NFC Code Touch Air Gen. 1

De NFC Code Touch is een toegangsoplossing die gebruik maakt van versleutelde en niet-versleutelde NFC-tags, of via een numerieke code door invoer via het touchpad.

Ondersteunt permanente, unieke of tijdelijk beperkte sleutelcodes. Met universele drukknop / belknop

Achtergrondverlichting en NFC-functionaliteit zijn niet beschikbaar bij gebruik op batterijen. Bovendien moet het toetsenbord voor het invoeren van een code worden gewekt door op het vinkje te drukken.

Datablad NFC Code Touch Air Gen. 1

Inhoudsopgave


Montage

De NFC Code Touch kan rechtstreeks op de muur of op een 68 mm inbouwdoos worden gemonteerd met behulp van het meegeleverde montageframe.

Het montageframe moet plat op de muur liggen om een stevige installatie te garanderen. De NFC Code Touch wordt van bovenaf in het frame gehaakt en aan de onderkant vergrendeld. Om het apparaat te ontgrendelen, trekt u sterk aan de onderkant om de vergrendeling te ontgrendelen.

Als er druppels water op het oppervlak van de NFC Code Touch zitten, is de bediening beperkt. Als het oppervlak droog is, kalibreert de NFC Code Touch zichzelf automatisch en werkt deze zoals gewoonlijk.


Inbedrijfname

Zorg voor een stroomvoorziening of plaats de batterij. Merk op dat de NFC-authenticatie niet werkt bij het gebruik van batterijen om energie te besparen.

De leermodus is actief in de afleveringstoestand. Dit wordt aangegeven door het rood/groen/oranje wisselend licht van de status-LED.

Volg vervolgens de koppelprocedure op de Air interface.

Als u de leermodus handmatig wilt activeren, drukt u de leerknop gedurende ten minste 5 seconden direct na het aansluiten van de stroomtoevoer in. De leerknop bevindt zich aan de achterkant van het apparaat.

De beschikbare functies verschillen naargelang het toestel op batterijen werkt of op een externe stroomvoorziening is aangesloten. Dit wordt bepaald tijdens de koppeling. Het apparaat moet daarom met dezelfde voedingswijze worden gekoppeld als waarmee het later zal worden gebruikt.
Als de voedingswijze later wordt gewijzigd, moet het apparaat uit de programmering worden gewist en opnieuw worden gekoppeld.


Knippercodes

Een gedetailleerde lijst van de verschillende LED-statussen vindt u hier.

Knippercodes Betekenis
WIT (Leds geven het countdown aan) Wordt bij het drukken van de cijfers gestart en kondigt een time-out aan voor hoe lang het cijfer geldig is voor het ingeven van de code
GROEN fading out Wordt na het ingeven van een succesvolle code als "Toegang verleend" weergegeven& klik op de universele knop (belsymbool) als bevestiging van de feedback
ROOD fading out Als de codeoverdracht mislukt is, wordt dit weergegeven als "Toegang geweigerd"
ROOD snel knipperend Het apparaat wordt vergrendeld na herhaald gebruik van een onbevoegde NFC-tag of code, of door activering van de ingang (Off) van defunctiebouwsteen.BR$$Als 15 keer achter elkaar een onbevoegde NFC-tag of onjuiste code is gebruikt, wordt het apparaat 2 minuten vergrendeld. Door een geldige tag te gebruiken, kan deze vergrendeling eerder worden opgeheven.
Handmatige vergrendeling: Apparaat is vergrendeld zolang de ingang (Off) van de bouwsteen actief is.
Cyan fading in en out Signaleert de leermodus voor NFC tags
Individueel De gebruiker kan alle 4 de LEDs (gelijktijdig) in individuele kleuren via de Loxone Config aansturen.

Varianten

Omschrijving NFC Code Touch Air op batterijen NFC Code Touch Air 24V DC
LED achtergrondverlichting Nee Ja
Handmatig te configureren status-LEDs Nee Ja
NFC Nee Ja
Activatie noodzakelijk Ja Nee

Vervanging van de batterij

Om de batterij te vervangen, verwijdert u de NFC Code Touch Air van de muur. De CR2450 lithiumbatterij is aan de achterzijde geplaatst. Verwijder de batterij en plaats een nieuwe. Dan start het apparaat en de status-LED knippert 3 keer groen. Knippert de LED helemaal niet of is ze permanent (zwak) rood, is de batterij leeg.

Gebruik uitsluitend de lithiumbatterij van Loxone, omdat dit de enige manier is om een exacte pasvorm te garanderen!

Gevoeligheid wijzigen

In sommige instellingen kan het nodig zijn om de gevoeligheid van het toetsenbord te wijzigen met een device command of webservice commando.
Als het apparaat op batterijen werkt, selecteer dan eerst Keep device awake (Apparaat wakker houden) in Apparaatstatus en druk op een willekeurige knop.

(Als het apparaat op batterijen werkt, moet u het eerst wakker maken en op een willekeurige knop drukken)$$BR$<ip-miniserver>/dev/sys/wsdevice/<name-code-touch>/store/TouchTh/0x0B$$BR$<ip-miniserver>/dev/sys/wsdevice/<name-code-touch>/Reboot

Indien de gevoeligheid moet worden gereset naar de fabrieksinstelling, gebruik dan 0x0A in plaats van 0x0B in het bovenstaande commando.


Actoren

Korte beschrijving Eenheid
API Connector Tekst
Diagnose ingangen

Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik
Online status NFC Code Touch Air Gen. 1 Geeft aan of het apparaat door de Miniserver kan worden bereikt.
Diagnose voor Air-apparaten
Diagnose voor Tree-apparaten
Diagnose voor Extensions
Digitaal 0/1
Batterij zwak Deze sensor wordt ingeschakeld als de batterijen bijna leeg zijn.
Het apparaat levert aan deze sensor alleen waarden, als deze met batterijen wordt gevoed.
Digitaal 0/1
Accucapaciteit Op deze sensor wordt de huidige oplaadstatus van de batterijen uitgegeven.
Als het apparaat extern met 24V wordt gevoed, is de waarde constant 100.
%
Eigenschappen

Korte beschrijving Beschrijving Standaardwaarde
Onlinestatus bewaken Indien aangevinkt dan wordt je via de systeem status op de hoogte gesteld via de Loxone App of Mailer, als het apparaat niet langer beschikbaar of offline is. -
Serienummer Serienummer van het Air apparaat -
Apparaattype Air apparaat type -
Akoestische bevestiging Akoestische bevestiging met drukknop -
Veiligheidsinstructies

De installatie moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien in overeenstemming met de geldende voorschriften.

De installatie vereist inbouw in een geschikte behuizing om bescherming tegen contact, water en vuil te garanderen.

Het apparaat mag niet worden gebruikt voor veiligheidskritische toepassingen.

Om veiligheidsredenen raden wij u sterk aan om alleen gecodeerde NFC-tags van Loxone te gebruiken voor de toegangscontrole.


Documenten

Datablad NFC Code Touch Air Gen. 1