Tree-apparaten
Diagnose voor Extensions
Digitaal 0/1
Eigenschappen

Korte beschrijving Beschrijving Standaardwaarde
Dienst bewaken Indien aangevinkt, wordt u via de systeemstatus of via de cloud mailer verwittigd indien deze dienst niet langer beschikbaar of offline is. -