Energiemeter 1-fase Tree

De Loxone Energie Meter voor DIN-railmontage beschikt over MID-gecertificeerde bidirectionele energiemeting tot 100A. De gemeten waarden kunnen worden gebruikt voor energiebeheer, het verzamelen van verbruiksgegevens en nog veel meer.

Datasheet Energiemeter 1-fase Tree

Inhoudsopgave


Montage

De meter is als volgt aangesloten:

De nulleider van het elektriciteitsnet wordt ofwel door de meter geleid of alleen op de ingang aangesloten.
Als het nodig is, kan de bedradingsrichting worden gewijzigd en kan de meter van onder naar boven worden bedraad.

Na het aansluiten van de voedingskabels moeten de afdekkappen over de klemmen van de voedingskabels worden geplaatst, gevolgd door het aansluiten van de Tree- en 24V-lijnen.

Opmerking: De meter wordt gevoed via netspanning. De +24V-aansluiting is intern niet verbonden, maar is behouden om het doorkoppelen van de +24V-lijn mogelijk te maken. De GND moet nog steeds worden aangesloten voor de juiste werking van de Tree-interface.


Inbedrijfname

Voor de inbedrijfstelling moet het apparaat van stroom worden voorzien en moet er een verbinding met de Miniserver mogelijk zijn via de Tree Interface.

Volg dan de koppelprocedure op de Tree interface.


Bedradingsrichting

Indien nodig vanwege de bedradingsindeling, kan de meter ook van onder naar boven worden bedraad.

In dit geval moet de instelling voor de bedradingsrichting in Loxone Config onmiddellijk op "Omgekeerd" worden ingesteld om ervoor te zorgen dat energie wordt toegevoegd bij de juiste meterstanden en dat het vermogen met het juiste teken wordt weergegeven.
De meterstanden zelf en hun ingangen worden niet verwisseld.

De instelling van de bedradingsrichting verandert ook het teken van het vermogen op het display, maar niet de meterstanden en hun pijlen op het display.


Meter functiebouwsteen

Na het koppelen van de meter moet het Metertype worden geselecteerd.

Vervolgens kan de meter naar de programmeerpagina worden gesleept. Deze actie maakt automatisch een Meter bouwsteen aan:

De API-connector verzendt meterstanden en vermogen met de volgende intervallen:
Vermogen: Elke 5 seconden, maar alleen bij waardeverandering.
Meterstanden: Elke 60 seconden, maar alleen bij waardeverandering.

Sensoren kunnen ook handmatig worden ingevoegd, en hun opvraagcyclus kan worden ingesteld. Deze worden dan gebruikt bij de ingangen van de meter bouwsteen in plaats van de API Connector.


Extra sensoren

De meter biedt extra metingen via analoge sensoren die eerst moeten worden toegevoegd. Daarna wordt de gewenste meting geselecteerd:

Het aantal beschikbare sensoren is afhankelijk van het type meter en het geconfigureerde gebruikstype.


Weergave

Het display toont afwisselend de volgende waarden:

De instelling van de bedradingsrichting verandert ook het teken van het vermogen op het display, maar niet de meterstanden en hun pijlen op het display.


LED Status

Status LED Beschrijving

Alles OK, apparaat is online.

De verbinding met de Miniserver is in orde, maar het apparaat is niet gekoppeld.

Apparaat kan geen verbinding maken met de Miniserver via de Tree interface.

Apparaat werd geselecteerd in Loxone Config en wordt geïdentificeerd.

Update wordt uitgevoerd.

Geen AC-netvoeding of
normale werking (als Status-LED uit is)

Actoren

Korte beschrijving Beschrijving
API Connector Intelligente API gebaseerde connector.
API Commands
Diagnose ingangen

Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik
Online status Energiemeter Tree Geeft aan of het apparaat door de Miniserver kan worden bereikt.
Diagnose voor Air-apparaten
Diagnose voor Tree-apparaten
Diagnose voor Extensions
Digitaal 0/1
Eigenschappen

Korte beschrijving Beschrijving Standaardwaarde
Onlinestatus bewaken Indien aangevinkt dan wordt je via de systeem status op de hoogte gesteld via de Loxone App of Mailer, als het apparaat niet langer beschikbaar of offline is. -
Serienummer Specificeert het serienummer van het apparaat.
Voor extensies: Voer 'Auto' in om automatisch een Extensie met onbekend serienummer te koppelen.
Dit kan alleen worden gebruikt als er slechts één Extensie van hetzelfde type is.
Sla op in de Miniserver, om de Extension te koppelen.
Daarna moet het programma worden geladen vanuit de Miniserver om het werkelijke serienummer van de Extension in het programma over te brengen.
-
Metertype Kies welk type Meter Functiebouwsteen u wilt invoegen.
Meter: er wordt slechts één energierichting bewaakt.
Meter Bidirectioneel: beide energierichtingen worden bewaakt.
Opslagmeter: voor gebruik met batterijen, bidirectioneel met laadniveau.
Wallbox: voor gebruik met EV-laadstations.
-
Bedradingsrichting Stelt de bedradingsrichting van de meter in. -
Status LED's uitschakelen Indien aangevinkt zijn de status LED's op het apparaat tijdens normale werking uitgeschakeld.
In het geval van een storing blijft het apparaat u waarschuwen via de status LED's.
-
Veiligheidsinstructies

De installatie moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien volgens de geldende voorschriften.

Dit apparaat moet worden gemonteerd op een DIN-rail in een elektrische verdeelkast om bescherming tegen contact met water en stof te waarborgen.

De keuze van de doorsnede van geleiders en bijbehorende beveiligingsinrichtingen tegen overstroming wordt bepaald door nationale en internationale normen en installatievoorschriften. Dit vereist het kiezen van een geleiderdoorsnede die geschikt is voor de nominale stroom van de belasting, evenals het in overweging nemen van het isolatiemateriaal van de kabel, de installatiemethode en de omgevingstemperatuur.

Dit apparaat mag niet worden gebruikt als onderdeel van veiligheidskritische systemen.


Documenten

Datasheet Energiemeter 1-fase Tree